Eicon Lleoliad

Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Chwarae fideo
Eicon Lleoliad

Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Chwarae fideo
Eicon Lleoliad

Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Chwarae fideo
Eicon Lleoliad

Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Chwarae fideo

Amdan

Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Siars a diwylliant yn y Bont-faen a'r Fro wledig.

Mae gyriant i lawr Primrose Hill yn groeso perffaith i'r Bontfaen, tref farchnad yn dyddio o'r 13eg ganrif, a amlygwyd yn aml fel un o rai mwyaf dymunol Cymru Lleoedd byw. Mae croeso swynol yn aros o'r dref hynafol hon, a'r Fro gyfagos, a ffordd wych o ddarganfod hanes Y Bont-faen yw dilyn Llwybr y Plac Glas.

Bendigedig Lleoedd i aros a dine, mae cynnig bwydydd a diodydd lleol anhygoel o'r nifer cynyddol o gynhyrchwyr annibynnol y Fro, yn gwneud y Bont-faen yn ddewis gwych fel canolfan i'w archwilio. Dewch i aros am wythnos neu benwythnos. Dim ond 12 milltir o'r brifddinas mewn car neu fws.

Mae 'na honeycomb o berlau cudd i'w darganfod mewn alleyways ac arcedau oddi ar Eastgate a High Street. Gemwaith wedi'i saernïo â llaw, celf hardd, i farw ar gyfer melysion, couture haute, a siopau dillad traddodiadol a chic-fodern. Efallai y byddwch yn codi bargen mewn siop hen bethau, neu hyd yn oed sgarff Louis Viutton o un o'r siopau elusen dewis.

Dal i ddarllen

Darganfod

Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Eicon Atyniad

Atyniadau

GWELD POB Atyniad GER EI BRON penarthGWELD POB ATYNIAD GER Llanilltud FawrGWELD POB ATYNIAD GER Y Bont-faenGWELD POB ATYNIAD GER Y BARRIGWELD POB ATYNIAD yn y froSymudwch eich bys neu'ch Llusgo
Eicon Llety

Aros

GWELD Y CYFAN Lleoedd  AROS GER Y BARRIGWELD Y CYFAN Lleoedd  AROS GER Y Bont-faenGWELD Y CYFAN Lleoedd  AROS GER Llanilltud FawrGWELD Y CYFAN Lleoedd  AROS YN AGOS penarthGWELD Y CYFAN Lleoedd  I AROS yn y froSymudwch eich bys neu'ch Llusgo
Gwersylla ym Mro Morgannwg
Eicon Cerdded

Llwybrau Cerdded

Agos

Y Bont-faen a'r Fro Wledig

GWELD POB Taith Gerdded
Eicon Lleoliad

Cyrchfannau eraill ym Mro Morgannwg

Eicon Chwith
Gweld yr holl Cyrchfannau