Llety

Cowbridge Cabins

ARCHEBWCH eich Arhosiad
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Amdan

Cowbridge Cabins

Gan nythu o fewn 2000 erw Fferm Ystâd Penllyn, taith gerdded funudau o Siop Fferm a Chegin Forage a dim ond deng munud ar droed o dref hanesyddol y Bont-faen gyda'i gasgliad o dafarndai, siopau, a bwytai  gwych a thraethau hardd gerllaw, mae Cowbridge Cabins yn mwynhau lleoliad gwych.
Mae chwe chaban i ddewis ohonynt; un teulu a phum ystafell ddwbl / efeilliaid - cyfforddus, diogel a chartrefol, am brisiau fforddiadwy iawn. Gyda brecwast a chinio blasus yn cael eu gweini yn Siop Fferm a Chegin Forage, hefyd ar Ystâd Penllyn, mae hwn wir yn lle cyfleus i aros.
Pawennau y Fro - Rydym yn gyfeillgar i gŵn
Dyfarniad Croeso Beicwyr 
Dyfarniad Aur 
Dyfarniad Barod Amdani 
Gwobr VAQAS
Dyfarniad Croeso Ceddwyr 
Gwobr WATO

Sgôr

Visit Wales Approved Star Guest Accommodation
Heb ganfod unrhyw eitem.
Gwersylla ym Mro Morgannwg
Eicon Lleoliad

Lleoliad Llety

NODER: Cynhyrchir y wybodaeth uchod gan ddata trydydd parti 
Cowbridge Cabins
Eicon Chwith
Gweld yr holl Lety