Hunanarlwyo

<br>Stockwood Apartments & Cottage

ARCHEBWCH eich Arhosiad
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Amdan

<br>Stockwood Apartments & Cottage

Cyfuno amgylchoedd cyfforddus ac awyrgylch cyfeillgar yr Bear Hotel gyda phreifatrwydd Stockwood Apartments moethus 4 seren a Stockwood Cottage, ddwy ystafell wely unigryw. Er bod yr eiddo hyn wedi'u harfogi'n llawn ar gyfer arhosiad hunangynhwysol a hunangynhaliol, mae croeso i westeion ddefnyddio'r Cyfleusterau Bwyty a Bar y Gwesty. 
Mae'r eiddo mewn lleoliad preifat gyda mannau parcio. Fflatiau gyda 1 neu 2 ystafell wely: Ystafell Wely/Ystafelloedd Gwely Dwbl Mawr Cegin wedi'i Phenodi'n Llawn. Lolfa gyda Hi Tech gyda mynediad i'r-wi-fi i'r a Theledu Sgrin Fflat. Ystafell ymolchi gyda Chawod Bŵer Deluxe. Mynediad Llawn i Cyfleusterau'r Gwesty.
Pawennau y Fro - Rydym yn gyfeillgar i gŵn
Dyfarniad Croeso Beicwyr 
Dyfarniad Aur 
Dyfarniad Barod Amdani 
Gwobr VAQAS
Dyfarniad Croeso Ceddwyr 
Gwobr WATO

Sgôr

Croeso Cymru Hunanarlwyo 4 Seren
Heb ganfod unrhyw eitem.
Gwersylla ym Mro Morgannwg
Eicon Lleoliad

Lleoliad Llety

NODER: Cynhyrchir y wybodaeth uchod gan ddata trydydd parti 
<br>Stockwood Apartments & Cottage
Eicon Chwith
Gweld yr holl Lety