Eicon Traeth 

Traethau ac Arfordir

Traethau tywodlyd, ffosilhunting, cerdded clogwyni a golygfeydd gwych...

Byddwch wrth eich bodd â'r Fro am ei amrywiaeth arfordirol. Sir mor hwylus a chythryblus, gyda bron pob math o Traeth, bae, cildraeth a chlogwyn y gallwch feddwl amdano. Mae pob un ohonynt o fewn ychydig filltiroedd i'w gilydd, a'r cyfan o fewn cyrraedd ein trefi, ein pentrefi, ein atyniadau a'n gweithgareddau, i gyd o fewn 25 milltir yn y car o brifddinas Cymru, Caerdydd, a'r cyfan gyda'r golygfeydd mwyaf eithriadol .

Mae arfordir y Fro yn denu adeiladwyr a syrffwyr sandcastle, helwyr ffosil a bwffs hanes, ac mae'n hollol berffaith ar gyfer cerdded, heicio a charwyr bywyd gwyllt. Mae tua 25 milltir o Lwybr Arfordir Cymru'n rhedeg ar hyd ein harfordir, ac mae 14 milltir o hyn yn cael ei ffurfio gan Arfordir Treftadaeth Byd enwog a deinamig Morgannwg.

Barn i ysgrifennu a thestun Cartref ynghylch...

Ar ddiwrnod clir gan Penarth, gallwch weld Ynys Sili, FlatHolm a Steep Holm, arfordir Lloegr, a'r holl ffordd i fyny Môr Hafren i ddwy bont Hafren. O'r Barri, gallwch syllu'r holl ffordd ar draws y dŵr i Wlad yr Haf a hyd yn oed Glastonbury Tor a Bryniau Mendip.

Nash Point, gyda'i oleudy a'r Cliff Top Cafe, ardal a argymhellir yn fawr ar gyfer y golygfeydd. O'r fan hon, gallwch weld yr holl ffordd o Ogledd Gwlad yr Haf i Ilfra combe yn Nyfnaint. Ar ddiwrnodau clir gyda binocwlars gallwch weld allan i'r Iwerydd, neu cipolwg Ynys Lundy. Ac i'r cyfeiriad arall, gweld arfordir De Cymru i lawr i Benrhyn Gŵyr neu arfordir Sir Benfro.

Harddwch naturiol, creigiau garw, hafanau tywodlyd a cherdded ar y clogwyni

Beth bynnag wnewch chi, peidiwch â cholli Larnog, Y Rhws, Llanilltud Fawr, Monknash, Southerndown a Ogmore-by-Sea am rai mannau tawelach. Mae 'na dipyn bach o bopeth i demtio dy Traeth-trekking taste-buds. O hafanau tywodlyd, wedi'u diwnio i glogwyni a thraethau calchfaen ysblennydd. Rhan mor fendigedig o'r arfordir. Rydyn ni'n atgoffa ein hunain yn rheolaidd pa mor lwcus ydyn ni.

Sandcastles, ffeiriau, pier tlws, a phromenadau hir...

Dwy o'r ardaloedd mwyaf poblogaidd ac enwog i ymweld â nhw ar hyd arfordir y Fro, ydi Y Barri ac Ynys y Barri, ac Penarth. Mae gan y ddau ddiwrnodau hyfryd i'w cynnig.

Penarth mae ganddo'i bromenâd a'i bier, a fedrwch chi ddim gwrthsefyll taith gerdded ar bier, fedrwch chi. Does dim byd digon tebyg iddo brofi'r dŵr o gwmpas ac oddi tanoch chi, sŵn y tonnau, yr awel oer oddi ar y dŵr, a'r golygfeydd eithriadol. Mae yna gerdded tyner a golygfeydd gwych ar gael hefyd o Penarth's cliff-top walks.

Mae gan Ynys y Barri ac Ynys y Barri bum traeth gwahanol, gydag eangderau enfawr o dywod, neu byllau creigiau, neu draethau cerrig mân, a pharadwys o helwyr ôl troed ffosil a deinosor yn y Bendricks hefyd. Mae'r parc pleser, y promenâdau, a'r uchel bwyntiau rhwng y cilfachau, i gyd yn gwneud am ymweliad cofiadwy a golygfeydd bythgofiadwy i fyny ac i lawr arfordir y Fro ac ar draws i Wlad yr Haf yn Lloegr.

Eicon Atyniad

Atyniadau ger yr arfordir

Logo Bro MorgannwgArfordir Treftadaeth Morgannwg
Eicon Lleoliad
Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Arfordir Treftadaeth Morgannwg, 14 milltir o arfordir heb ei ddifetha a golygfeydd syfrdanol.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgCytiau Traeth Ynys y Barri 
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Cytiau Traeth Ynys y Barri 

Mae gan Ynys y Barri 24 o cytiau traeth liw bywiog gyda golygfeydd ardderchog ar draws Bae Whitmore.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgParc Hwyl Promenâd Ynys y Barri
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Parc Hwyl Promenâd Ynys y Barri

Mae Ffeiriau Hwyl Charles Harris yn cyflwyno Parc Hwyl Promenâd Ynys y Barri.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgCadeiriau olwyn traeth Ynys y Barri
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Cadeiriau olwyn traeth Ynys y Barri

All-terrain beach wheelchair available at Barry Island.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgCwm Nash
Eicon Lleoliad
Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Cwm Nash

Oddi ar y trac, treth Cwm Nash - a elwir hefyd yn Monknash, yw'r lle gorau am tawelwch perffaith.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgBae Dwnrhefn (Southerndown)
Eicon Lleoliad
Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Bae Dwnrhefn (Southerndown)

Mae'r bobl leol yn ei garu'n fawr ac yn denu llawer o ymwelwyr bob blwyddyn, er ei fod yn cael ei alw'n swyddogol yn Bae Dwnrhefn, cyfeirir ato'n aml hefyd fel traeth Southerndown yn cymryd ei enw o'r pentref cyfagos.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgBae Jackson
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Bae Jackson

Roedd cof eithaf yn nythu rhwng Clwb Hwylio'r Barri ac Ynys y Barri.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgTraeth Llanilltud Fawr (Cwm Colhuw)
Eicon Lleoliad
Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Traeth Llanilltud Fawr (Cwm Colhuw)

Yn boblogaidd gyda theuluoedd a syrffwyr fel ei gilydd, mae traeth Cwm Colhuw yn llawn o'r holl gyfleusterau sydd eu hangen arnoch ar gyfer diwrnod allan i'r teulu.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgTraeth a Goleudy Nash Point
Eicon Lleoliad
Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Traeth a Goleudy Nash Point

Mae Nash Point, yng nghanol Arfordir Treftadaeth Morgannwg, yn lleoliad ysblennydd i ymweld ag ef.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgSefydliad Cenedlaethol Coastwatch, Ynys y Barri
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Sefydliad Cenedlaethol Coastwatch, Ynys y Barri

Wedi'i lleoli ar Nell's Point, Ynys y Barri - mae Sefydliad Cenedlaethol Coastwatch (NCI), yn edrych allan dros Fôr Hafren a thu hwnt.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgOgwr Wrth y môr Traeth
Eicon Lleoliad
Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Ogwr Wrth y môr Traeth

Mae'r idyllic hwn Traeth Mae'n cynnig cyfuniad hudolus o harddwch naturiol ac arwyddocâd hanesyddol i ymwelwyr, gan ei gwneud yn gyrchfan boblogaidd i bobl leol a thwristiaid fel ei gilydd.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgPorthceri Traeth
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Porthceri Traeth

Porthceri Parc Gwledig yn cynnwys 220 erw o goetir a thir gweirdir, carreg Traeth, a draphont Fictoraidd dramatig.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgLlwybr Arfordir Cymru
Eicon Lleoliad
Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Llwybr Arfordir Cymru

Mae dros 60km o Lwybr Arfordir Cymru yn rhedeg ar hyd arfordir hardd Bro Morgannwg.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgTraeth Bae Whitmore, Ynys Y Barri
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Traeth Bae Whitmore, Ynys Y Barri

Mae Bae Whitmore yn Ynys y Barri yn criw ysgubol o dywod euraid perffaith wedi'i fflagio gan promenâd eang. 24 wedi'u lliwio'n fywiog Traeth cytiau ar gael i'w llogi, Dringo wal, nodwedd anghywir, Traeth cadeiriau olwyn a digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

GWELD MANYLION
Eicon Gweithgaredd 

Gweithgareddau ger yr arfordir

Logo Bro MorgannwgIsland SUP Ltd
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Island SUP Ltd

Island SUP ASI, Ysgol a Chlwb SUP Achrededig AALA yn seiliedig ar Ynys y Barri ym Mro Morgannwg. Rydym yn cynnig gwersi dechreuwr bwrdd padlo, gyrsiau gwellhau, cyrsiau uwch a SUP Surf gyda'r pencampwr cenedlaethol o'r DU, Kerry Baker.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgOBS Watersports
Eicon Lleoliad
Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

OBS Watersports

Llogi bwrdd syrffio, llogi padlfyrddio, a Beiciau Mynydd

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgChwaraeon Padlo y Fro
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Chwaraeon Padlo y Fro

Rydym yn cynnig SUP, eisteddwch ar top gaiac, caiac môr a sesiynau blasu canŵio a hyfforddi.

GWELD MANYLION