Eicon Gwefan

Polisi Preifatrwydd a Chwcis

Ymwelwyr â'n gwefan

Pan fydd rhywun yn ymweld a http://www.visitthevale.com rydym yn casglu gwybodaeth log rhyngrwyd safonol a manylion patrymau ymddygiad ymwelwyr. Rydym yn gwneud hyn i ddarganfod pethau fel nifer yr ymwelwyr â gwahanol rannau'r safle. Rydym yn casglu'r wybodaeth hon mewn ffordd nad yw'n adnabod neb. Nid ydym yn gwneud unrhyw ymdrech i ddarganfod pwy yw'r rhai sy'n ymweld â'n gwefan. Ni fyddwn yn cysylltu unrhyw ddata a gesglir o'r wefan hon ag unrhyw wybodaeth adnabod bersonol o unrhyw ffynhonnell.

Os ydym am gasglu gwybodaeth bersonol adnabyddadwy drwy ein gwefan, byddwn yn agored am hyn. Byddwn yn ei gwneud yn glir pan fyddwn yn casglu gwybodaeth bersonol ac yn egluro beth rydym yn bwriadu ei wneud ag ef. Mewn achosion o'r fath byddwn yn cadw eich gwybodaeth bersonol cyhyd ag y bo ei hangen ar gyfer y gwasanaeth yr ydych wedi gofyn amdano, a'i ddileu wedi hynny. Yn achos gwasanaeth gwybodaeth ar-lein, mae eich gwybodaeth bersonol yn cael ei storio nes nad ydych am barhau i dderbyn y gwasanaeth mwyach.

Defnyddio cwcis

Ffeiliau testun bach yw cwcis sy'n cael eu rhoi ar eich cyfrifiadur gan wefannau rydych chi'n ymweld â nhw. Fe'u defnyddir yn helaeth er mwyn gwneud i wefannau weithio, neu weithio'n fwy effeithlon, yn ogystal â darparu gwybodaeth i berchnogion y safle. Pan fyddwch yn ymweld â'r wefan hon am y tro cyntaf fe welwch neges yn eich cynghori bod cwcis yn cael eu defnyddio ar y wefan hon.

Nid oes unrhyw wybodaeth sensitif fel cyfeiriadau e-bost yn cael ei storio yn y cwcis hyn. Mae'r cwcis a ddefnyddiwn yn rhoi gwybodaeth i ni am ymddygiad defnyddwyr yn ein gwefan, er enghraifft, pa feysydd sydd o ddiddordeb iddynt, a pha dudalennau y maent yn eu defnyddio'n aml.

Mae'r tabl isod yn esbonio'r cwcis rydyn ni'n eu defnyddio a pham.

Cwcis Hanfodol

Cwcis Dadansoddeg

Mae'r rhan fwyaf o borwyr gwe yn caniatáu rhywfaint o reolaeth dros y rhan fwyaf o gwcis drwy osodiadau'r porwr. I gael gwybod mwy am gwcis, gan gynnwys sut i weld pa gwcis sydd wedi'u gosod a sut i'w rheoli a'u dileu, ewch i http://www.allaboutcookies.org/.

I optio allan o gael ei olrhain gan Google Analytics ar draws pob gwefan ewch i http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.