Eicon Lleoliad

Penarth

Chwarae fideo
Eicon Lleoliad

Penarth

Chwarae fideo
Eicon Lleoliad

Penarth

Chwarae fideo
Eicon Lleoliad

Penarth

Chwarae fideo

Amdan

Penarth

Llun eich hun yn nhref eithaf pier Penarth...

Bydd yr ymweliad perffaith hwn yn cymryd yn yr holl olygfeydd a phrofiadau pictiwrésg Penarth yn gorfod cynnig. Stop hyfryd ar hyd Llwybr Arfordir Cymru, cofiwch gynnwys y gwahodd hwn a'r dref glan môr gyfeillgar yn eich cynlluniau teithio. Bonws ychwanegol yw mai dim ond ychydig funudau i Gaerdydd ydi o, a gallwch chi gerdded yn hawdd i Fae Caerdydd poblogaidd a'i forglawdd.

Cerddi'r esplanâd pleserus neu'r pebble Traeth gyda hufen iâ mewn llaw, a fedrwch chi ddim colli'r arddull drawiadol, celf deco o ddechrau'r 20fed ganrif Penarth Pafiliwn Pier, yn eich croesawu i'r pier. Mae'n rhaid mynd am dro ar hyd y pier mewn unrhyw dref glan môr, yn tydi, ac Penarth ddim yn eithriad. Gyda golygfeydd hir allan dros aber Afon Hafren ac ar draws i Loegr, mae'n ffordd wych o brofi'r dyfroedd wrth gadw'ch traed yn sych.

Mae'r pafiliwn ei hun yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau cyffrous a diddorol gydol y flwyddyn, ac os ydych yn ystyried Penarth ar gyfer cynulliad, gallwch hyd yn oed logi'r 'Room with a View' hyfryd, lleoliad unigryw gyda golygfeydd gwych ar frig yr adeilad eiconig hwn.

Dal i ddarllen

Darganfod

Penarth

Eicon Atyniad

Atyniadau

GWELD POB Atyniad GER EI BRON penarthGWELD POB ATYNIAD GER Llanilltud FawrGWELD POB ATYNIAD GER Y Bont-faenGWELD POB ATYNIAD GER Y BARRIGWELD POB ATYNIAD yn y froSymudwch eich bys neu'ch Llusgo
Gwersylla ym Mro Morgannwg
Eicon Lleoliad

Cyrchfannau eraill ym Mro Morgannwg

Eicon Chwith
Gweld yr holl Cyrchfannau