Llety

St Bridgets Farmhouse B&B

ARCHEBWCH eich Arhosiad
Eicon Lleoliad
Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Amdan

St Bridgets Farmhouse B&B

Mae'r teulu bwtîc bach hwn yn rhedeg Gwely a Brecwast ym mro Morgannwg ar Arfordir Treftadaeth Morgannwg Lleolir y tŷ ar gyrion pentref Saint-y-brid gyda mynediad hawdd i Lwybr Arfordir Cymru a llawer o deithiau cerdded Ar draws tir comin agored a safleoedd o ddiddordeb gwyddonol arbennig
Mae safle bws wrth y fynedfa i'r tŷ sy'n teithio o Ben-y-bont ar Ogwr i Gaerdydd (303) Bob awr 7day yr wythnos O fewn pellter cerdded i 4 bwyty a thafarndai o safon Holl Cartref bwyd wedi'i goginio'n lleol
Pawennau y Fro - Rydym yn gyfeillgar i gŵn
Dyfarniad Croeso Beicwyr 
Dyfarniad Aur 
Dyfarniad Barod Amdani 
Gwobr VAQAS
Dyfarniad Croeso Ceddwyr 
Gwobr WATO

Sgôr

Llety Gwesteion Croeso Cymru 5 Seren
Heb ganfod unrhyw eitem.
Gwersylla ym Mro Morgannwg
Eicon Lleoliad

Lleoliad Llety

NODER: Cynhyrchir y wybodaeth uchod gan ddata trydydd parti 
St Bridgets Farmhouse B&B
Eicon Chwith
Gweld yr holl Lety