Eicon Gweithgaredd 

Gweithgareddau ac Atyniadau Ger Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Logo Bro MorgannwgGwesty Cottrell
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Gwesty Cottrell

36 Hole Golf Venue, Three GC Hawks Sport Simulators, Three Outdoor Putting Greens ac One Indoor Putting Green, On-course Practice Area, Nature Trial, Snooker Cages, a Clubhouse croesawgar.

GWELD MANYLION
Logo Bro Morgannwg<br>Llandow Circuit
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig


Llandow Circuit

Llandow Circuit is available for supercar experience days, owner driver karting, exclusive hire, club event days, track days, MSUK sprints, product launches, driver training or MSUK general test sessions.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgTaskforce Skirmish
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Taskforce Skirmish

Pêl Paent, Tag Laser, Adeiladu Tîm, Saethyddiaeth , saethu Clai Laser. Mae'r safle peli paent coetir 30 erw hwn yn cynnig gemau i oedolion ac iau (11 i 16 oed) yn ogystal â thag Laser am 8 mlynedd a hŷn.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgClwb Golff Cyrchfan y Fro
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Clwb Golff Cyrchfan y Fro

Mae The Vale Resort yn un o wyliau golff mwyaf dymunol y DU Cyrchfannau. Dau gwrs pencampwriaeth - mae'n lleoliad perffaith ar gyfer seibiant golff yn Ne Cymru,

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgGofod Celfyddydau Gwledig Coed Hills
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Gofod Celfyddydau Gwledig Coed Hills

Mae Coed Hills yn cyfuno creadigrwydd â chynaliadwyedd, sydd wedi'i leoli ym Mro Morgannwg hardd, ychydig y tu allan i Gaerdydd. Mae croeso i ymwelwyr fwynhau'r gwaith celf, y farchnad a gerddi coedwig a gweithdai ar fyw'n gynaliadwy.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgAmgueddfa Y Bon-faen a'r ardal agos 
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Amgueddfa Y Bon-faen a'r ardal agos 

Amgueddfa Y Bon-faen a'r ardal agos 

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgMarchnad Ffermwyr y Bont-faen
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Marchnad Ffermwyr y Bont-faen

Marchnad cynnyrch lleol wythnosol ffyniannus a gynhelir bob dydd Sadwrn yn nhref farchnad boblogaidd y Bont-faen.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgGerdd Fysig Y Bont-Faen 
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Gerdd Fysig Y Bont-Faen 

Mae Ymddiriedolaeth Gardd Ffisigwyr y Bont-faen wedi ail-greu gardd ffisig yn y Bont-faen, ar safle ardal a oedd unwaith yn rhan o Hen Neuadd, gartref o deulu'r Edmondes o'r ddeunawfed i'r ugeinfed ganrif.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgGerddi Dyffryn
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Gerddi Dyffryn

Gardd Edwardaidd yn cael ei hadfer gyda thirwedd dymhorol sy'n newid yn barhaus. Yn werddon heddychlon ar gyrion Caerdydd, mae Gerddi Dyffryn yn gorchuddio mwy na 55 erw.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgSiop Fferm a cegin Forage 
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Siop Fferm a cegin Forage 

Rydym yn cynnig bwyd tymhorol o ansawdd uchel i gwsmeriaid ei brynu o'r siop neu i'w fwyta yn ein bwyty mewn lleoliad hardd sy'n edrych dros ddyffryn Ddawan. Daw cynnyrch o'n fferm ein hunain ar Ystâd Penllyn a gan lawer o gyflenwyr lleol o Gymru.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgGwinllan Glyndwr
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Gwinllan Glyndwr

Gwinllan Glyndwr yw'r winllan hynaf yng Nghymru. Arloesodd y perchnogion adfywiad viticulture yng Nghymru, gan sefydlu Gwinllan Glyndwr yn 1979, gan olygu mai dyma'r ystâd deuluol hynaf yng Nghymru.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgDistyllfa Castell Hensol
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Distyllfa Castell Hensol

Lleolir Distyllfa Castell Hensol yn seler Castell Hensol lle ceir distyllfa ysbryd crefft, warws bondiau, ysgol jin a phrofiad ymwelwyr.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgGwinllan Llanerch
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Gwinllan Llanerch

Yn anffurfiol, yn addysgiadol ac yn ddifyr, mae teithiau a blasus Gwinllan Llanerch yn cael eu harwain gan arbenigwyr sydd ag angerdd brwd am win.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgCastell Old Beaupre (Cadw)
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Castell Old Beaupre (Cadw)

Maenor canoloesol gydag ychwanegiadau Tuduraidd eithafol a symbolau statws

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgEglwys Sant Cadog, Llancarfan
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Eglwys Sant Cadog, Llancarfan

Eglwys Sant Cadocs yn Llancarfan yw canolbwynt y pentref bychan a chariadus hwn yng nghanol Bro Morgannwg.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgSt Lythans Burial Chamber (Cadw)
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

St Lythans Burial Chamber (Cadw)

Tegan Neolithig unig gyda chysylltiadau â chwedl Arthuraidd

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgCastell St Quentin's , Llanblethian (Cadw)
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Castell St Quentin's , Llanblethian (Cadw)

Gweddillion adfeiliedig castell o'r 14eg ganrif

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgTair Gafr Gwion
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Tair Gafr Gwion

Croeso i Winoedd Tair Gafr. Rydym yn winllan sydd newydd ei sefydlu yng nghanol Bro Morgannwg, Rydym yn angerddol dros anifeiliaid, gwin a bioamrywiaeth. Mae'r diddordebau hyn i gyd yn cael eu cwmpasu yn ein maes, lle mae ein amrywiaeth o anifeiliaid yn cymysgu gyda'i gilydd ac mae ganddynt eu swyddi arbennig eu hunain ar y winllan.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgY Fro Dewiswch eich Hun
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Y Fro Dewiswch eich Hun

O'n teulu i'ch teulu chi, hoffem eich croesawu chi i gyd i'n fferm ffrwythau eich hun yng nghanol Bro Morgannwg. Wedi'i leoli yn Bonvilston ar yr A48, rydym yn cynnig profiadau casglu ffrwythau amrywiol drwy gydol y flwyddyn i bawb eu mwynhau.

GWELD MANYLION