Eicon Lleoliad

Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Chwarae fideo
Eicon Lleoliad

Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Chwarae fideo
Eicon Lleoliad

Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Chwarae fideo
Eicon Lleoliad

Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Chwarae fideo

Amdan

Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Ewch i labyrinth hen strydoedd yn Llanilltud Fawr, a gogoniant ar Arfordir trawiadol Treftadaeth Morgannwg...

Llanilltud Fawr, yn enwog Cartref i'r sedd hynaf o ddysgu, nid yn unig yng Nghymru, ond mae'r DU gyfan, yn anodd ei guro... Tref groesawgar, ynozed hanes a swyn Cymru, ac yn sicr i beidio â chael ei cholli ar unrhyw ymweliad â'r Fro.

Mae'n adnabyddus i'r bobl leol yn syml fel 'Llanilltud', ac mae'n borth hyfryd i'r 14 milltir o arfordir deinamig a syfrdanol sy'n ffurfio Arfordir Treftadaeth Morgannwg enwog. Y dref Traeth yn hyd llwybr Llwybr Arfordir Cymru, ac mae Llanilltud yn un o ffefrynnau cadarn ymhlith cerddwyr, seiclwyr, heicwyr a hanes a chariadon natur, sy'n hawdd eu cyrraedd ar y ffordd a'r rheilffyrdd, a dim ond 15 milltir i mewn i Gaerdydd.

Yn y 1930au, william Randolf Hearst, tycoon papur newydd America, mwyngloddio a magnate eiddo tiriog, wedi'i adnewyddu ac ehangu Castell Sant Donats gerllaw, ac roedd yn adnabyddus i Old Swan Inn yn aml gyda ffrindiau seren ffilmiau fel Charlie Chaplin a Bob Hope.

Llanilltud Fawr Traeth, ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg, sy'n enwog am ffosilau Jwrasig, clogwyni pur a thymblo, cildraethau ac ogofâu, yn parhau i chwythu ymwelwyr i ffwrdd, yn ystyr orau bosibl yr ymadrodd, wrth i'r draethlin redeg o Aberddawan yn y Dwyrain tuag at Borthcawl yn y Gorllewin.

Mae ymweliad â Llanilltud Fawr yn gyflwyniad gwych i'r ardal...

Dal i ddarllen

Darganfod

Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Eicon Atyniad

Atyniadau

GWELD POB Atyniad GER EI BRON penarthGWELD POB ATYNIAD GER Llanilltud FawrGWELD POB ATYNIAD GER Y Bont-faenGWELD POB ATYNIAD GER Y BARRIGWELD POB ATYNIAD yn y froSymudwch eich bys neu'ch Llusgo
Eicon Llety

Aros

GWELD Y CYFAN Lleoedd  AROS GER Y BARRIGWELD Y CYFAN Lleoedd  AROS GER Y Bont-faenGWELD Y CYFAN Lleoedd  AROS GER Llanilltud FawrGWELD Y CYFAN Lleoedd  AROS YN AGOS penarthGWELD Y CYFAN Lleoedd  I AROS yn y froSymudwch eich bys neu'ch Llusgo
Gwersylla ym Mro Morgannwg
Eicon Cerdded

Llwybrau Cerdded

Agos

Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

GWELD POB Taith Gerdded
Eicon Lleoliad

Cyrchfannau eraill ym Mro Morgannwg

Eicon Chwith
Gweld yr holl Cyrchfannau