Eicon Gweithgaredd 

Gweithgareddau ac Atyniadau Ger Ynys y Barri a'r Barri

Logo Bro MorgannwgBrynhill (Barry) Golf Club
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Brynhill (Barry) Golf Club

Cwrs prydferth, 18 twll wedi'i osod mewn parcdir hardd ym Mro Morgannwg. Awyrgylch anffurfiol cyfeillgar a lletygarwch ardderchog.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgIsland SUP Ltd
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Island SUP Ltd

Island SUP ASI, Ysgol a Chlwb SUP Achrededig AALA yn seiliedig ar Ynys y Barri ym Mro Morgannwg. Rydym yn cynnig gwersi dechreuwr bwrdd padlo, gyrsiau gwellhau, cyrsiau uwch a SUP Surf gyda'r pencampwr cenedlaethol o'r DU, Kerry Baker.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgMôr a Sawna
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Môr a Sawna

Môr a sawna is a wood burning, barrel sauna heating up to 80-100 degrees and seats up to 10 people.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgRAF St Athan Golf Club
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

RAF St Athan Golf Club

Mae'r cwrs naw twll hwn yn rhan o ganolfan yr RAF yn Sain Tathan yn y Barri. Fe'i sefydlwyd yn 1902 a defnyddir y dyddiau hyn gan bersonél yr RAF a'r Fyddin, ac mae gan yr olaf bresenoldeb ar y sylfaen hefyd yn awr.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgGwyliau Golff y Fro
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Gwyliau Golff y Fro

Trefnu gwyliau golff o safon ym Mro Morgannwg a'r cyffiniau, De Cymru.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgChwaraeon Padlo y Fro
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Chwaraeon Padlo y Fro

Rydym yn cynnig SUP, eisteddwch ar top gaiac, caiac môr a sesiynau blasu canŵio a hyfforddi.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgFferm Amelia Trust 
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Fferm Amelia Trust 

Wedi'i osod mewn 160 erw o gefn gwlad ym Mro Morgannwg hardd, De Cymru, mae Fferm Ymddiriedolaeth Amelia yn atyniad i ymwelwyr y bydd y teulu cyfan yn ei fwynhau. Archwiliwch y coetir, cwrdd â'r anifeiliaid, a chael anturiaethau yn yr awyr agored.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgCytiau Traeth Ynys y Barri 
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Cytiau Traeth Ynys y Barri 

Mae gan Ynys y Barri 24 o cytiau traeth liw bywiog gyda golygfeydd ardderchog ar draws Bae Whitmore.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgParc Hwyl Promenâd Ynys y Barri
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Parc Hwyl Promenâd Ynys y Barri

Mae Ffeiriau Hwyl Charles Harris yn cyflwyno Parc Hwyl Promenâd Ynys y Barri.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgAmgueddfa Rhyfel y Barri 
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Amgueddfa Rhyfel y Barri 

Amgueddfa gan grŵp Hanes Rhyfel y Barri.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgCadeiriau olwyn traeth Ynys y Barri
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Cadeiriau olwyn traeth Ynys y Barri

All-terrain beach wheelchair available at Barry Island.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgFonmon Castle Adventure Park and Gardens
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Fonmon Castle Adventure Park and Gardens

Discover Fonmon Castle - Adventure Park and Gardens! From Jurassic Wales to Welsh Folklore, medieval wonders, woodland walks, and thrilling activities like archery and disc golf. Unforgettable family fun!

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgTaith Gavin a Stacey [TAITH SWYDDOGOL]
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Taith Gavin a Stacey [TAITH SWYDDOGOL]

Ymweld â lleoliadau o'r sioe deledu ar Daith Swyddogol Ynys y Barri gan gynnwys yr eglwys wnaeth Nessa bron â phriodi, cartref Stacey, caffi Marco a llawer mwy.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgGoodsheds
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Goodsheds

BWYTA GWAITH SIOP DIOD AROS Bwyd a bariau stryd ar agor Wed - Sul (o 12pm) Manwerthu ar agor Dydd Mawrth/Wed - Rhodfa'r haul ar agor 7 diwrnod yr wythnos Noson gwis bob dydd Mercher @7pm

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgBae Jackson
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Bae Jackson

Roedd cof eithaf yn nythu rhwng Clwb Hwylio'r Barri ac Ynys y Barri.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgCanolfan Gelfyddydau Memo
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Canolfan Gelfyddydau Memo

Canolfan aml-gelfyddyd fywiog gyda rhaglen ddigwyddiadau byw, gweithgareddau cymunedol diddorol, mannau cynadledda a llogi, a'r sinema 4K fwyaf yn y Barri a Bro Morgannwg. Canolfan hanfodol i'r gymuned leol a'r rhai y tu hwnt.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgSefydliad Cenedlaethol Coastwatch, Ynys y Barri
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Sefydliad Cenedlaethol Coastwatch, Ynys y Barri

Wedi'i lleoli ar Nell's Point, Ynys y Barri - mae Sefydliad Cenedlaethol Coastwatch (NCI), yn edrych allan dros Fôr Hafren a thu hwnt.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgPorthceri Traeth
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Porthceri Traeth

Porthceri Parc Gwledig yn cynnwys 220 erw o goetir a thir gweirdir, carreg Traeth, a draphont Fictoraidd dramatig.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgParc Gwledig Porthceri, Y Barri
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Parc Gwledig Porthceri, Y Barri

Mwynhau 220 erw o goedwigoedd a dolydd mewn cwm cysgodol sy'n arwain at gerrig mân Traeth .

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgProfiad a Siop yr RNLI
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Profiad a Siop yr RNLI

Mae'n rhad ac am ddim i ymweld ag ef ac mae'n ffordd hwyliog i bob oedran ddysgu sut i barchu'r dŵr ar hyd ein harfordir.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgParc Romilly
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Parc Romilly

Mae Parc Romilly, Y Barri yn Barc Gradd II rhestredig CADW gyda Gwobr Baner Werdd

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgGolff Antur Smugglers Cove 
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Golff Antur Smugglers Cove 

Mae cwrs Golff Antur 'Smugglers Cove' wedi'i leoli ar promenâd gwych Ynys y Barri. Hwyl i bob oedran yn y cwrs golff antur, â thema Morladron hwn - 12 twll wedi'u gosod rhwng llynnoedd, rhaeadrau, gerddi craig a môr-ladron.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgAmgueddfa Hedfan De Cymru 
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Amgueddfa Hedfan De Cymru 

Ymweliad â SWAM yw'r diwrnod allan perffaith i bawb. Anogir ymwelwyr i ryngweithio â'r awyrennau a'r arddangosion sy'n eu galluogi i gael profiad cwbl drochi.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgCapel Sant Baruc
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Capel Sant Baruc

Yn ystod 1894 a 1895, gwnaed gwaith cloddio ar Ynys y Barri, a ddatgelodd olion rhannau capel o'r 12fed Ganrif, a hyd at yr 17eg Ganrif fe'i gorchuddiwyd mewn tywod.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgLlyn a Gerddi Knap, Y Barri
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Llyn a Gerddi Knap, Y Barri

Gyda'i ffiniau llawn blodau, mae'r gerddi a'r llyn yn lle gwych i deuluoedd gerdded a phicnic.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgTraeth Bae Whitmore, Ynys Y Barri
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Traeth Bae Whitmore, Ynys Y Barri

Mae Bae Whitmore yn Ynys y Barri yn criw ysgubol o dywod euraid perffaith wedi'i fflagio gan promenâd eang. 24 wedi'u lliwio'n fywiog Traeth cytiau ar gael i'w llogi, Dringo wal, nodwedd anghywir, Traeth cadeiriau olwyn a digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

GWELD MANYLION