Hunanarlwyo

Hunanarlwyo

Logo Bro MorgannwgByncws, Fferm Ymddiriedolaeth Amelia
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Byncws, Fferm Ymddiriedolaeth Amelia

Mwynhewch arhosiad hamddenol yn ein Byncws 19 gwely ym Mro Morgannwg, De Cymru. Mewn lleoliad unigryw, a dim ond taith fer o Gaerdydd, mae ein llety grŵp yn ddelfrydol ar gyfer arhosiad yng nghefn gwlad Cymru.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgGileston Stables
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Gileston Stables

• Tawelwch a moethusrwydd • tân gwir • Arfordir treftadaeth Morgannwg 5 munud i ffwrdd • Ymgyrch fer i siopa boutique yn y Bont-faen • Gellir gosod Stablau Gileston hefyd gyda Apple Store, The Stalls a Gileston Coach House.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgThe Cheese House
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

The Cheese House

The Cheese House

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgThe Wagon House
Eicon Lleoliad
Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

The Wagon House

Mae'r Wagon House yn ysgubor fferm wedi'i haddasu mewn lleoliad gwledig heddychlon ar fferm sy'n gweithio. Wedi'i leoli ar yr arfordir treftadaeth a dim ond pum munud o gerdded i'r Traeth. Gerllaw mae Castell hanesyddol St Donats a llawer o Lleoedd o ddiddordeb.

GWELD MANYLION
Logo Bro Morgannwg<br>Apple Store
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri


Apple Store

• Wedi'i osod ar dir Gileston Manor • Fflatiau moethus, 5* cain gyda baddon uchaf y gofrestr • Dianc Rhamantaidd ar yr Arfordir Treftadaeth • Siopau boutique a bwytai yn y Bont-faen • 15 munud o Fae Caerdydd • Drws rhynggysylltu

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgThe Stalls
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

The Stalls

• Enciliad moethus, rhamantus mewn gatiau o fewn Manor Gileston Gradd II • parcio preifat • Cerdded o Gileston i Fae Limpert ar arfordir Jurassic. • Ymgyrch fer i'r Bont-faen • 15 munud o Fae Caerdydd.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgFossil Cottage
Eicon Lleoliad
Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Fossil Cottage

Wedi'i osod yn yr Arfordir Treftadaeth hardd ym Mro Morgannwg, mae Fossil Cottage mewn sefyllfa dda i ymwelwyr fwynhau teithiau cerdded dramatig ar ben clogwyni. Neu ewch â phicnic i'r traeth a gwyliwch Fôr Hafren o fewn pellter cerdded.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgBythynnod Gwledig Parc-Coed-Machen
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Bythynnod Gwledig Parc-Coed-Machen

Bythynnod hunanarlwyo hyfryd wedi'u gosod yng nghanol De Cymru

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgOak Lodge
Eicon Lleoliad
Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Oak Lodge

Canolfan ddelfrydol i archwilio prydferthwyd Bro Morgannwg. Lleoliad tawel dim ond 1 filltir o Arfordir Treftadaeth Morgannwg a thref hanesyddol Llanilltud Fawr.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgBwthyn Holly
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Bwthyn Holly

Llety hunanarlwyo.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgHighlight Cottages
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Highlight Cottages

Mae Highlight Cottages yn safleoedd gwyliau hunanarlwyo moethus pum seren yn y Barri. Wedi'i leoli mewn lleoliad tawel diarffordd gyda golygfeydd hardd dros gwrs golff Brynhill a Dyffryn.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgFishweir Cottages
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Fishweir Cottages

Mae Fishweir wedi'i osod yng nghanol Bro Morgannwg dim ond 13 milltir o Brifddinas Cymru Caerdydd.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgOrchard Lodge
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Orchard Lodge

Gwyliau newydd eu hadeiladu ar osod, yn agos at Traeth, yn cysgu pedwar gyda theras allanol. Mae gennym fan parcio preifat a man storio y gellir ei gloi yn ogystal â'r holl hanfodion sydd eu hangen arnoch ar gyfer gwyliau gwych.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgDuffryn Mawr Cottages
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Duffryn Mawr Cottages

Mae Dyffryn Mawr yn deulu gartref wedi'i lleoli mewn erw o dir tua 3/4 milltir o bentref Pendoylan ym Mro Morgannwg. Mae'r bythynod ar wahân i'r tŷ ac newydd wedi eu hadnewyddu.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgYr Hen Dŷ
Eicon Lleoliad
Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Yr Hen Dŷ

Yn swatio ar yr Arfordir Treftadaeth arobryn yn Southerndown, ger Pen-y-bont ar Ogwr, ym Mro Morgannwg, mae Slade Cottage a The Hen House yn 2 fwthyn gwyliau moethus sy'n cynnig y pen draw mewn steil, cysur a lleoliad.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgThe Old Stables Cowbridge
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

The Old Stables Cowbridge

Wedi'i adnewyddu'n wych o garreg 18fed C yn sefydlog gyda llawer o nodweddion gwreiddiol; wedi'u gosod yn ei iard breifat, heulog, furiog ei hun, o fewn ardal gadwraeth hanesyddol y Bont-faen ond yn gyfagos i gefn gwlad agored.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgPen Fistla Barns
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Pen Fistla Barns

Ysgubor gerrig hyfryd a chlyd dwy ystafell wely wedi'i haddasu o fewn iard o ysguboriau o breswylfa'r perchnogion.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgLittle West Bungalow
Eicon Lleoliad
Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Little West Bungalow

Mae gan Little West Bungalows olygfeydd anhygoel ar hyd y 14 milltir o glogwyni a llinell arfordirol Treftadaeth. Mae Arfordir Treftadaeth Morgannwg a Chefn Gwlad yn cyd-fynd â phentrefi a chymunedau bach hardd i chi ymweld â nhw.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgSpringfield Court Apartments
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Springfield Court Apartments

Eiddo gwledig 5 seren wedi'i osod yng nghanol Bro Morgannwg. Yn agos i bentref Peterston-Super-Ely, ac wedi'i leoli tua 10 milltir o Gaerdydd. Mae'r fflatiau hyn ynghlwm wrth fferm weithio mewn lleoliad pictiwrésg iawn.

GWELD MANYLION
Logo Bro Morgannwg<br>Stockwood Apartments & Cottage
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

<br>Stockwood Apartments & Cottage

Cyfuno amgylchoedd cyfforddus ac awyrgylch cyfeillgar y Bear Hotel gyda phreifatrwydd ein Stockwood Appartments moethus 4 seren a Stockwood Cottage gyda dwy ystafell wely unigryw.

GWELD MANYLION
Logo Bro Morgannwg81 Eastgate
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

81 Eastgate

Hunanarlwyo yn y Bont-faen

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgY Hideaway, Dyffryn Mawr
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Y Hideaway, Dyffryn Mawr

Gwersylla moethus gyda gwely dwbl maint llawn gyda leinin safonol, ac ystafell ymolchi ensuite.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgBwthyn Slade
Eicon Lleoliad
Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Bwthyn Slade

Yn swatio ar yr Arfordir Treftadaeth arobryn yn Southerndown, ger Pen-y-bont ar Ogwr, ym Mro Morgannwg, mae Slade Cottage a The Hen House yn 2 fwthyn gwyliau moethus sy'n cynnig y pen draw mewn steil, cysur a lleoliad.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgMay Tree Cottage
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

May Tree Cottage

Mae May Tree Cottage yn ysgubor gerrig sydd newydd ei haddasu ar dir Tŷ Fferm Penyrheol, wedi'i osod mewn 12 erw o dir pori ym Mro Morgannwg gyda golygfeydd hardd tuag at y Mynyddoedd Du.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgHide at St Donats
Eicon Lleoliad
Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Hide at St Donats

Glampio hunanarlwyo yn Llanilltud Fawr

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgSeadream Lodge
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Seadream Lodge

Seadream Lodge

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgWillow Lodge
Eicon Lleoliad
Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Willow Lodge

Willow Lodge

GWELD MANYLION