Eicon CerddedEicon Beicio

Llwybr y Fro 10

Taith Gerdded Ewenni a Blodau'r Gwanwyn
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Amdan

Llwybr y Fro 10

Llwybr cylchol, delfrydol gyda golygfeydd rhagorol ar draws De Cymru a thuag at arfordir Gwlad yr Haf. Mae'n gyfoethog mewn safleoedd treftadaeth, gan gynnwys Eglwys Sant Bridget yn Saint-y-brid, ac – ar ben pellaf y daith gerdded – Priordy Ewenni, yr eglwys Normanaidd fwyaf cyflawn yng Nghymru, a phwnc un o baentiadau gorau JMW Turner.

Lleoedd o ddiddordeb

  • Eglwys Sant Bridget
  • Pentref Saint-y-brid
  • Priordy Ewenni
  • Pwll yng Nghorntown
  • Bont Clapper
  • Gwarchodfa natur Coed y Bwl

Teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Cynlluniwch eich llwybr gan ddefnyddio'r cynllunydd trafnidiaeth. Dilynwch y ddolen i gael manylion yr holl lwybrau trafnidiaeth gyhoeddus yn y Fro a'ch helpu i gynllunio eich taith ar y trên, bws neu ar droed.

Pawennau y Fro - Rydym yn gyfeillgar i gŵn
Heb ganfod unrhyw eitem.
Gwersylla ym Mro Morgannwg
Eicon Lleoliad

man cychwyn

Eicon Chwith
Gweld pob Taith Gerdded