Eicon Gweithgaredd 

Gweithgareddau

Mae'r Fro'n fyw gyda gweithgareddau i siwtio jyst am bawb...

Llydan Gweithgaredd mae dewis ar gael o gwmpas y Fro, yn apelio at geiswyr gwefr, ac yn yr un modd i'r rhai sy'n chwilio am rywbeth mwy serennog. Mae teithwyr unigol, cyplau, teuluoedd, a grwpiau trefnus i gyd yn cael eu darparu ar eu cyfer.

Pa bynnag ydych chi'n chwilio amdano, fe welwch rywbeth i'w siwtio, a gyda chymaint o leoliadau gwych a safbwyntiau ysbrydoledig, maent yn brofiadau i'w cofio, ac yn eich cymell i barhau â'ch antur yn y Fro...

Teeing off gyda hen ffefryn.

Gyda ffeiriau sy'n cynnig golygfeydd gwych, yn bendant dyw'r Fro ddim yn siomi.

Chwaraeon gwych, ymarfer corff gwych, sgwrs wych, ac wrth gwrs tai clwb gwych i ymlacio ynddynt ar ôl eich rownd... Mae gennym ddewis sylweddol o glybiau hefyd, yn St Andrews Major, Sain Tathan, Brynhill, Parc Cottrell, Dinas Powys, Clwb Golff Sir Forgannwg, Academi Hensol, Southerndown, Castell Gwenfô, a Gwesty'r Vale.

Neu rhowch gynnig ar rywbeth newydd...

Mae crefftau ger y Môr yn Aberogwr yn cynnig amrywiaeth o weithdai crefftio, o wehyddu helyg i rwystro argraffu, a theimlo i beg-looming, mewn lleoliad soothing gyda golygfeydd môr.

Beth am ddiwrnod i ddechreuwyr yn Glass by Design yn Penarth, dysgu'r grefft hynafol o wneud gwydr lliw a ffiaidd, neu yn Stiwdio Flodau BuddingDesigns yn y Barri, lle gallwch ddysgu gan flodeugerdd gymwys a phrofiadol, yr holl driciau o drefnu blodau.

Tonnau rholio a chwaraeon dŵr...

Mae Llanilltud Fawr, a ddewiswyd gan Ffederasiwn Syrffio Cymru i gynnal Pencampwriaethau Brigo Cenedlaethol Cymru 2023, yn agored i'r amlwg Traeth egwyl sydd â syrffio gweddol gyson. Mae'n well gan rai Southerndown am amodau syrffio gwych hefyd.

Os ydych chi'n badl-fyrddiwr, caiaciwr neu syrffiwr gwynt, mae yna Lleoedd gallwch chi fwynhau eich hun hefyd, ac mae Watchtower Bay yn y Barri yn enghraifft o sylfaen dda, felly ewch ymlaen i ddod a'ch byrddau a phacio eich gêr ar gyfer amseroedd da ar ddyfroedd Cymru.

Cael yr adrenalin yn rhuthro...

Os yw adrenalin rushhh... yw mwy o beth rydych chi'n chwilio amdano, rasio kart neu brofiadau gyrru, neu ddiwrnodau trac i ddangos beth all eich car eich hun ei wneud, sydd ar gael gyda Chylchdaith Llandŵ, neu yn Ne Cymru KartingCentre.

Beth am y wefr o gael eich dilyn, ysgarthu allan o feddwl eich gwrthwynebwyr, a phrofi'r tyndra hwnnw, yr ofn hwnnw, dim ond os byddwch chi'n ansicr os byddwch chi nesaf... Rhowch gynnig ar TaskForcePaintBall a Thag Laser ger y Bont-faen.

Mae saethu o fath arall, gyda niwl gwahanol, ond yr un mor bleserus, i'w gweld yn Dragon Clay Sports yn Ewenny, yn eu hystod saethu claypigeon.

Ac agor ym mis Ebrill 2023, graddfa uchderau newydd yng Nghroes Culverhouse newydd sbon Bouldersat.

Ehangu eich gorwelion...

Gyda golygfeydd i farw drosti, gan edrych ar draws y dŵr o DdeWales i Dde-orllewin Lloegr, efallai mai taith bysgota/pysgota siartredig ym Môr Hafren yw'r hyn sy'n arnofio'ch cwch. Rhowch gynnig ar Escape Charter BoatFishing yn Penarth. 

Neu i gael golygfeydd ar draws y sianel o gyfrwy, a llawer mwy i'w gweld a'u mwynhau o amgylch Twyni Tywod Merthyr Mawr a Chastell Ogwr, gallech roi cynnig ar Ganolfan Beicio Merlod Fferm Ogwr

Edrychwch ar yr holl Gweithgaredd rhestrau ac rydyn ni'n siŵr y byddwch chi'n cytuno, mae rhywbeth yma a fydd yn bodloni eich synhwyrau, gwnewch eich tingle toes, neu hyd yn oed wibio'ch woggle...!

Logo Bro MorgannwgBenjoma too Boat Charter
Eicon Lleoliad
Penarth

Benjoma too Boat Charter

Taith bysgota ym Môr Hafren o Bontydd Hafren i ynys Lundy.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgLlogi beiciau ym Mro Morgannwg
Eicon Lleoliad

Llogi beiciau ym Mro Morgannwg

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae e-feiciau wedi chwyldroi'r ffordd rydyn ni'n profi beicio. Mae'r peiriannau hyn yn cyfuno manteision beiciau traddodiadol gyda chymorth ychwanegol moduron trydan, gan gynnig taith ddiymdrech a phleserus i bobl o bob oed a lefel ffitrwydd.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgBrynhill (Barry) Golf Club
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Brynhill (Barry) Golf Club

Cwrs prydferth, 18 twll wedi'i osod mewn parcdir hardd ym Mro Morgannwg. Awyrgylch anffurfiol cyfeillgar a lletygarwch ardderchog.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgGwesty Cottrell
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Gwesty Cottrell

36 Hole Golf Venue, Three GC Hawks Sport Simulators, Three Outdoor Putting Greens ac One Indoor Putting Green, On-course Practice Area, Nature Trial, Snooker Cages, a Clubhouse croesawgar.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgClwb Golff Dinas Powys
Eicon Lleoliad
Penarth

Clwb Golff Dinas Powys

Wedi'i leoli ychydig y tu allan i hen bentref Dinas Powys, mae Clwb Golff Dinas Powis yn cynnig golygfeydd dramatig dros Fôr Hafren, Penarth a'r Fro.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgEscape Charters
Eicon Lleoliad
Penarth

Escape Charters

Antur Pysgota Môr bythgofiadwy ar fwrdd 'Escape', Marina Penarth, Bae Caerdydd, De Cymru.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgClwb Golff Morgannwg
Eicon Lleoliad
Penarth

Clwb Golff Morgannwg

Clwb Golff Morgannwg yw man geni system sgorio Stableford a ddefnyddir ledled y byd. Y cwrs mewndirol cyntaf i gael ei adeiladu yng Nghymru, mae'r clwb yn agos at y clogwyni uchel yn Penarth gyda golygfeydd o Fôr Hafren.

GWELD MANYLION
Logo Bro Morgannwg<br>Llandow Circuit
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig


Llandow Circuit

Mae Cylchdaith Llandŵ ar gael ar gyfer diwrnodau profiad supercar, llogi unigryw, diwrnodau digwyddiadau clwb, diwrnodau trac, profion car a beic, sbrintiau MSA, lansio cynnyrch, hyfforddiant i yrwyr neu archebu lle mewn sesiwn brawf.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgOBS Watersports
Eicon Lleoliad
Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

OBS Watersports

Llogi bwrdd syrffio, llogi padlfyrddio, a Beiciau Mynydd

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgCanolfan Trekking Fferm Ogwr
Eicon Lleoliad
Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Canolfan Trekking Fferm Ogwr

MARCHOGAETH CEFFYL AR AGOR EANG TRAETH GER YMYL YMYLON Y MÔR MAE BREUDDWYD I LAWER O BOBL. AR FFERM OGWR GER PEN-Y-BONT AR OGWR YN NE CYMRU MAE'R FREUDDWYD HON YN REALITI, BOB DYDD.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgRAF St Athan Golf Club
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

RAF St Athan Golf Club

Mae'r cwrs naw twll hwn yn rhan o ganolfan yr RAF yn Sain Tathan yn y Barri. Fe'i sefydlwyd yn 1902 a defnyddir y dyddiau hyn gan bersonél yr RAF a'r Fyddin, ac mae gan yr olaf bresenoldeb ar y sylfaen hefyd yn awr.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgSouth Wales Karting Centre
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

South Wales Karting Centre

Wedi'i leoli ger Llandŵ ym Mro Morgannwg, 15 milltir i'r De-orllewin o Gaerdydd, Ganolfan Cartio De Cymru yw un o'r cylchedau mwyaf, cyflymaf a mwyaf cyffrous yng Nghymru. Dewch i rasio eich ffrindiau, eich teulu a'ch cydweithwyr ar frys.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgClwb Golff Southerndown
Eicon Lleoliad
Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Clwb Golff Southerndown

Cwrs cysylltiadau i lawr y bencampwriaeth. Cwrs heriol i'r golffiwr brwdfrydig. Poblogaidd iawn gydag ymwelwyr. Cartref o'r Duncan Putter.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgTaskforce Skirmish
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Taskforce Skirmish

Pêl Paent, Tag Laser, Adeiladu Tîm, Saethyddiaeth , saethu Clai Laser. Mae'r safle peli paent coetir 30 erw hwn yn cynnig gemau i oedolion ac iau (11 i 16 oed) yn ogystal â thag Laser am 8 mlynedd a hŷn.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgGwyliau Golff y Fro
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Gwyliau Golff y Fro

Trefnu gwyliau golff o safon ym Mro Morgannwg a'r cyffiniau, De Cymru.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgChwaraeon Padlo y Fro
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Chwaraeon Padlo y Fro

Rydym yn cynnig SUP, eisteddwch ar top gaiac, caiac môr a sesiynau blasu canŵio a hyfforddi.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgClwb Golff Cyrchfan y Fro
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Clwb Golff Cyrchfan y Fro

Mae The Vale Resort yn un o wyliau golff mwyaf dymunol y DU Cyrchfannau. Dau gwrs pencampwriaeth - mae'n lleoliad perffaith ar gyfer seibiant golff yn Ne Cymru,

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgClwb Golff Castell Gwenfwn
Eicon Lleoliad
Penarth

Clwb Golff Castell Gwenfwn

Mae Castell Gwenfiad yn gwrs golff 18 twll Par 72 sy'n 6544 llath o hyd. Beth bynnag fo'ch gallu bydd Castell Gwenfodd yn darparu prawf diddorol a heriol o golff mewn amgylchoedd gwirioneddol brydferth.

GWELD MANYLION