Eicon Atyniad

Atyniadau

Maswyr i ddewis ohonynt ym Mro Morgannwg. Mae cyplau, teuluoedd a theithwyr unigol wrth eu boddau gyda'r amrywiaeth...

Un o'r pethau gorau am ein cornel fach gyfleus oWales, yw hwnnw... yn ogystal â chael ei gyrraedd yn hawdd ar y ffordd, y rheilffyrdd a'r awyr... ac yn ogystal â bod reit wrth ymyl y brifddinas brysur... ac yn ogystal â bod yn hop, sgip a naid o Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog... Mae popeth y gallwch ei fwynhau yn ein sir werdd hardd, dreigledig, o fewn 20 milltir ar draws erbyn 10 milltir ar y brig i'r gwaelod..!

Mae'n wych!... Mae gosod tomenni i mewn i wyliau yn yVale, yn ddarn o gacen!

P'un ai ydych chi'n chwilio am haul, môr a thywod, gyda ffeiriau, fflos candi a phadlo, neu antur i'r plant, gydag anifeiliaid, parciau chwarae a deinosoriaid, neu gerdded a hanes rhyngweithiol, gyda blasu gwin neu brofiad gwneud jin... rydyn ni'n eithaf siŵr ein bod ni wedi cael sylw.

Beth bynnag wnewch chi, peidiwch â cholli Ynys y Barri...

Fyddai taith i'r Fro ddim cweit yn gyflawn heb ddiwrnod yn Ynys y Barri. Wrth ei bodd ers cenedlaethau, mae ganddo bopeth am ddiwrnod perffaith ar lan y môr mewn gwirionedd. Gwnewch yn siŵr o'i gynnwys ar eich teithiau.

Mae'r Parc Pleser yn llawer o hwyl. 'Awyrofod' yw'r daith dalaf yn y DU ar 215 troedfedd (65m) a chyflymaf hefyd, gan droelli ar 75mya (120kph)! Mae'r olwyn anferth gyda golygfeydd anhygoel, y ffloem log, a llawer o reidiau codi gwallt eraill, gyda holl hwyl y ffair.

Mae plant bach a phobl ifanc wrth eu boddau gyda'r ffair addfwyn a'r trampolinau ger y Traeth, a chyda golff gwallgof Smuggler's Cove, golygfeydd 'Gavin andStacey' i'w gweld, y tywodlyd Traeth a phyllau roc, y promenâd, a Nellsand Friars Point i gerdded am olygfeydd anhygoel... Byddwch mor falch eich bod wedi dod.

Llwyth o atyniadau eraill i drio, a byth yn bell i ffwrdd...

Mae gan Gastell Fonmon ddeinosoriaid, neu mae ffrindiau blewog Warren Mill FarmPark. Dathlu hedfan yn Awyr De Cymru Amgueddfa, neu ddistyllwch eich jin eich hun yng Nghastell Hensol. Gwyliwch sioe yn y Memo, neu gerdded yn Llynnoedd Cosmeston. Sip gwin yng ngwinllan Llanerch, neu ewch ar daith bws 'Gavin and Stacey'!

Cymerwch olwg drwy'r holl atyniadau, ac fe welwch fod digon o... Lleoedd I'w wneud mewn diwrnod, danteithion i dycio i mewn i'ch taith, profiadau i blethu i mewn i benwythnos, ac atgofion i'w gwneud ar eich gwyliau.

Logo Bro MorgannwgArfordir Treftadaeth Morgannwg
Eicon Lleoliad
Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Arfordir Treftadaeth Morgannwg, 14 milltir o arfordir heb ei ddifetha a golygfeydd syfrdanol.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgFferm Amelia Trust 
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Fferm Amelia Trust 

Wedi'i osod mewn 160 erw o gefn gwlad ym Mro Morgannwg hardd, De Cymru, mae Fferm Ymddiriedolaeth Amelia yn atyniad i ymwelwyr y bydd y teulu cyfan yn ei fwynhau. Archwiliwch y coetir, cwrdd â'r anifeiliaid, a chael anturiaethau yn yr awyr agored.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgCytiau Traeth Ynys y Barri 
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Cytiau Traeth Ynys y Barri 

Mae gan Ynys y Barri 24 o cytiau traeth liw bywiog gyda golygfeydd ardderchog ar draws Bae Whitmore.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgParc Hwyl Promenâd Ynys y Barri
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Parc Hwyl Promenâd Ynys y Barri

Mae Ffeiriau Hwyl Charles Harris yn cyflwyno Parc Hwyl Promenâd Ynys y Barri.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgAmgueddfa Rhyfel y Barri 
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Amgueddfa Rhyfel y Barri 

Amgueddfa gan grŵp Hanes Rhyfel y Barri.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgCadeiriau olwyn traeth Ynys y Barri
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Cadeiriau olwyn traeth Ynys y Barri

All-terrain beach wheelchair available at Barry Island.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgLlwybrau Tref Plac Glas
Eicon Lleoliad
Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Llwybrau Tref Plac Glas

Darganfyddwch drefi hanesyddol Llanilltud Fawr a'r Bont-faen drwy ddilyn eu llwybrau tref Plac Glas.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgGofod Celfyddydau Gwledig Coed Hills
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Gofod Celfyddydau Gwledig Coed Hills

Mae Coed Hills yn cyfuno creadigrwydd â chynaliadwyedd, sydd wedi'i leoli ym Mro Morgannwg hardd, ychydig y tu allan i Gaerdydd. Mae croeso i ymwelwyr fwynhau'r gwaith celf, y farchnad a gerddi coedwig a gweithdai ar fyw'n gynaliadwy.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgCosmeston Parc Gwledig
Eicon Lleoliad
Penarth

Cosmeston Parc Gwledig

Y Parc Gwledig mae'n gorchuddio 100 hectar o dir a dŵr ac mae'n hafan i fywyd gwyllt lleol.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgPentref Canoloesol Cosmeston
Eicon Lleoliad
Penarth

Pentref Canoloesol Cosmeston

Pentref Canoloesol Cosmeston yw un o amgueddfeydd awyr agored mwyaf blaenllaw Cymru ac mae'n atyniad treftadaeth poblogaidd ym Mro Morgannwg. Darganfyddwch sut roedd pobl yn byw ac yn gweithio yn y pentref tua 1350 gyda theithiau tywys.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgAmgueddfa Y Bon-faen a'r ardal agos 
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Amgueddfa Y Bon-faen a'r ardal agos 

Amgueddfa Y Bon-faen a'r ardal agos 

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgMarchnad Ffermwyr y Bont-faen
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Marchnad Ffermwyr y Bont-faen

Marchnad cynnyrch lleol wythnosol ffyniannus a gynhelir bob dydd Sadwrn yn nhref farchnad boblogaidd y Bont-faen.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgGerdd Fysig Y Bont-Faen 
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Gerdd Fysig Y Bont-Faen 

Mae Ymddiriedolaeth Gardd Ffisigwyr y Bont-faen wedi ail-greu gardd ffisig yn y Bont-faen, ar safle ardal a oedd unwaith yn rhan o Hen Neuadd, gartref o deulu'r Edmondes o'r ddeunawfed i'r ugeinfed ganrif.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgCrefftau ger y Môr
Eicon Lleoliad
Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Crefftau ger y Môr

Canolfan grefftau ar yr Arfordir Treftadaeth gyda golygfeydd môr anhygoel, gan gynnig amrywiaeth eang o weithdai crefft i bob oedran, ynghyd â chacennau cartref a hufen iâ. Caiff ei redeg gan yr artistiaid a'r crefftwyr y mae eu gwaith celf rydym yn eu gwerthu.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgCwm Nash
Eicon Lleoliad
Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Cwm Nash

Oddi ar y trac, treth Cwm Nash - a elwir hefyd yn Monknash, yw'r lle gorau am tawelwch perffaith.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgBae Dwnrhefn (Southerndown)
Eicon Lleoliad
Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Bae Dwnrhefn (Southerndown)

Mae'r bobl leol yn ei garu'n fawr ac yn denu llawer o ymwelwyr bob blwyddyn, er ei fod yn cael ei alw'n swyddogol yn Bae Dwnrhefn, cyfeirir ato'n aml hefyd fel traeth Southerndown yn cymryd ei enw o'r pentref cyfagos.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgGerddi Dwnrhefn
Eicon Lleoliad
Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Gerddi Dwnrhefn

Darganfod Gerddi Dwnrhefn yn Southerndown

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgGerddi Dyffryn
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Gerddi Dyffryn

Gardd Edwardaidd yn cael ei hadfer gyda thirwedd dymhorol sy'n newid yn barhaus. Yn werddon heddychlon ar gyrion Caerdydd, mae Gerddi Dyffryn yn gorchuddio mwy na 55 erw.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgPriordy Ewenni
Eicon Lleoliad
Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Priordy Ewenni

Setliad crefyddol anarferol o wyliadwrus

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgCastell Fonmon 
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Castell Fonmon 

Discover Fonmon Castle - Adventure Park and Gardens! From Jurassic Wales to Welsh Folklore, medieval wonders, woodland walks, and thrilling activities like archery and disc golf. Unforgettable family fun!

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgFontygary Leisure Park
Eicon Lleoliad
Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Fontygary Leisure Park

Lle gwych ar gyfer diwrnod allan llawn hwyl i'r teulu

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgSiop Fferm a cegin Forage 
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Siop Fferm a cegin Forage 

Rydym yn cynnig bwyd tymhorol o ansawdd uchel i gwsmeriaid ei brynu o'r siop neu i'w fwyta yn ein bwyty mewn lleoliad hardd sy'n edrych dros ddyffryn Ddawan. Daw cynnyrch o'n fferm ein hunain ar Ystâd Penllyn a gan lawer o gyflenwyr lleol o Gymru.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgTaith Gavin a Stacey [TAITH SWYDDOGOL]
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Taith Gavin a Stacey [TAITH SWYDDOGOL]

Ymweld â lleoliadau o'r sioe deledu ar Daith Swyddogol Ynys y Barri gan gynnwys yr eglwys wnaeth Nessa bron â phriodi, cartref Stacey, caffi Marco a llawer mwy.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgGwinllan Glyndwr
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Gwinllan Glyndwr

Gwinllan Glyndwr yw'r winllan hynaf yng Nghymru. Arloesodd y perchnogion adfywiad viticulture yng Nghymru, gan sefydlu Gwinllan Glyndwr yn 1979, gan olygu mai dyma'r ystâd deuluol hynaf yng Nghymru.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgGoodsheds
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Goodsheds

BWYTA GWAITH SIOP DIOD AROS Bwyd a bariau stryd ar agor Wed - Sul (o 12pm) Manwerthu ar agor Dydd Mawrth/Wed - Rhodfa'r haul ar agor 7 diwrnod yr wythnos Noson gwis bob dydd Mercher @7pm

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgDistyllfa Castell Hensol
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Distyllfa Castell Hensol

Lleolir Distyllfa Castell Hensol yn seler Castell Hensol lle ceir distyllfa ysbryd crefft, warws bondiau, ysgol jin a phrofiad ymwelwyr.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgBae Jackson
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Bae Jackson

Roedd cof eithaf yn nythu rhwng Clwb Hwylio'r Barri ac Ynys y Barri.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgGwinllan Llanerch
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Gwinllan Llanerch

Yn anffurfiol, yn addysgiadol ac yn ddifyr, mae teithiau a blasus Gwinllan Llanerch yn cael eu harwain gan arbenigwyr sydd ag angerdd brwd am win.

GWELD MANYLION