Eicon sy'n Ystyriol o Gŵn

Cyfeillgar i Gŵn

#Pawsinthevale
Pawennau y Fro - Rydym yn gyfeillgar i gŵn

Pawennau'r Fro

Mae Bro Morgannwg yn ymfalchïo mewn croesawu eich teulu cyfan, gan gynnwys eich ffrindiau pedair coes! Fe welwch bopeth sydd ei angen arnoch i fwynhau diwrnod allan neu wyliau gyda'ch ci.

Cadwch olwg am logo Pawennau'r Fro – mae'r rhain yn Lleoedd sydd awyddus i'ch croesawu chi a'ch ci.

Traethau

Mae croeso i gŵn ar naw o'n traethau drwy gydol y flwyddyn, ac ar y pum traeth arall rhwng 30 Medi a 1 Mai.

Byddwch yn cael eich sbwylio am ddewis o ran sblash o gwmpas yn y môr.

Cwpl yn cerdded eu ci anwes o flaen oleudy Nash point
Eicon Instagram

Instagram

Byddem wrth ein bodd yn gweld lluniau ohonoch ffrind gorau yn cael yr amser gorau yn y Fro. Tagiwch eich postiadau Insta gyda #PawsVTV neu #visitthevale i ni eu hoffi a'u rhannu.

#PawsVTV

@pawsinthevale_

Am Dro

Gyda milltiroedd a milltiroedd o Arfordir Treftadaeth ysblennydd Morgannwg, dyffrynnoedd coediog a llwybrau gwledig, rydych chi a'ch ci yn sicr o fynd am dro gwych. Dilynwch y dolenni ymhellach isod i'n 5 taith gerdded sy'n gyfeillgar i gŵn.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o gŵn gyfeillgar Lleoedd i aros – o westai i feysydd carafanau. Mae pob un yn ymroddedig i wneud yn siŵr bod eich ffrind pedair coesog yn cael yr amser gorau hefyd. Mae'r rhestr isod yn fan cychwyn gwych i ddod o hyd i'r lle perffaith hwnnw i aros i gŵn, ond ewch draw i'n tudalennau llety gan fod llawer mwy Lleoedd aros hefyd.

Lleoedd bwyta

Byddwch chi a'ch ci yn cael croeso cynnes iawn mewn caffis, bwytai a thafarndai sy'n arddangos logo Pawennau yn y Fro. Disgwyliwch bowlenni cŵn gyda dŵr ffres ac argymhellion ar ble arall i fynd gyda'ch ci.

Siopa

Mae llawer o'r siopau ledled y Fro hefyd yn croesawu cŵn sydd wedi ymddwyn yn dda, felly cadwch lygad am logo Paws yn y Fro wrth i chi archwilio ein trefi a'n pentrefi.

Cadwch lygad am logo'r Paws yn y Fro. Mae llawer o'n busnesau yn arddangos y logo ar eu busnesau sy'n dangos i chi fod croeso mawr i chi a'ch ffrind gorau.

Dilynwch y dolenni isod i'n busnesau sy'n gyfeillgar i gŵn

Am Dro

Gyda milltiroedd a milltiroedd o Arfordir Treftadaeth ysblennydd Morgannwg, dyffrynnoedd coediog a llwybrau gwledig, rydych chi a'ch ci yn sicr o fynd am dro gwych. Dilynwch y dolenni ymhellach isod i'n 5 taith gerdded sy'n gyfeillgar i gŵn.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o gŵn gyfeillgar Lleoedd i aros – o westai i feysydd carafanau. Mae pob un yn ymroddedig i wneud yn siŵr bod eich ffrind pedair coesog yn cael yr amser gorau hefyd. Mae'r rhestr isod yn fan cychwyn gwych i ddod o hyd i'r lle perffaith hwnnw i aros i gŵn, ond ewch draw i'n tudalennau llety gan fod llawer mwy Lleoedd aros hefyd.

Lleoedd bwyta

Byddwch chi a'ch ci yn cael croeso cynnes iawn mewn caffis, bwytai a thafarndai sy'n arddangos logo Pawennau yn y Fro. Disgwyliwch bowlenni cŵn gyda dŵr ffres ac argymhellion ar ble arall i fynd gyda'ch ci.

Siopa

Mae llawer o'r siopau ledled y Fro hefyd yn croesawu cŵn sydd wedi ymddwyn yn dda, felly cadwch lygad am logo Paws yn y Fro wrth i chi archwilio ein trefi a'n pentrefi.

CANIATEIR CŴN ar y traethau hardd isod o fis Hydref i Ebrill. Mae croeso iddynt ar bob un o'n traethau eraill trwy gydol y flwyddyn!

Busnesau sy'n ystyriol o gŵn