Eicon sy'n Ystyriol o Gŵn

Cyfeillgar i Gŵn

#Pawsinthevale
Pawennau y Fro - Rydym yn gyfeillgar i gŵn

Pawennau'r Fro

Mae Bro Morgannwg yn ymfalchïo mewn croesawu eich teulu cyfan, gan gynnwys eich ffrindiau pedair coes! Fe welwch bopeth sydd ei angen arnoch i fwynhau diwrnod allan neu wyliau gyda'ch ci.

Cadwch olwg am logo Pawennau'r Fro – mae'r rhain yn Lleoedd sydd awyddus i'ch croesawu chi a'ch ci.

Eisiau dal i fyny ar ba chwe ffrind pedair coes a gafodd ei wneud ar drip dylanwadwr diweddar i'r Fro? Darllenwch yr holl wybodaeth yma!

Pawennau y Fro - Rydym yn gyfeillgar i gŵn

Cadwch lygad am logo'r Paws yn y Fro. Mae llawer o'n busnesau yn arddangos y logo ar eu busnesau sy'n dangos i chi fod croeso mawr i chi a'ch ffrind gorau.

Dilynwch y dolenni isod i'n busnesau sy'n gyfeillgar i gŵn

CANIATEIR CŴN ar y traethau hardd sydd i'w gweld ar yr oriel isod rhwng mis Hydref a mis Ebrill.

Mae croeso iddyn nhw ar bob un o'n traethau eraill drwy gydol y flwyddyn!

Instagram #PawsVTV

Byddem wrth ein bodd yn gweld lluniau ohonoch ffrind gorau yn cael yr amser gorau yn y Fro. Tagiwch eich postiadau Insta gyda #PawsVTV neu #visitthevale i ni eu hoffi a'u rhannu.