Teithio Grŵp

Teithio Grŵp

Ychydig i'r gorllewin o brifddinas Caerdydd mae Bro Morgannwg sy'n cynnig cymysgedd gwych o arfordir, cefn gwlad a diwylliant. Gyda mynediad hawdd o gyffyrdd 33-35 yr M4, a thîm cyfeillgar i'ch helpu i gynllunio eich ymweliad grŵp, mae'n gyrchfan na fyddwch am ei cholli.

Dyma rai o'n uchafbwyntiau...

Arfordir

 • Arfordir Treftadaeth Morgannwg – 14 milltir o arfordir trawiadol sy'n llawn nodweddion daearegol a bywyd gwyllt
 • Llwybr Arfordir Cymru gyda Pier Penarth, goleudy Nash Point, a chyswllt uniongyrchol â'r brifddinas drwy Forglawdd Bae Caerdydd
 • 14 traeth – o gyrchfannau glan môr Fictoraidd Ynys y Barri a Penarth, i'r mannau perffaith ar gyfer syrffio, padlfyrddio a physgota
 • Parc Pleser Ynys Y Barri, Amgueddfa Rhyfel a Rheilffordd Twristiaeth Y Barri 

Mae Ynys y Barri yn boblogaidd iawn gyda grwpiau. Edrychwch ar ein Canllaw Ymweliadau Grŵp i Ynys y Barri i'ch helpu i gynllunio eich ymweliad.

Chefn gwlad

 • Siambrau claddu Neolithig a chestyll mawreddog gan gynnwys St Quentin's, Old Beaupre a Fonmon
 • Tŷ Dyffryn a Gerddi a pharciau lliwgar gyda gwobrau'r Faner Werdd
 • Parc Gwledig Porthceri a Llynnoedd Parc Gwledig Cosmeston a Phentref Canoloesol
 • Cyrsiau golff pencampwriaeth, cylched chwaraeon modur Llandŵ a pheli tasglu paent 
 • Siop Fferm Forage 

Diwylliant

 • Casgliad cain o gerrig cerfiedig Celtaidd yn Llanilltud Fawr - sedd hynaf Prydain o ddysgu Cristnogol
 • Y Bont-faen - un o drefi mwyaf ffasiynol Cymru – gyda siopau a chaffis annibynnol, a Gardd Ffisig
 • Y Goodsheds - cyrchfan siopa ac ymlacio yn y Barri
 • Cynhyrchwyr bwyd a diod arobryn gan gynnwys Gwinllannoedd Llanerch a Glyndwr

Gwybodaeth Gyffredinol i Dwristiaid

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, byddem yn hapus iawn i'ch helpu i gynllunio eich ymweliad.

Ffôn: 01446 704867 neu e-bostiwch: tourism@valeofglamorgan.gov.uk  

Mae'r Fro yn ganolfan wych ar gyfer ymweld â rhanbarth ehangach De Cymru. Cymerwch olwg ar y ffilm isod am ysbrydoliaeth o'r holl Lleoedd i ymweld o fewn cyrraedd hawdd i'r Fro yna gweler De Cymru i ddechrau cynllunio eich taith.