Llety yn ôl Lleoliad

Arhoswch yn agos i Ynys y Barri a'r Barri

Logo Bro MorgannwgByncws, Fferm Ymddiriedolaeth Amelia
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Byncws, Fferm Ymddiriedolaeth Amelia

Mwynhewch arhosiad hamddenol yn ein Byncws 30 gwely ym Mro Morgannwg, De Cymru. Mewn lleoliad unigryw, a dim ond taith fer o Gaerdydd, mae ein llety grŵp yn ddelfrydol ar gyfer arhosiad yng nghefn gwlad Cymru.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgLlety Aros Da
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Llety Aros Da

Wedi'i osod ar y traciau rheilffordd gwreiddiol mae casgliad o letyau gwyliau bwtîc. Mae gan bob un o'r cabanau hardd gegin ac ystafell ymolchi breifat i gyd wedi'u cuddio yn ei ardd ei hun. Mae'r lletyau yn cysgu hyd at ddau ac yn dod gyda'r holl anfanteision mod.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgFontygary Leisure Park
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Fontygary Leisure Park

Wedi'i leoli ar glogwyn ar yr arfordir treftadaeth hardd, Parc Fontygary yw'r sylfaen ddelfrydol ar gyfer ymweld â'r holl atyniadau yn Ne Ddwyrain Cymru. Mae gan bob carafán olwg ar y môr.

GWELD MANYLION
Logo Bro Morgannwg<br>Apple Store
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri


Apple Store

• Wedi'i osod ar dir Gileston Manor • Fflatiau moethus, 5* cain gyda baddon uchaf y gofrestr • Dianc Rhamantaidd ar yr Arfordir Treftadaeth • Siopau boutique a bwytai yn y Bont-faen • 15 munud o Fae Caerdydd • Drws rhynggysylltu

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgGoodstay Apartments
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Goodstay Apartments

Wedi'i lleoli yng nghanol y Barri, Goodsheds yw'r stryd fawr drefol gyntaf yn y DU lle gall pobl weithio, bwyta, byw a chwarae.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgYstâd Maenordy Gileston
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Ystâd Maenordy Gileston

Mae Ystâd Gileston Manor yn cynnig Llety Moethus 5 Seren Croeso Cymru. Tai cymysgedd o ystafelloedd, ystafelloedd a fflatiau hunangynhwysol mewn lleoliad nad yw'n ddim byd byr o anghyffredin.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgThe Stalls
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

The Stalls

• Enciliad moethus, rhamantus mewn gatiau o fewn Manor Gileston Gradd II • parcio preifat • Cerdded o Gileston i Fae Limpert ar arfordir Jurassic. • Ymgyrch fer i'r Bont-faen • 15 munud o Fae Caerdydd.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgHappy Jakes
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Happy Jakes

Mae'r safle yn ganolfan ddelfrydol i archwilio'r llu o atyniadau lleol gan gynnwys castell ogwr, marchogaeth ar y traeth a'r tafarndai lleol gwych!

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgHighlight Cottages
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Highlight Cottages

Mae Highlight Cottages yn safleoedd gwyliau hunanarlwyo moethus pum seren yn y Barri. Wedi'i leoli mewn lleoliad tawel diarffordd gyda golygfeydd hardd dros gwrs golff Brynhill a Dyffryn.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgThe Cheese House
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

The Cheese House

The Cheese House

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgFferm Newydd
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Fferm Newydd

Rydym yn croesawu eich teulu a'ch ffrindiau i Fferm Newydd. Mae ein llety hardd cartrefol wedi'i addurno'n wlad mewn lleoliad gwych i gael mynediad i ddinas Caerdydd, cefn gwlad, arfordir a thraethau gwych Bro Morgannwg. Dewch i ymuno â ni!

GWELD MANYLION