Llety

Llety

Logo Bro MorgannwgClawdd Coch Guest House
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Clawdd Coch Guest House

Tŷ hir 17C Cymreig. Golygfeydd ar draws Cymoedd y Fro i'r Rhondda. Pum ystafell en suite wedi'u penodi'n dda gyda theledu lliw a chyfleusterau te/coffi.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgTafarn Fictoria
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Tafarn Fictoria

Wedi'i leoli ym mhentref tawel Sigingstone, yng nghanol cefn gwlad Bro Morgannwg. Yr ydym hanner ffordd rhwng trefi gwledig bach y Bont-faen a Llanilltud Fawr.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgLittle West Bungalow B&B
Eicon Lleoliad
Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Little West Bungalow B&B

Mae gan Little West Bungalows olygfeydd anhygoel ar hyd y 14 milltir o glogwyni a llinell arfordirol Treftadaeth. Mae Arfordir Treftadaeth Morgannwg a Chefn Gwlad yn cyd-fynd â phentrefi a chymunedau bach hardd i chi ymweld â nhw.

GWELD MANYLION
Logo Bro Morgannwg<br>The Fox and Hounds
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig


The Fox and Hounds

Mae'r Village Inn wedi'i osod mewn cefn gwlad hardd sy'n hygyrch o'r M4 ac yn agos i'r maes awyr. Mae'n cynnig bwyd o safon, cwrw go iawn a gwinoedd cain. 8 ystafell wely en-suite - teledu, DVD, cyfleusterau diodydd, sychwr gwallt a thoiledau.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgThe Golden Mile Country Inn
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

The Golden Mile Country Inn

Wedi'i cysgodi mewn cornel heddychlon o Fro Morgannwg, mae'r Golden Mile Country Inn mewn lleoliad gwledig gyda golygfeydd hardd o gefn gwlad.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgTŷ Llety Fferm Ewenni
Eicon Lleoliad
Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Tŷ Llety Fferm Ewenni

Mae Tŷ Gwestai Fferm Ewenni wedi'i leoli mewn lleoliad gwych sy'n nythu mewn dwy erw a hanner o barcdir hardd Bro Morgannwg.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgWest House
Eicon Lleoliad
Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

West House

Y West House yw lle mae'r savvy yn ymuno â ni am heulwen oer ar noson braf, yn lolio ar y lawnt gyda'r ci, neu'n oeri wrth yr ochr dân ar ddyddiau oerach

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgSt Bridgets Farmhouse B&B
Eicon Lleoliad
Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

St Bridgets Farmhouse B&B

B&b b boutique Preifat Bach sy'n ddelfrydol ar gyfer archwilio Arfordir Treftadaeth Morgannwg neu ychydig ddyddiau tawel i ffwrdd Gwesteiwyr croesawgar iawn Oedolion yn Unig

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgThe Bear Hotel, Cowbridge
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

The Bear Hotel, Cowbridge

Mae'r 'Bear Hotel' wedi'i leoli ar Stryd Fawr tref farchnad hardd y Bont-faen gyda gwreiddiau sy'n dyddio'n ôl i'r 12fed Ganrif. Gwesty llawn hanes sy'n cynnwys ystafelloedd gwely en-suite sydd wedi'u haddurno'n unigol.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgCowbridge Cabins
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Cowbridge Cabins

Mae Cowbridge Cabins yn gyfforddus iawn, gyda décor braf, en suite gyda chawod a WC ym mhob ystafell, wi-fi am ddim, teledu lliw, golygfeydd sy'n wynebu'r de a 5 munud o gerdded i dref hanesyddol hyfryd y Bont-faen.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgY Graig ar Ffordd y Graig
Eicon Lleoliad
Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Y Graig ar Ffordd y Graig

Mae'r Rhamant yn dafarn Gymreig gyfoes ond yn falch o draddodiad - lle i fwyta, yfed a chysgu. Wedi'i lleoli yng nghanol Bro Morgannwg, rydym yn gweini bwyd tymhorol o ffynonellau lleol mewn lleoliad hamddenol a chroesawgar.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgYstâd Maenordy Gileston
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Ystâd Maenordy Gileston

Mae Ystâd Gileston Manor yn cynnig Llety Moethus 5 Seren Croeso Cymru. Tai cymysgedd o ystafelloedd, ystafelloedd a fflatiau hunangynhwysol mewn lleoliad nad yw'n ddim byd byr o anghyffredin.

GWELD MANYLION