#YMWELDARFRO

CROESO I
FRO MORGANNWG

Chwarae fideo

Profi Bro Morgannwg...

Arfordir deinamig a bythgofiadwy... Soothing a rowlio cefn gwlad... a diwylliant a chynhesrwydd sy'n owns o'r bobl a Lleoedd Fe welwch chi yn y gwyliau cofiadwy neu'r gyrchfan egwyl fer hon.

Wedi ei osod yn berffaith ac wedi ei enwi'n hyfryd, mae yna wir rywbeth i bawb ym Mro Morgannwg. Mae'n anodd curo'r amrywiaeth pur o arfordir, gwlad a diwylliant y byddwch chi'n dod o hyd iddo yma, a'r cyfan wedi'i lapio'n gyfleus yn y gornel hon sy'n hawdd ei chyrraedd o Gymru.

Y Fro yw'r lle delfrydol i ymsefydlu ar gyfer gwyliau neu ymweliad, tra'n mwynhau'r cyfan sydd gan dde Cymru ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg byd-enwog i'w gynnig... a chofiwch, does dim mwy o dollau na chiwio i fynd i mewn i'n gwlad wych nawr, felly gallwch hwylio dros Bont Tywysog Cymru ac, yn syml, fwynhau'r olygfa!

Y Fro yw Cartref i Faes Awyr Caerdydd yng Nghymru, a munudau'n unig o brifddinas fywiog Cymru ei hun. Ymhen llai nag awr, gallech ganfod eich hun yn cerdded yr her pedwar copa, gan fynd i'r afael â Pen y Fan (copa uchaf de Cymru), Corn Du, Cribyn a Fan y Big, ym Mharc Cenedlaethol arbennig Bannau Brycheiniog.

Dal i ddarllen
Eicon Lleoliad

Ynys y Barri a'r Barri

Ynys y Barri a'r Barri

Mae'r Barri yn dref arfordirol fywiog gyda Stryd Fawr brysur a'r Ardal Nwyddau ac Arloesi - cyrchfan siopa, bwyta ac ymlacio. Mae Ynys y Barri yn enwog am draethau euraidd, difyrrwch teuluol, cytiau lliwgar traeth a "Gavin & Stacey".

Archwilio
Eicon Lleoliad

Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Un o'r lleoedd mwyaf ffasiynol yng Nghymru - siopau a chaffis annibynnol, adeiladau hanesyddol a Gardd Ffisig. Gerllaw mae cestyll mawreddog a Thŷ a Gerddi Dyffryn, tra bod cefn gwlad hardd tu hwnt yn gartref i gynhyrchwyr bwyd a diod arobryn.

Archwilio
Eicon Lleoliad

Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Tref farchnad hanesyddol yn llawn adeiladau diddorol a chasgliad gwych o gerrig cerfiedig Celtaidd yn Eglwys Sant Illtud. Gerllaw, mae 14 milltir o arfordir Treftadaeth Morgannwg heb ei ddifetha yn cynnig teithiau cerdded a thraethau pen clogwyn ar gyfer creigiau creigiog, syrffio a chestyll tywod.

Archwilio
Eicon Lleoliad

Penarth

Penarth

Tref glan môr cain gyda pier Fictoraidd, Pafiliwn 'Art Deco', a Marina modern. Mae parciau gwych yn cysylltu'r arfordir â chanol traddodiadol y dref gyda'i siopau a'i arcêd annibynnol. Dim ond eiliadau o Fae Caerdydd.

Archwilio
Dewisiwch GyrchfanCyrchfannau ym Mro Morgannwg
Eicon Instagram

Instagram

@visitthevalE

Gwersylla ym Mro Morgannwg
Byddem wrth ein bodd yn cadw mewn cysylltiad
Person sy'n sefyll islaw traphont