Eicon Lleoliad

Ynys y Barri a'r Barri

Chwarae fideo
Eicon Lleoliad

Ynys y Barri a'r Barri

Chwarae fideo
Eicon Lleoliad

Ynys y Barri a'r Barri

Chwarae fideo
Eicon Lleoliad

Ynys y Barri a'r Barri

Chwarae fideo

Amdan

Ynys y Barri a'r Barri

Dyddiau'r traeth yw'r dyddiau gorau...!

... a does gan Barry ddim un, nid dau, ond pum traeth unigryw. Ie. Pump!

Mae gan y Barri 4 gorsaf dren, gan gynnwys Ynys y Barri, gan eich gollwng y tu allan i'r parc pleser a thaith gerdded 5 munud i'r traeth (2 funud os ydych yn torri drwy'r parc!), ac mae sawl llwybr bws rheolaidd, gan roi Caerdydd a'r Cymoedd mewn cyrraedd hawdd.

Dyna un o'r rhesymau pam mai Ynys y Barri yw'r prif un ym Mro Morgannwg, gan denu ymwelwyr o bob rhan o'r byd... a dyma ychydig mwy o resymau dros beidio ymweld a'r Barri... a byddwn ni'n cyrraedd 'Gavin aStacey' hefyd, peidiwch â phoeni... Darllennwch ymlaen!

Bae Whitmore Ynys y Barri, gyda'i traeth tywodlyd enfawr yw'r diwrnod perffaith ar lan y môr. Ewch amdani i adeiladu cestyll tywod, darganfod byllau yn y creigiau, neu padlo a tasgu yn y tonnau. Chwarae 'crazy golf' neu logi Traeth cwt lliwgar. Ac yn union fel hen ddyddiau Butlins; y parc pleser a'r peririannau-slot hwyl y ffair pobl ifanc ger y traeth, a'r gerddi a'r promenâd, i gyd yn cynnig bagiau o hwyl a chyffro i'r teulu cyfan.

Nid yw bae Watchtower yn bell i ffwrdd. Mae'n ganolfan wych ar gyfer chwaraeon dŵr, ac yna mae yna Bae Jackson am fan ychydig fwy diarffordd. Cerddwch i fyny i'r pwyntiau sy'n gwahanu'r cilfachau; Nells Point, Friars Point a Cold Knap Point, a gweld y golygfeydd anhygoel ar hyd a lled arfordir hyfryd y Fro, a thros Fôr Hafren i Flat Holm, Steep Holm a Lloegr.

Archwiliwch fapiau PDF manwl o Ynys y Barri, Canol Tref y Barri, Cadoxton, The Knap, a'r West End yma.

Dal i ddarllen

Darganfod

Ynys y Barri a'r Barri

Eicon Atyniad

Atyniadau

GWELD POB Atyniad GER EI BRON penarthGWELD POB ATYNIAD GER Llanilltud FawrGWELD POB ATYNIAD GER Y Bont-faenGWELD POB ATYNIAD GER Y BARRIGWELD POB ATYNIAD yn y froSymudwch eich bys neu'ch Llusgo
Eicon Llety

Aros

GWELD Y CYFAN Lleoedd  AROS GER Y BARRIGWELD Y CYFAN Lleoedd  AROS GER Y Bont-faenGWELD Y CYFAN Lleoedd  AROS GER Llanilltud FawrGWELD Y CYFAN Lleoedd  AROS YN AGOS penarthGWELD Y CYFAN Lleoedd  I AROS yn y froSymudwch eich bys neu'ch Llusgo
Gwersylla ym Mro Morgannwg
Eicon Cerdded

Llwybrau Cerdded

Agos

Ynys y Barri a'r Barri

GWELD POB Taith Gerdded
Eicon Lleoliad

Cyrchfannau eraill ym Mro Morgannwg

Eicon Chwith
Gweld yr holl Cyrchfannau