Eicon Gardd - Parc

Parciau a Gerddi

Ymlaciwch a dadflino, rhyfeddwch at y bywyd gwyllt, neu ddawnsio i'r gerddoriaeth!

Ble i ddechrau...? Mewn sir y gellid bron â chael ei disgrifio fel un enfawr Parc Gwledig, mae 'na amrywiaeth eang i siwtio pawb. O Oes Fictoria ac Edwardaidd, i'r oesoedd canol a modern, gan gynnwys rhai sy'n cynnal gwyliau cerddoriaeth flynyddol fywiog a phoblogaidd. Mae 'na goetiroedd deiliog, llynnoedd, ac wrth gwrs traethau. Digon o ddewis, a llawer o eangderau cwbl hygyrch i'w mwynhau,

Dyma ychydig o syniadau i'ch rhoi ar ben ffordd...

Tir a gerddi castell a stadau.

Mwynhewch Dŷ a Gerddi Duffryn. Prosiect adfywiad Edwardaidd gogoneddus sy'n cynnwys ystafelloedd garddio lawnt a thema, gardd gegin gaerog, a llawer o erwau o deithiau cerdded coetir drwy'r ardd goed. Mae ardaloedd chwarae i blant, caffi sy'n gweini bwyd poeth, a siop arddio.

Neu mae cwsmeriaid yng Nghastell Hensol yn cael eu trin i'r tiroedd harddaf i'w harchwilio, ac mae'r castell ei hun yn syfrdanol yn ei arddull gothig. Cyfle delfrydol i gael trît melys gydag un o'u te prynhawn perffaith, efallai wedi'i lacio ag ychydig o siampên neu Jin Cymreig Hensol ei hun.

Parciau a llynnoedd gwledig a bywyd gwyllt...

Porthceri Parc Gwledig yn y Barri, mae'n cynnwys Traphont Porthkerry enwog ffotogenig, ac mae ganddi lawer a llawer o goetir a mannau cerdded gwyrdd sy'n arwain tuag at ei hun Traeth. Yn boblogaidd gydag ymwelwyr a phobl leol fel ei gilydd, ac mae cymaint o le i bicnic teuluol a gêm o rownderi neu bêl-droed. Gallwch godi nibble yn Mrs Marco's Cafe, neu'r consesiwn tymhorol newydd, a elwir yn lleol yn armadillo oherwydd ei ymddangosiad comig!

A pheidiwch â cholli Cosmeston Parc Gwledig ger Penarth, hafan i adar dŵr lleol ac ymweld â adar dŵr a bywyd gwyllt. Mae llawer a llawer o gerdded hawdd, tawel, llwybrau bordiau gwely wedi'u hail-wely, yn cuddio i wylio'r adar yn eu hamgylchedd naturiol, ac un o'r ardaloedd chwarae gorau i blant o gwmpas. Mae digon o le parcio, gyda chaffi a siop anrhegion a loos cyhoeddus.

Gwyliau cerddorol, a gerddi wrth y môr...

Penarth wrth gerdded hyfryd yng Ngerddi Windsor, Clifftop Park, ac ym Mharc Alexandra, gallwch ryfeddu at y coed a'r llwyni topiary. Os ydych chi'n sleifio ychydig oddi ar y trac wedi'i guro ychydig, mae llawer o feinciau a rhai o'r golygfeydd gorau o Penarth Parc y Pen.

Yn y Barri, mae Llyn a Gerddi'r Knap ychydig oddi ar bromenâd y Knap Oer a Traeth, efo siop a nifer o Lleoedd bwyta. Mae Parc Romilly rownd y gornel, gyda'i ehangder mawr o gerdded deiliog ac agored, gyda chyrtiau tenis, ardal chwarae i blant a loos. Yn yr haf, mae Parc Romilly yn cynnal gwyliau cerddoriaeth flynyddol 'GlastonBarry' a 'GlastonBarry Juniors' sy'n cynnwys teyrngedau i alawon modern a chlasuron pop a roc.

Mae'r Barri hefyd yn Cartref i Barc Fictoria, yn uchel ar y bryn yn Nhregatwg, ac i ŵyl gerdd 'Cadstock'. Dyddiad gwych arall ar gyfer eich dyddiadur. Mae hyd yn oed 'splash-park' ym Mharc Pencoedtre.

Cael ymweliad gwych, a pheidiwch ag anghofio cynllunio'r ymweliadau Gweithgareddau, Atyniadau a Threftadaeth a Hanes hynny hefyd!

Eicon Atyniad

Atyniadau Parciau a Gerddi

Logo Bro MorgannwgCosmeston Parc Gwledig
Eicon Lleoliad
Penarth

Cosmeston Parc Gwledig

Y Parc Gwledig mae'n gorchuddio 100 hectar o dir a dŵr ac mae'n hafan i fywyd gwyllt lleol.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgGerdd Fysig Y Bont-Faen 
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Gerdd Fysig Y Bont-Faen 

Mae Ymddiriedolaeth Gardd Ffisigwyr y Bont-faen wedi ail-greu gardd ffisig yn y Bont-faen, ar safle ardal a oedd unwaith yn rhan o Hen Neuadd, gartref o deulu'r Edmondes o'r ddeunawfed i'r ugeinfed ganrif.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgGerddi Dwnrhefn
Eicon Lleoliad
Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Gerddi Dwnrhefn

Darganfod Gerddi Dwnrhefn yn Southerndown

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgGerddi Dyffryn
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Gerddi Dyffryn

Gardd Edwardaidd yn cael ei hadfer gyda thirwedd dymhorol sy'n newid yn barhaus. Yn werddon heddychlon ar gyrion Caerdydd, mae Gerddi Dyffryn yn gorchuddio mwy na 55 erw.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgCastell Old Beaupre (Cadw)
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Castell Old Beaupre (Cadw)

Maenor canoloesol gydag ychwanegiadau Tuduraidd eithafol a symbolau statws

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgParc Gwledig Porthceri, Y Barri
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Parc Gwledig Porthceri, Y Barri

Mwynhau 220 erw o goedwigoedd a dolydd mewn cwm cysgodol sy'n arwain at gerrig mân Traeth .

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgGwenfwyd Pentref Gardd Pugh
Eicon Lleoliad
Penarth

Gwenfwyd Pentref Gardd Pugh

Canolfan Arddio, Bwyty a Neuadd Fwyd arobryn ym Mro Morgannwg, sy'n cynnig profiad siopa unigryw. Teuluol ers 1954, rydym yn falch o'n gwreiddiau, ein Cartref gwerthoedd wedi'u tyfu a bod yn gyrchfan i'r teulu ar gyfer pob tymor.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgParc Romilly
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Parc Romilly

Mae Parc Romilly, Y Barri yn Barc Gradd II rhestredig CADW gyda Gwobr Baner Werdd

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgLlyn a Gerddi Knap, Y Barri
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Llyn a Gerddi Knap, Y Barri

Gyda'i ffiniau llawn blodau, mae'r gerddi a'r llyn yn lle gwych i deuluoedd gerdded a phicnic.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgY Fro Dewiswch eich Hun
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Y Fro Dewiswch eich Hun

O'n teulu i'ch teulu chi, hoffem eich croesawu chi i gyd i'n fferm ffrwythau eich hun yng nghanol Bro Morgannwg. Wedi'i leoli yn Bonvilston ar yr A48, rydym yn cynnig profiadau casglu ffrwythau amrywiol drwy gydol y flwyddyn i bawb eu mwynhau.

GWELD MANYLION