Llety yn ôl Lleoliad

Arhoswch ger Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Logo Bro MorgannwgYr Hen Dŷ
Eicon Lleoliad
Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Yr Hen Dŷ

Yn swatio ar yr Arfordir Treftadaeth arobryn yn Southerndown, ger Pen-y-bont ar Ogwr, ym Mro Morgannwg, mae Slade Cottage a The Hen House yn 2 fwthyn gwyliau moethus sy'n cynnig y pen draw mewn steil, cysur a lleoliad.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgWillow Lodge
Eicon Lleoliad
Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Willow Lodge

Willow Lodge

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgBythynnod Sealands Farm Cottages
Eicon Lleoliad
Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Bythynnod Sealands Farm Cottages

Mae Sealands Farm Cottages wedi'u lleoli ar fferm weithiol gyda mynediad uniongyrchol at y llwybr arfordirol treftadaeth. Mae pob bwthyn cyfeillgar i gŵn wedi'i orffen yn hyfryd ac mae ganddo ei ardd ei hun gyda twb poeth. Mae ein heiddo wedi'i gyfarparu'n llawn ar gyfer arhosiad ein gwestai.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgLittle West Bungalow B&B
Eicon Lleoliad
Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Little West Bungalow B&B

Mae gan Little West Bungalows olygfeydd anhygoel ar hyd y 14 milltir o glogwyni a llinell arfordirol Treftadaeth. Mae Arfordir Treftadaeth Morgannwg a Chefn Gwlad yn cyd-fynd â phentrefi a chymunedau bach hardd i chi ymweld â nhw.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgY Graig ar Ffordd y Graig
Eicon Lleoliad
Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Y Graig ar Ffordd y Graig

Mae'r Rhamant yn dafarn Gymreig gyfoes ond yn falch o draddodiad - lle i fwyta, yfed a chysgu. Wedi'i lleoli yng nghanol Bro Morgannwg, rydym yn gweini bwyd tymhorol o ffynonellau lleol mewn lleoliad hamddenol a chroesawgar.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgFfermdy, West Farm
Eicon Lleoliad
Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Ffermdy, West Farm

Wedi'i gyfuno rhwng dau draeth hardd adnabyddus ar hyd arfordir De Cymru, mae'r encil moethus hwn yn cynnig cymaint o gysur ag y mae'n ei arddull – perffaith ar gyfer cyfarfodydd teuluol.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgThe Wagon House
Eicon Lleoliad
Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

The Wagon House

Mae'r Wagon House yn ysgubor fferm wedi'i haddasu mewn lleoliad gwledig heddychlon ar fferm sy'n gweithio. Wedi'i leoli ar yr arfordir treftadaeth a dim ond pum munud o gerdded i'r Traeth. Gerllaw mae Castell hanesyddol St Donats a llawer o Lleoedd o ddiddordeb.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgWest House
Eicon Lleoliad
Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

West House

Y West House yw lle mae'r savvy yn ymuno â ni am heulwen oer ar noson braf, yn lolio ar y lawnt gyda'r ci, neu'n oeri wrth yr ochr dân ar ddyddiau oerach

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgFossil Cottage
Eicon Lleoliad
Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Fossil Cottage

Wedi'i osod yn yr Arfordir Treftadaeth hardd ym Mro Morgannwg, mae Fossil Cottage mewn sefyllfa dda i ymwelwyr fwynhau teithiau cerdded dramatig ar ben clogwyni. Neu ewch â phicnic i'r traeth a gwyliwch Fôr Hafren o fewn pellter cerdded.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgBwthyn Slade
Eicon Lleoliad
Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Bwthyn Slade

Yn swatio ar yr Arfordir Treftadaeth arobryn yn Southerndown, ger Pen-y-bont ar Ogwr, ym Mro Morgannwg, mae Slade Cottage a The Hen House yn 2 fwthyn gwyliau moethus sy'n cynnig y pen draw mewn steil, cysur a lleoliad.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgLittle West Bungalow
Eicon Lleoliad
Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Little West Bungalow

Mae gan Little West Bungalows olygfeydd anhygoel ar hyd y 14 milltir o glogwyni a llinell arfordirol Treftadaeth. Mae Arfordir Treftadaeth Morgannwg a Chefn Gwlad yn cyd-fynd â phentrefi a chymunedau bach hardd i chi ymweld â nhw.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgOak Lodge
Eicon Lleoliad
Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Oak Lodge

Canolfan ddelfrydol i archwilio prydferthwyd Bro Morgannwg. Lleoliad tawel dim ond 1 filltir o Arfordir Treftadaeth Morgannwg a thref hanesyddol Llanilltud Fawr.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgTusker Apartment, West Farm
Eicon Lleoliad
Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Tusker Apartment, West Farm

Fflat moethus ar ben clogwyn sy'n eistedd ar Arfordir Treftadaeth Morgannwg hardd gyda dau draeth tywodlyd mawr ar garreg eich drws. Lleoliad delfrydol ar gyfer pobl sy'n hoff o natur ac anturiaethwyr.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgHide at St Donats
Eicon Lleoliad
Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Hide at St Donats

Hunanarlwyo yn Llanilltud Fawr

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgTŷ Llety Fferm Ewenni
Eicon Lleoliad
Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Tŷ Llety Fferm Ewenni

Mae Tŷ Gwestai Fferm Ewenni wedi'i leoli mewn lleoliad gwych sy'n nythu mewn dwy erw a hanner o barcdir hardd Bro Morgannwg.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgFflat Nash, West Farm
Eicon Lleoliad
Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Fflat Nash, West Farm

Mae'r ffermdy carreg swynol hwn gyda gorffeniad cyfoes yn eistedd mewn AHNE gyda golygfeydd môr panoramig, lle gwych i deulu o bedwar fynd allan a mwynhau harddwch natur.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgSt Bridgets Farmhouse B&B
Eicon Lleoliad
Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

St Bridgets Farmhouse B&B

B&b b boutique Preifat Bach sy'n ddelfrydol ar gyfer archwilio Arfordir Treftadaeth Morgannwg neu ychydig ddyddiau tawel i ffwrdd Gwesteiwyr croesawgar iawn Oedolion yn Unig

GWELD MANYLION