Llety yn ôl Lleoliad

Arhoswch yn agos i Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Logo Bro MorgannwgCowbridge Cabins
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Cowbridge Cabins

Mae Cowbridge Cabins yn gyfforddus iawn, gyda décor braf, en suite gyda chawod a WC ym mhob ystafell, wi-fi am ddim, teledu lliw, golygfeydd sy'n wynebu'r de a 5 munud o gerdded i dref hanesyddol hyfryd y Bont-faen.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgClawdd Coch Guest House
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Clawdd Coch Guest House

Tŷ hir 17C Cymreig. Golygfeydd ar draws Cymoedd y Fro i'r Rhondda. Pum ystafell en suite wedi'u penodi'n dda gyda theledu lliw a chyfleusterau te/coffi.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgBythynnod Gwledig Parc-Coed-Machen
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Bythynnod Gwledig Parc-Coed-Machen

Bythynnod hunanarlwyo hyfryd wedi'u gosod yng nghanol De Cymru

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgThe Old Stables Cowbridge
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

The Old Stables Cowbridge

Wedi'i adnewyddu'n wych o garreg 18fed C yn sefydlog gyda llawer o nodweddion gwreiddiol; wedi'u gosod yn ei iard breifat, heulog, furiog ei hun, o fewn ardal gadwraeth hanesyddol y Bont-faen ond yn gyfagos i gefn gwlad agored.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgSpringfield Court Apartments
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Springfield Court Apartments

Eiddo gwledig 5 seren wedi'i osod yng nghanol Bro Morgannwg. Yn agos i bentref Peterston-Super-Ely, ac wedi'i leoli tua 10 milltir o Gaerdydd. Mae'r fflatiau hyn ynghlwm wrth fferm weithio mewn lleoliad pictiwrésg iawn.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgTafarn Fictoria
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Tafarn Fictoria

Wedi'i leoli ym mhentref tawel Sigingstone, yng nghanol cefn gwlad Bro Morgannwg. Yr ydym hanner ffordd rhwng trefi gwledig bach y Bont-faen a Llanilltud Fawr.

GWELD MANYLION
Logo Bro Morgannwg81 Eastgate
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

81 Eastgate

Hunanarlwyo yn y Bont-faen

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgMay Tree Cottage
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

May Tree Cottage

Mae May Tree Cottage yn ysgubor gerrig sydd newydd ei haddasu ar dir Tŷ Fferm Penyrheol, wedi'i osod mewn 12 erw o dir pori ym Mro Morgannwg gyda golygfeydd hardd tuag at y Mynyddoedd Du.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgSeadream Lodge
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Seadream Lodge

Seadream Lodge

GWELD MANYLION
Logo Bro Morgannwg<br>The Fox and Hounds
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig


The Fox and Hounds

Mae'r Village Inn wedi'i osod mewn cefn gwlad hardd sy'n hygyrch o'r M4 ac yn agos i'r maes awyr. Mae'n cynnig bwyd o safon, cwrw go iawn a gwinoedd cain. 8 ystafell wely en-suite - teledu, DVD, cyfleusterau diodydd, sychwr gwallt a thoiledau.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgThe Bear Hotel, Cowbridge
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

The Bear Hotel, Cowbridge

Mae'r 'Bear Hotel' wedi'i leoli ar Stryd Fawr tref farchnad hardd y Bont-faen gyda gwreiddiau sy'n dyddio'n ôl i'r 12fed Ganrif. Gwesty llawn hanes sy'n cynnwys ystafelloedd gwely en-suite sydd wedi'u haddurno'n unigol.

GWELD MANYLION
Logo Bro Morgannwg<br>Stockwood Apartments & Cottage
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

<br>Stockwood Apartments & Cottage

Cyfuno amgylchoedd cyfforddus ac awyrgylch cyfeillgar y Bear Hotel gyda phreifatrwydd ein Stockwood Appartments moethus 4 seren a Stockwood Cottage gyda dwy ystafell wely unigryw.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgY Hideaway, Dyffryn Mawr
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Y Hideaway, Dyffryn Mawr

Gwersylla moethus gyda gwely dwbl maint llawn gyda leinin safonol, ac ystafell ymolchi ensuite.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgPen Fistla Barns
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Pen Fistla Barns

Ysgubor gerrig hyfryd a chlyd dwy ystafell wely wedi'i haddasu o fewn iard o ysguboriau o breswylfa'r perchnogion.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgOrchard Lodge
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Orchard Lodge

Gwyliau newydd eu hadeiladu ar osod, yn agos at Traeth, yn cysgu pedwar gyda theras allanol. Mae gennym fan parcio preifat a man storio y gellir ei gloi yn ogystal â'r holl hanfodion sydd eu hangen arnoch ar gyfer gwyliau gwych.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgLlandow Caravan Park
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Llandow Caravan Park

Mae lleoliad hygyrch a chanolog Parc Carafannau Llandŵ yn ein gwneud yn lle delfrydol i'ch lleoli eich hun ar gyfer archwilio cynigion amrywiol De Cymru.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgFishweir Cottages
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Fishweir Cottages

Mae Cored Pysgod wedi ei gosod yng nghanol Bro Morgannwg ond 13 milltir o Brifddinas Cymru, Caerdydd. Os oes modd gosod tai hefyd yn nosweithiol (£85 y nos Granary a £150 y noson Treffynnon) gydag isafswm arhosiad 3 noson

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgVale Resort
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Vale Resort

Mae'r Vale Resort wedi'i gosod yng nghanol dros 650 erw o gefn gwlad prydferth yng Nghefn Gwlad Cymru, dim ond 15 munud o Gaerdydd sydd wedi'i sefydlu'n gadarn fel un o'r sba, golff a hamdden Cyrchfannau fwyaf dymunol y DU.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgGwinllan Llanerch
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Gwinllan Llanerch

Mae Llanerch yn ffermdy steilus yng nghefn gwlad Cymru gydag ystafelloedd, bwyty, ysgol goginio a gwinllan.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgDuffryn Mawr Cottages
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Duffryn Mawr Cottages

Mae Dyffryn Mawr yn deulu gartref wedi'i lleoli mewn erw o dir tua 3/4 milltir o bentref Pendoylan ym Mro Morgannwg. Mae'r bythynod ar wahân i'r tŷ ac newydd wedi eu hadnewyddu.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgHeritage Coast Campsite
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Heritage Coast Campsite

Llety gwersylla ym Monknash

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgBwthyn Holly
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Bwthyn Holly

Llety hunanarlwyo.

GWELD MANYLION
Logo Bro MorgannwgThe Golden Mile Country Inn
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

The Golden Mile Country Inn

Wedi'i cysgodi mewn cornel heddychlon o Fro Morgannwg, mae'r Golden Mile Country Inn mewn lleoliad gwledig gyda golygfeydd hardd o gefn gwlad.

GWELD MANYLION