Eicon Atyniad

Llwybr Arfordir Cymru

Archebu Atyniad 
Eicon Lleoliad
Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Amdan

Llwybr Arfordir Cymru

Mae Llwybr Arfordir Cymru yn cynnwys golygfeydd godidog sy'n rhychwantu 870 milltir - sy'n golygu mai dyma'r llwybr arfordirol parhaus mwyaf yn y byd.   

Mae 60 km o'r llwybr anhygoel hwn yn rhedeg drwy Arfordir Treftadaeth Morgannwg, o Gileston yn y Dwyrain, i Borthcawl yn y Gorllewin.

Mae'n llwybr bywiog sy'n cynnwys traethau euraidd, clogwyni dramatig, Castell Ogwr a cherrig camu.

A cadwch olwg am y Waymarkers i'ch cyfeirio ar hyd y llwybr. 

Byddwch yn ofalus bob amser wrth gerdded ger ymyl y clogwyn.

Os ydych chi'n chwilio am gylchdaith oddi ar Lwybr Arfordir Cymru, mae llawer o awgrymiadau ar dudalen Llwybrau'r Fro. Wedi'i rifo 1 i 10, mae pob llwybr yn archwilio'r Fro ar draws 5 llwybr arfordirol a 5 llwybr mewndirol. Mae Llwybr 1-5 yn mynd â chi o Aberogwr yn y Gorllewin i fynd drwodd i Penarth yn y Dwyrain. Mae llwybrau 6-10 yn mynd â chi drwy gefn gwlad syfrdanol lle na fyddwch chi byth yn rhy bell i ffwrdd o dafarn neu gaffi gwledig gwych.

Pawennau y Fro - Rydym yn gyfeillgar i gŵn
Dyfarniad Croeso Beicwyr 
Dyfarniad Aur 
Dyfarniad Barod Amdani 
Gwobr VAQAS
Dyfarniad Croeso Ceddwyr 
Gwobr WATO

Sgôr

Heb ganfod unrhyw eitem.
Gwersylla ym Mro Morgannwg
Eicon Lleoliad

Lleoliad Yr Atyniad

NODER: Cynhyrchir y wybodaeth uchod gan ddata trydydd parti 
Llwybr Arfordir Cymru
Eicon Chwith
Gweld pob Atyniad