Eicon CerddedEicon Beicio

Llwybr y Fro 3

Taith cerdded Croesau Celtaidd ac Yr Arfordir
Eicon Lleoliad
Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Amdan

Llwybr y Fro 3

Y llwybr cerdded perffaith i gariadon hanes. Byddwch yn darganfod rhai o'r straeon diddorol sy'n gysylltiedig â thref Llanilltud Fawr, sydd wedi bod yn anheddiad ers dros 3,000 o flynyddoedd, a dyma sedd hynaf Prydain o ddysgu Cristnogol . Mwynhewch y casgliad gwych o gerrig cerfiedig Celtaidd yn Eglwys Sant Illtud, a golygfeydd anhygoel ar ddarn arfordirol y llwybr hwn.

Lleoedd o ddiddordeb

  • Eglwys Sant Illtud a Capel Galilee
  • Y Porthdy, Abaty Tewkesbury Grange
  • Arfordir Treftadaeth Morgannwg
  • Dovecote
  • Bae Tresillian
  • Neuadd y Dref Llanilltud Fawr

Teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Cynlluniwch eich llwybr gan ddefnyddio'r cynllunydd trafnidiaeth. Dilynwch y ddolen i gael manylion yr holl lwybrau trafnidiaeth gyhoeddus yn y Fro a'ch helpu i gynllunio eich taith ar y trên, bws neu ar droed.

Pawennau y Fro - Rydym yn gyfeillgar i gŵn
Heb ganfod unrhyw eitem.
Gwersylla ym Mro Morgannwg
Eicon Lleoliad

man cychwyn

Eicon Chwith
Gweld pob Taith Gerdded