Eicon Atyniad

Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Archebu Atyniad 
Eicon Lleoliad
Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Amdan

Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Pedair milltir ar ddeg o arfordir di-chwaeth, naturiol ac yn syml yn anadlu cymryd golygfeydd. Gyda digonedd o draethau syfrdanol sy'n cael eu hanwybyddu gan glogwyni dramatig mae Arfordir Treftadaeth Morgannwg yn gefndir perffaith i ardal sy'n gyfoethog mewn daeareg a bywyd gwyllt bythgofiadwy, sy'n berffaith ar gyfer archwilio.

Mwynhewch Fae Dwnrhefn a'i Gerddi, Castell Ogwr gyda cherrig camu ar draws yr afon, teithiau cerdded ar ben clogwyni, a thraethau ar gyfer pyllau graig, syrffio a chestyll tywod.

Amrediad llanw Arfordir Treftadaeth Morgannwg yw'r ail uchaf yn y byd ar ôl Bae Fundy yng Nghanada, ac mae hyn ynghyd â'r clogwyni lias glas dramatig yn creu morluniau trawiadol i gystadlu unrhyw arfordir ym Mhrydain. 

Ynghyd â chymoedd coediog, bywyd gwyllt ysblennydd a 2000 o flynyddoedd o gynefinoedd dynol, mae'r arfordir hwn yn wirioneddol unigryw. P'un a ydych chi'n chwilio am hygyrch hawdd Traeth gyda chyfleusterau sy'n addas i'r teulu, rhywle ar gyfer taith gerdded fer neu heriol, gweithgareddau i ysgogi'r plant, neu eisiau dianc yn unig, fe welwch y lle perffaith i ymweld ag ef ar hyd Arfordir Treftadaeth Morgannwg.

Pa traeth fyddwch chi'n dewis?

Aber Ogwr. Chwistrelliad o draeth gyda thywod euraid a golygfeydd ar draws i dwyni tywod Merthyr Mawr.

Bae Dwnrhefn. Traeth tywodlyd mawr, ffefryn gyda theuluoedd â phyll creigiau ar gyfer archwilio a chyfleusterau tymhorol.

Cwm Nash. Oddi ar y trac, traeth diarffordd ac ysblennydd. Perffaith ar gyfer dianc rhag y dorf.

Cwm Col-huw yn Llanilltud Fawr. Cymysgedd o graig a traeth tywodlyd gyda chreigiau, teithiau cerdded ar ben clogwyni a chaffi.

Aberddawan. Traeth greigiog boblogaidd gyda physgotwyr.

A gyda'r rhan fwyaf o gŵn croesawgar drwy'r flwyddyn, Arfordir Treftadaeth Morgannwg yw'r lle perffaith i ddod â'ch ffrind gorau am ddiwrnod allan llandiog, neu well fyth; gwyliau cyfeillgar doggy. Cewch wybod mwy am draethau cyfeillgar ore doggy yma

14 milltir gwych o Arfordir Treftadaeth Morgannwg 

Does unman mor serth mewn hanes ag Arfordir Treftadaeth Morgannwg gyda phob un Traeth, eglwys, castell a thŷ tafarn yn cael llawer o hanes i'w hadrodd. Clywch fwy am orffennol diddorol yr ardal hardd hon yma..

Ymroi mewn ychydig o hanes

Am fwy o hanes cyfoethog yr ardaloedd efallai yr hoffech chi weld ein Tywyswyr Themaidd. Darllenwch y cyfan am y cymeriadau niferus a fu'n byw yma a sut mae eu bywydau lliwgar yn dal i fyw arnynt yn y lleoliadau hynod ddiddorol y byddwch yn ymweld â nhw tra byddwch yma. Castell Ogwr, Tafarn y Plough and Harrow, Castell Dunraven, a llawer mwy i gyd yn dod yn fyw trwy straeon y rhai oedd yn byw, a marw yma.

Neu beth am lawrlwytho ein Gweithgaredd dalennau i ymwelwyr iau ddarganfod Arfordir Treftadaeth Morgannwg wrth ddysgu popeth am ein hanes ar yr un pryd. Beth fyddwch chi'n ei ddysgu am y Dunraven Wreckers neu hanes ofnadwy Cap Coch? Bydd plant bach (a rhai mawr hefyd!) wrth eu boddau gyda'r holl weithgareddau wrth iddynt archwilio'r arfordir hynod ddiddorol hwn.

Cael digidol

Edrychwch ar ap AR Arfordir Treftadaeth Morgannwg a gweld y Pecyn Stêm TFrolic sâl a hwyliwyd gan, y Gaer Bryn o Oes yr Haearn ym Mae Dunraven a Chastell Dunraven yn codi o'i adfeilion. Neu lawrlwythwch Ap Straeon y Fro. Yn seiliedig ar Lwybrau 10 y Fro, sbardunodd y GPS ap storïol yn dod â'r gwir hanesion am amser a fu. Mae yma hanesion trist, hanesion dirgel, straeon rhamantus a hanesyddol, i gyd wedi eu dwyn atoch gan Iolo Morgannwg, meistr Cymreig y talcen ei hun.

Diogelwch yn gyntaf

Cofiwch fod y llanw'n newid yn gyflym ar hyd yr arfordir yma, edrychwch ar amseroedd y llanw cyn nodi, yn enwedig os ydych chi'n bwriadu cerdded ar hyd y traethau neu dreulio amser yn y cildraethau llai.

Mae'r clogwyni yma'n hynod ddiddorol ond yn beryglus ac yn agored i greigiau yn disgyn yn ddi-rybudd.  Peidiwch â dringo'r clogwyni, tynnu cerrig rhydd, bagiau haul neu gerdded yn agos at y clogwyni.

Cyn i chi fynd allan i gerdded ar hyd ein llwybrau hardd, ar ein topiau clogwyni neu o amgylch dŵr, gwnewch yn siŵr eich bod wedi eich paratoi'n iawn fel y gallwch chi fwynhau eich diwrnod allan yn ddiogel. Mae gan wefan Adventure Smart fwy o wybodaeth am sut i wneud diwrnod da yn well.    

 

 

Pawennau y Fro - Rydym yn gyfeillgar i gŵn
Dyfarniad Croeso Beicwyr 
Dyfarniad Aur 
Dyfarniad Barod Amdani 
Gwobr VAQAS
Dyfarniad Croeso Ceddwyr 
Gwobr WATO

Sgôr

Heb ganfod unrhyw eitem.
Gwersylla ym Mro Morgannwg
Eicon Lleoliad

Lleoliad Yr Atyniad

NODER: Cynhyrchir y wybodaeth uchod gan ddata trydydd parti 
Arfordir Treftadaeth Morgannwg
Eicon Chwith
Gweld pob Atyniad