Eicon CerddedEicon Beicio

Llwybr y Fro 2

Taith Gerdded yr Arfordir a Goleudy
Eicon Lleoliad
Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Amdan

Llwybr y Fro 2

Mwynhewch nid un llwybr cylchol rhyng-gysylltiedig, ond dau, sy'n dilyn rhannau o Lwybr Arfordir Cymru. Ymhlith yr uchafbwyntiau mae Goleudy Nash Point, Castell Sant Donat a golygfeydd syfrdanol o'r clogwyni ysblennydd ar Arfordir Treftadaeth Morgannwg. Ar yr adrannau mewndirol, byddwch yn croesi tir fferm gwledig a choetiroedd hynafol, ac yn darganfod adeiladau hanesyddol.

Lleoedd o ddiddordeb

  • Arfordir Treftadaeth Morgannwg
  • Castell a Chanolfan Gelfyddydau Sain Donat
  • Goleudy Trwyn Nash 
  • Caffi Nash Point
  • Eglwys y Drindod Sanctaidd, Marcross
  • Eglwys Sant Donat
  • Tafarn Y  Plough & Harrow 

Teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Cynlluniwch eich llwybr gan ddefnyddio'r cynllunydd trafnidiaeth. Dilynwch y ddolen i gael manylion yr holl lwybrau trafnidiaeth gyhoeddus yn y Fro a'ch helpu i gynllunio eich taith ar y trên, bws neu ar droed.

Pennawd Llun credyd: Pedro_Fardd

Pawennau y Fro - Rydym yn gyfeillgar i gŵn
Heb ganfod unrhyw eitem.
Gwersylla ym Mro Morgannwg
Eicon Lleoliad

man cychwyn

Eicon Chwith
Gweld pob Taith Gerdded