Llety

Y Graig ar Ffordd y Graig

ARCHEBWCH eich Arhosiad
Eicon Lleoliad
Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Amdan

Y Graig ar Ffordd y Graig

Mae'r Rhamant yn dafarn Gymreig gyfoes ond yn falch o draddodiad - lle i fwyta, yfed a chysgu. Wedi'i lleoli yng nghanol Bro Morgannwg, rydym yn gweini bwyd tymhorol o ffynonellau lleol mewn lleoliad hamddenol a chroesawgar. Gyda lleoedd tân nodwedd, nenfa sy'n gorgyffwrdd a choch clyd i encilio iddynt, mae'r awyrgylch wedi'i osod cyn i chi hyd yn oed gael croeso cynnes gan ein tîm cyfeillgar. Am y misoedd cynhesach, mae ein drysau plygu deublygu yn agor i'n gardd gwrw hardd sy'n cynnal ein potiau perlysiau a'n basgedi crog. Mae ein gardd a'n hardal bar yn gyfeillgar i gŵn, ynghyd â jar bisgedi a bowlen ddŵr!
Uwchben ein lleoliad, rydym wedi adnewyddu 5 ystafell wely en-suite yn llawn. Encil croesawgar gyda mynediad preifat, goleuadau amgylchynol a'r moethau bach sydd eu hangen ar gyfer arhosiad heddychlon. Cyfuno ceinder ac arddull gyda chysuron creadur: matres cyfforddus, ystafelloedd ymolchi moethus a lliain o ansawdd yn rhai o'r cyffyrddiadau cartrefol yr ydym wedi'u hymgorffori. Mae pob ystafell yn unigryw, gan gymryd eu henwau o'r bywyd gwyllt lleol, wrth gwrs, yn arddull y Glwyf.
Pawennau y Fro - Rydym yn gyfeillgar i gŵn
Dyfarniad Croeso Beicwyr 
Dyfarniad Aur 
Dyfarniad Barod Amdani 
Gwobr VAQAS
Dyfarniad Croeso Ceddwyr 
Gwobr WATO

Sgôr

Yn aros am Raddio
Heb ganfod unrhyw eitem.
Gwersylla ym Mro Morgannwg
Eicon Lleoliad

Lleoliad Llety

NODER: Cynhyrchir y wybodaeth uchod gan ddata trydydd parti 
Y Graig ar Ffordd y Graig
Eicon Chwith
Gweld yr holl Lety