Hunanarlwyo

Goodstay Apartments

ARCHEBWCH eich Arhosiad
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Amdan

Goodstay Apartments

Wedi'i lleoli yng nghanol y Barri, Goodsheds yw'r stryd fawr drefol gyntaf yn y DU lle gall pobl weithio, bwyta, byw a chwarae. Mae goodsheds yn gymysgedd o'r bwyd a'r diod annibynnol gorau, manwerthu bwtîc a ffordd o fyw a gofodau i wneud busnes. Mae hefyd yn brolio gyriant coffi annibynnol trwyddo.
Ar lefel uchaf adeilad gwreiddiol y Sidings mae'r casgliad o fflatiau un a dwy ystafell wely. Mae pob un wedi ei gynllunio gyda steil, dodrefn dylunwyr a'r gofod rwyt ti'n ei grefu. Cyfleustra Cartref gyda moethusrwydd Gwesty. Mae gan bob fflat ei fynedfa ei hun a sicrhau mynediad allweddol gan ddarparu preifatrwydd a hyblygrwydd i chi ganiatáu i chi fod yn gyfrifol am eich amserlen eich hun. Mae parcio ar gael ar y safle. P'un a ydych chi'n ymweld am benwythnos neu'n hirach, busnes neu hamdden mae gennych bopeth sydd ei angen arnoch i fyw a chwarae!
Pawennau y Fro - Rydym yn gyfeillgar i gŵn
Dyfarniad Croeso Beicwyr 
Dyfarniad Aur 
Dyfarniad Barod Amdani 
Gwobr VAQAS
Dyfarniad Croeso Ceddwyr 
Gwobr WATO

Sgôr

Visit Wales Approved Star Serviced Apartment
Heb ganfod unrhyw eitem.
Gwersylla ym Mro Morgannwg
Eicon Lleoliad

Lleoliad Llety

NODER: Cynhyrchir y wybodaeth uchod gan ddata trydydd parti 
Goodstay Apartments
Eicon Chwith
Gweld yr holl Lety