Carafanau a Gwersylla

Fontygary Leisure Park

ARCHEBWCH eich Arhosiad
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Amdan

Fontygary Leisure Park

Wedi'i leoli ar glogwyn ar yr arfordir treftadaeth hardd, Parc Fontygary yw'r sylfaen ddelfrydol ar gyfer ymweld â'r holl atyniadau yn Ne Ddwyrain Cymru. Mae gan bob carafán olwg ar y môr - mae'r Parc yn ymlacio yn y tymor isel gyda phenwythnosau adloniant yn unig. Yn y tymor uchel mae adloniant bob nos i oedolion yn Lolfa Cabaret ac i deuluoedd yn Arnies. Carafán 4 - 8 angorfa ar gael gydag ystafell ymolchi, a chegin wedi'i stocio'n llawn. Croeso i gŵn mewn carafannau dethol. Gan ein bod yn Barc Gwobr David Bellamy, rydym yn enwog am ein teithiau cerdded arfordirol hardd a golygfeydd godidog ar draws y Sianel.
Pawennau y Fro - Rydym yn gyfeillgar i gŵn
Dyfarniad Croeso Beicwyr 
Dyfarniad Aur 
Dyfarniad Barod Amdani 
Gwobr VAQAS
Dyfarniad Croeso Ceddwyr 
Gwobr WATO

Sgôr

Parc Gwyliau 4 Seren Croeso Cymru
Heb ganfod unrhyw eitem.
Gwersylla ym Mro Morgannwg
Eicon Lleoliad

Lleoliad Llety

NODER: Cynhyrchir y wybodaeth uchod gan ddata trydydd parti 
Fontygary Leisure Park
Eicon Chwith
Gweld yr holl Lety