Eicon Atyniad

Parc Romilly

Archebu Atyniad 
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Amdan

Parc Romilly

Mae gan Barc Romilly wyrdd bowlio, cyrtiau tenis, ardal chwarae i blant, arddangosfeydd blodau tymhorol ac ardal agored fawr ar gyfer hamdden.  

Adeiladwyd y parc yn wreiddiol ar dir a oedd yn perthyn i deulu Romilly yn 1898 ac fe'i cwblhawyd yn llawn yn 1911. Mae'n cadw'r rhan fwyaf o'r fframwaith a'r nodweddion gwreiddiol.

Mae Parc Romilly yn gyfeillgar i gŵn, mae ganddo doiledau cyhoeddus ac mae ar agor drwy gydol y flwyddyn.

Ffordd wych o archwilio a darganfod y rhywogaethau coed gwahanol sydd i'w gweld ym Mharc Romilly, yw drwy lawrlwytho'r ap llwybrau coed realiti estynedig (AR) hwyliog sy'n cynnwys Cyril y Wiwer.

 

Pawennau y Fro - Rydym yn gyfeillgar i gŵn
Dyfarniad Croeso Beicwyr 
Dyfarniad Aur 
Dyfarniad Barod Amdani 
Gwobr VAQAS
Dyfarniad Croeso Ceddwyr 
Gwobr WATO

Sgôr

Heb ganfod unrhyw eitem.
Gwersylla ym Mro Morgannwg
Eicon Lleoliad

Lleoliad Yr Atyniad

NODER: Cynhyrchir y wybodaeth uchod gan ddata trydydd parti 
Parc Romilly
Eicon Chwith
Gweld pob Atyniad