Eicon Atyniad

Cymru Sarah

Amdan

Cymru Sarah

Canllaw Croeso i Gaerdydd a De Ddwyrain Cymru. Mae fy angerdd dros weithio gyda phobl a'm profiad o weithio ym maes gwybodaeth i dwristiaid yng Nghymru yn arwain at fy awydd i fod yn gymwys fel canllaw ar daith. Y mwyaf rwy'n teithio o amgylch y Gymru y mwyaf rwy'n cael fy ngyrru i rannu ei harddwch, ei diwylliant a'i hanes. Wedi fy ngeni a'm magu yng Nghaerdydd rwy'n byw dim ond tafliad carreg o brifddinas Cymru ond nid yw hynny'n llesteirio fy angerdd dros natur a'r awyr agored. Gall ymwelwyr â Chaerdydd ddysgu cymaint am ein diwylliant drwy deithio'r ddinas ond i'r rhai sydd â mwy o amser ar eu dwylo mae golygfeydd hardd, arfordir delfrydol ac wrth gwrs bryniau gwyrdd rholio Cymru o fewn ystod agos.
Mae mwy na degawd a dreuliwyd yn gweithio gydag ymwelwyr â Chymru wedi rhoi dealltwriaeth wych i mi o'r Lleoedd ymwelwyr yn hoffi gweld y mwyaf a'r gallu i gyfathrebu'n glir. Mae ymwelwyr tramor yn fy ngchael yn hawdd iawn deall os nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf. Byddwn wrth fy modd yn arwain ar eich rhan. Cysylltwch â ni. sarahswales@btinternet.com https://sarahswales.co.uk/ https://www.facebook.com/EpicWales +44 (0)7709247634
Pawennau y Fro - Rydym yn gyfeillgar i gŵn
Dyfarniad Croeso Beicwyr 
Dyfarniad Aur 
Dyfarniad Barod Amdani 
Gwobr VAQAS
Dyfarniad Croeso Ceddwyr 
Gwobr WATO

Sgôr

Heb ganfod unrhyw eitem.
Gwersylla ym Mro Morgannwg
Eicon Lleoliad

Lleoliad Yr Atyniad

NODER: Cynhyrchir y wybodaeth uchod gan ddata trydydd parti 
Cymru Sarah
Eicon Chwith
Gweld pob Atyniad