Eicon CerddedEicon Beicio

Llwybr y Fro 5

Taith Gerdded yr Arfordir a'r Pier
Eicon Lleoliad
Penarth

Amdan

Llwybr y Fro 5

Llwybr arfordirol llinol sy'n gyfoethog o ran nodweddion treftadaeth. Ymwelwch â Lavernock Point a oedd, yn 1897, yn safle trosglwyddiad radio cyntaf y byd dros y môr agored gan Marconi. Heddiw, fe welwch olion batri gwn o'r 19eg ganrif a gwarchodfa natur gyda gwrychoedd cyfoethog. Mwynhewch olygfeydd gwych o Pier Penarth a Bae Caerdydd wrth i chi fynd tua diwedd y llwybr.

Mae'r llwybr yn gyfeillgar i gŵn, heb unrhyw gamfeydd, dim anifeiliaid, nifer o finiau sbwriel cŵn, ac mae tafarn Y Capaains' Wife yn dafarn sy'n ystyriol o gŵn.

Lleoedd o ddiddordeb

  • Ynys Sili
  • Tafarn Y Captains' Wife
  • Batri gwn Pwynt Lavernock
  • Gwarchodfa Natur Pwynt Lavernock 
  • Plac Marconi yn Eglwys Sant Lawrence
  • Esplanade Penarth 
  • Pier Penarth 

Teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Cynlluniwch eich llwybr gan ddefnyddio'r cynllunydd trafnidiaeth. Dilynwch y ddolen i gael manylion yr holl lwybrau trafnidiaeth gyhoeddus yn y Fro a'ch helpu i gynllunio eich taith ar y trên, bws neu ar droed.

Pawennau y Fro - Rydym yn gyfeillgar i gŵn
Heb ganfod unrhyw eitem.
Gwersylla ym Mro Morgannwg
Eicon Lleoliad

man cychwyn

Eicon Chwith
Gweld pob Taith Gerdded