Y Bont-faen - siopau, bwyd, gerddi a sêr ffilm!


Os ydych chi'n chwilio am rywbeth arbennig, mae yna ddetholiad o eitemau sy'n dal llygaid yn gyson yn Rhif 39 - o ddatganiadau darnau o ddodrefn ar gyfer eich Cartref, i anrhegion syfrdanol i'ch ffrindiau. Yn Stwff-Stwff mae pob math o stwff. Addurno eich Cartref gyda chanhwyllau, clustogau a fframiau lluniau, neu'n dewis siocled a bisgedi Cymreig blasus i'w cludo Cartref fel anrhegion.

Ysgol Uwchradd y Bont-faen StMae'r Achos Pensil yn arbenigo mewn deunydd ysgrifennu ac anrhegion i blant a phobl ifanc yn eu harddegau, yn amrywio o beiros lliwgar a llyfrau nodiadau cyfoes, i deganau arian poced.

Dewch â chyffyrddiad o hiraeth i'ch Cartref gydag ymweliad â Happy Days Vintage Store, lle byddwch yn dod o hyd i eitemau diddorol wedi'u cylchu a darnau retro untro. Fe wnaeth Syr Anthony Hopkins a'i wraig Stella Arroyave siopa yn y siop ym mis Ebrill 2021 ar ymweliad dychwelyd â'r Bont-faen. Buont hefyd yn ymweld ag Ysgol Ramadeg y Bont-faen lle cafodd ei addysgu. Yn ystod yr arhosiad hwn yng Nghymru, enillodd Syr Anthony Hopkins yr Actor Gorau yn y BAFTAs a'r Oscars.

Yng nghanol y dref hyfryd hon mae The Bear sydd wedi darparu lletygarwch i ymwelwyr ers canrifoedd. Mae'r fwydlen yn newid yn ddyddiol, gan adlewyrchu'r gorau o gynnyrch lleol, ac mae pergola gwydr trawiadol yn y cwrt yn darparu'r cysgod perffaith ar gyfer cinio ffres. Mae'r elephant & Bun delicatessen sy'n cael ei redeg gan y teulu yn stocio ystod eithriadol o siarcol Cymreig a chyfandir a chawsiau, olifau a phatés, jamiau a piclau, gwinoedd a seidr. Galwch heibio am salad blasus neu gacennau cri cartref.

Gwnewch amser yn eich taith siopa ar gyfer ymweliad â'r Ardd Ffisegol Bont-faen hyfryd, naill ai i fwyta eich cinio tecawê neu dim ond i ymlacio am chweil. Wedi'i lleoli o fewn muriau'r dref ganoloesol, mae'n fan hardd a llonydd i'r dde yng nghanol y dref farchnad brysur hon. Wedi'i chreu a'i chynnal gan wirfoddolwyr brwdfrydig, mae'r ardd ffurfiol gryno hon yn cynnwys planhigion sydd wedi'u defnyddio'n draddodiadol at ddibenion meddyginiaethol. Mae ramp wrth fynedfa Stryd yr Eglwys, ac mae modd mynd ar hyd yr holl lwybrau yn yr ardd mewn cadair olwyn.

Gerdd Fysig Y Bont-Faen 

 

Darganfod siopa arall y Fro Cyrchfannau : Y Barri, Llanilltud Fawr a Penarth .

  

Canol Trefi'r Fro yn arddangos yr holl Lleoedd siopa ar draws pob un o'r pedair tref yn y Fro. ❤ Barry ❤ Bont-❤ Penarth ❤ Llanilltud Fawr❤

Cymerwch olwg fel y gallwch ddod o hyd i rai Lleoedd siopa pan fyddwch yn ymweld. Mae hefyd yn rhoi awgrymiadau gwych ar rai o'n caffis a'n bwytai lleol.

Awdur:
Gwersylla ym Mro Morgannwg

Dewiswch Bwnc ysbrydoliaeth arall

Eicon Chwith
Gweld yr holl YSBRYDOLIAETH