Llanilltud Fawr - Siopa gwych a diwrnod allan i'w gofio

Fel rhan o gyfres sy'n eich annog i ddarganfod ein trefi nodedig, mae'r blog hwn yn canolbwyntio ar dref hanesyddol Llanilltud Fawr.

Mae'r dref hyfryd hon yn ennyn hanes: Sefydlwyd sedd hynaf Prydain o ddysgu Cristnogol yma gan St Illtud tua'r 5ed ganrif. Heddiw, ymhlith y waliau cerrig hynafol a'r strydoedd coblog sy'n ymdoddi, byddwch yn darganfod amrywiaeth eclectig o siopau a bwytai annibynnol.

Gydag amrywiaeth o ddodrefn vintage, ffasiwn, ffabrig, ffa tedi a thai doliau sy'n newid yn gyson, pretty Vintage Mae pethau'n lle gwych i bori o gwmpas. Yn Stwff-Stuff, sydd â changen arall yn y Bont-faen, cewch eich difetha am ddewis o ran rhoddion i eraill neu ddanteithion i chi'ch hun. Mae eu hamrywiaeth yn cynnwys pethau ymolchi iddo ef a hi, bagiau cinio snazzy a photeli dŵr, a jamiau a chyfaddw blasus o Gymry.

Ar gyfer ffasiwn ac ategolion menywod ewch i Sloan & Co a Rio Fashions, a chasglu rhai blodeuau eithaf yn y Siop Flodau. Er bod Health Conscious yn eich helpu i archwilio newidiadau dietegol, therapïau cyflenwol ac addasiadau ffordd o fyw, mae Siop Lyfrau Nickleby yn bwydo eich meddwl gyda dewisiadau llenyddol newydd ac ail-law. Mae'r staff yn y ddwy siop yn frwdfrydig ac yn adnabod eu pwnc yn dda iawn yn wir.Am rywfaint o luniaeth, mae bar cyhoeddus hynaf Llanilltud Fawr, yn Old Swan Inno'r 12fed ganrif , yn cynnig tân log rhost yn y gaeaf a gardd gwrw boblogaidd yn yr haf. Ar ôl diod, beth am gasglu Tecawê Tapas neu fwyta ym Mwyty Cwtch. Mae Café Velo yn boblogaidd gyda beicwyr a rhai nad ydynt yn feicwyr fel ei gilydd – am goffi a chacennau blasus. Bydd eu fflapjacs yn eich pweru drwy brynhawn o therapi manwerthu, a gallwch bob amser stopio am orffwys ar y meinciau yn y fynwent dawel.

Mae'r daith hamddenol o ganol y dref i lawr i Cwm Colhuw Traeth yn ychwanegiad perffaith i daith siopa. Galwch heibio Hufen Iâ Llanilltud yn gyntaf, felly mae gennych rywbeth i'w fwynhau ar y daith gerdded. Mae ysgytlaeth a waffles, yn ogystal â detholiad anhygoel o hufen iâ, a bydd yr iogwrt wedi'i rewi ar gyfer cŵn yn mynd i lawr yn dda gyda'ch pooch.

Llanilltud Fawr Traeth


Darganfod siopa arall y Fro Cyrchfannau : Y Barri, y Bont-faen a Penarth .

Cofiwch ddilyn canllawiau diweddaraf y llywodraeth wrth ymweld.

  

Canol Trefi'r Fro yn arddangos yr holl Lleoedd siopa ar draws pob un o'r pedair tref yn y Fro. ❤ Barry ❤ Bont-❤ Penarth ❤ Llanilltud Fawr❤

Cymerwch olwg fel y gallwch ddod o hyd i rai Lleoedd siopa pan fyddwch yn ymweld. Mae hefyd yn rhoi awgrymiadau gwych ar rai o'n caffis a'n bwytai lleol.

Awdur:
Gwersylla ym Mro Morgannwg

Dewiswch Bwnc ysbrydoliaeth arall

Eicon Chwith
Gweld yr holl YSBRYDOLIAETH