Awyr agored

 Dyddiau allan fforddiadwy ym Mro Morgannwg!
Awyr agored
Awyr agored

Dyddiau allan fforddiadwy ym Mro Morgannwg!

Chwilio am anturiaethau hwyliog heb dorri'r banc? Edrychwch dim pellach!

Darllen Erthygl
Eicon Instagram

Instagram

@visitthevale
Eicon Lleoliad
Darganfyddwch Fro Morgannwg gyda phŵer e-feiciau! ⚡️ 💚 Mae e-feiciau nid yn unig yn ffordd wych o archwilio, ond maent hefyd yn hyrwyddo cynaliadwyedd a chludiant ecogyfeillgar. Lleihau eich ôl troed carbon a chyfrannu at ddyfodol mwy gwyrdd wrth fwynhau'r awyr agored! 🌱 📢 Newyddion cyffrous! Mae Brompton Bike Hire newydd agor lleoliad newydd sbon yn Llanilltud Fawr! 🎉 Mae cyfleuster docio solar ar gyfer wyth cylch wedi'i osod y tu allan i orsaf reilffordd y dref. Mae'r beiciau ar gael am £5 am 24 awr a gellir eu plygu i ffwrdd, gan eu gwneud yn ddelfrydol ar gyfer cymudwyr! I gael rhagor o wybodaeth am logi beiciau yn y Fro, ewch i www.visitthevale.com/activities/e-bikes-in-the-vale-of-glamorgan #visitthevale
Botwm Cau
Eicon Plws
Eicon Lleoliad
Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg
@these3streams Gŵyl Llanilltud Fawr, yn dychwelyd heddiw i ddathlu creadigrwydd a chymuned, mewn lleoliadau ar draws y dref 🎶🖼️ glan môr hanesyddol O'r 9fed i'r 11eg o Fehefin, mwynhewch gerddoriaeth fyw, barddoniaeth, celf, darlleniadau, gweithdai a mwy. Gyda rhywbeth i ymwelwyr o bob oedran a lefel sgiliau! 🎨 (Mae tocynnau ar gael ar gyfer y rhan fwyaf o ddigwyddiadau ond prynwch ar-lein neu o lyfrau Llyfrau Barddol Vintage yn gyntaf 🎟️) ✨ Yn newydd ar gyfer 2023 - bydd Gŵyl Fwyd a gynhelir gan y Cyngor Tref ar y 10fed a'r 11eg o Fehefin yn ymuno â'r digwyddiad, ac yn ychwanegu blasau o Gymru a thu hwnt! Mwy yn www.facebook.com/Llantwitmajortowncouncil #visitthevale #llantwitmajor
Botwm Cau
Eicon Plws
Eicon Lleoliad
Diwrnod Cefnfor y Byd Hapus o Fro Morgannwg! Gadewch i ni weithio gyda'n gilydd i ddiogelu a gwarchod ein cefnforoedd 🌊💙 gwerthfawr www.visitthevale.com/see-do/beaches-coast 📸 : @swimsntrigs #WorldOceanDay #ValeOfGlamorgan
Botwm Cau
Eicon Plws
Eicon Lleoliad
Ydych chi'n chwilio am fis llawn hwyl o weithgareddau a digwyddiadau? Edrychwch dim pellach na'r Fro y mis hwn! 🎶🎉 Mae'r mis Mehefin hwn yn llawn digwyddiadau cyffrous i ymwelwyr o bob oed! O wyliau i anturiaethau awyr agored, mae rhywbeth at ddant pawb. Mae mwy o fanylion am yr hyn sy'n digwydd yn agos atoch ar gael yn ➡️ www.visitthevale.com/events #visitthevale
Botwm Cau
Eicon Plws
Eicon Lleoliad
Mai yn y Fro 🌅📸 1. Penarth Pier @grandsnap 2. Castell Ogwr @_photography.by.ben 3. Monknash @bibbadeeboo 4. Bae Dunraven @shannonmarstonphotography 5. Penarth @halfwit0.5 6. Penarth Pier @gildasgriffithsphotography #visitthevale
Botwm Cau
Eicon Plws
Eicon Lleoliad
Lle i ddechrau...? Mewn sir y gellid bron ei disgrifio fel un enfawr Parc Gwledig, mae amrywiaeth eang i weddu i bawb. 🌼⛲ O Oes Fictoria ac Edwardaidd, i'r oesoedd canol a modern, gan gynnwys rhai sy'n cynnal gwyliau cerddoriaeth flynyddol fywiog a phoblogaidd! 🎵 Mae yna goetir deiliog gwyrdd, llynnoedd, ac wrth gwrs traethau. Digon o ddewis, a llawer o eangderau cwbl hygyrch i'w mwynhau. 🌻 Darllenwch fwy am lwybr Parciau a Gerddi'r Fro yma - www.visitthevale.com/inspiration/parks-and-gardens-trail #walesbytrails #llwybrau #visitthevale #visitwales
Botwm Cau
Eicon Plws
Eicon Lleoliad
Mae heulwen a machlud haul Bro Morgannwg yn syfrdanol 🌅🌇 Dyma rai o'n ffefrynnau... 📍Penarth @halfwit0.5 📍Bae Dunraven @martin_creative66 📍Penarth @roundbyme 📍Bae Dunraven @dazsphotography1 📍Penarth @mikeyjp 📍Southerndown @this.girlwalks 📍Southerndown @imageswithadam #visitthevale
Botwm Cau
Eicon Plws
Eicon Lleoliad
💫 Ydych chi wedi gweld ein cystadleuaeth ddiweddaraf? 🌟 Ewch draw i dudalen Ymweld â'r Fro ar Facebook i ennill penwythnos cyfeillgar i gŵn yn y Fro gyda @theroostonrockroad a @sealands_farm_cottages 🐾🐶 I ennill egwyl fer hyfryd mewn amgylchedd hardd gan gynnwys pryd o fwyd yn The Roost, ewch i ➡️ www.facebook.com/visitthevale 📸 Os ydych chi ffansi rhannu llun o'ch ffrind blewog hefyd, ewch draw i @pawsinthevale - byddai hynny'n pawsome!! 🐾 #visitthevale #pawsinthevale
Botwm Cau
Eicon Plws
Eicon Lleoliad
Mae'r wledd flynyddol ar gyfer bwydydd yn nhref brydferth y Bont-faen yn dychwelyd ar 28/29 Mai 🍔🍗 Cynhelir yr ŵyl ddeuddydd ar draws y dref, gyda'r prif leoliadau ym Maes Parcio Arthur John, Ffordd y Gogledd, a Gerddi'r Hen Neuadd. Mwynhewch ystod wych o stondinau bwyd poeth ac oer, diodydd a digon o adloniant i'r ymwelwyr iau! 🥪🥤 Am yr holl fanylion blasus, ewch i - www.facebook.com/CowbridgeFDF
Botwm Cau
Eicon Plws
Eicon Lleoliad
#NationalWalkingMonth - y tywydd perffaith ar gyfer cerdded. Mae Chris Jones yn arwain ei daith gerdded 4ydd a'r olaf ar ei gyfres o May Walks y penwythnos hwn. Ymunwch ag ef am daith gerdded wych o gwmpas Aberogwr a Southerndown, gyda chwmni da, bwyd a diod, siaradwyr hanesyddol ynghyd ag ambell syrpreisys arbennig! Archebwch yma! https://www.eventbrite.co.uk/.../may-walks-in-the-vale-of... Am fwy o wybodaeth am ein holl deithiau cerdded yn y Fro, edrychwch ar ein gwefan. https://www.visitthevale.com/see-do/walking
Botwm Cau
Eicon Plws
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri
@barryfornia yn dychwelyd i Ynys y Barri ddydd Sul yma o 10am! 🚐 Mae'r ŵyl fach yn cynnwys cerbydau a reidiau Hen Ysgol Cŵl a ysbrydolwyd gan Cal-look cyn y 90au, gan gynnwys: Awyr +, hotrod, sgwteri, beiciau beiciwr isel, oeri'r dŵr cynnar. Cymerwch ran yng ngwobrau gorau'r sioe, mwynhewch fasnachwyr bwyd, gwneuthurwyr annibynnol, DJ, nwyddau swyddogol, lluniaeth a pheidio ag anghofio Ynys y Barri Traeth a difyrrwch – croeso i bawb! #barry #barryisland #visitthevale
Botwm Cau
Eicon Plws
Eicon Lleoliad
🎉 Ymunwch â Gwyl Fach Y Fro 2023 ar Ynys y Barri ddydd Sadwrn yma! 🌊 🎶 Mae cerddoriaeth fyw, stondinau, chwaraeon, bar, a bwyd blasus yn eich disgwyl ar hyd y promenâd. 📅 Dyddiad: Dydd Sadwrn, Mai 20fed ⏰ Amser: Dathliadau'n dechrau am 11am Welwn ni chi yno! 🎊✨ @gwylfachyfro
Botwm Cau
Eicon Plws