teulu

Bro Benigamp
teulu
teulu

Bro Benigamp

Dianc rhag y tyrfaoedd ym Mro Morgannwg's 14 milltir o draethau hardd, cildraethau diarffordd a chlogwyni garw

Darllen Erthygl
Eicon Instagram

Instagram

@visitthevale
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri
Darganfyddwch y celf gudd o gwmpas tref Y Barri gyda Llwybr 🖼️🎨 Celf y Barri Mae'r Barri yn lle creadigol a bod creadigrwydd yn aml yn gollwng allan i'r strydoedd. O fomio iasoer i gerfluniau anferth mae llawer o gelf o gwmpas y dref yn Y Barri, os wyddoch chi ble i edrych.... 👀 Dilynwch y llwybr yma - www.visitthevale.com/inspiration-categories/trails @barryvaleofglam #visitthevale #barry #barryisland #walesbytrails #llwybrau #visitwales
Botwm Cau
Eicon Plws
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri
Dewch i fwynhau awyr y gwanwyn trwy gymryd rhan mewn teithiau cerdded i'r teulu ledled Bro Morgannwg fis Ebrill yma, gydag @barryvaleofglam a @ramblers_cymru 🌿 • ➡️ Ymunwch â'r cerddwyr i gael taith gerdded 2.3 milltir o amgylch llwybr yr arfordir ger y Barri a mwynhewch antur deuluol hwyliog wrth i chi fynd allan o amgylch llwybr yr arfordir gan gymryd y golygfeydd anhygoel ond gydag ychydig o weithgareddau hwyliog ar hyd y ffordd! 🌊 • ➡️ Ymunwch â Barry Making Waves am daith gerdded greadigol i archwilio sut i greu straeon i'ch rhai bach wrth fynd allan ym myd natur. Ar gyfer pob mam a thad (plant bach+ cadair wthio!) • ➡️ Hoffech chi ddysgu sut i wneud ffilm 1 munud stori fer? Dysgu golygu, ychwanegu cerddoriaeth ac effeithiau arbennig, dim ond gyda'ch ffôn symudol. Crwydro Ynys y Barri a chael cefnogaeth i wneud ffilm am y lle, i ddweud pa bynnag stori YOU eisiau ei hadrodd 🤳 • I ddysgu mwy am y digwyddiadau hyn ac i archebu eich lle, ewch i www.visitthevale.com/events #visitthevale #barry #barryisland
Botwm Cau
Eicon Plws
Eicon Lleoliad
Dydd Sul yma, ymunwch â @calonhearts am eu Rhediad Pasg Ynys y Barri cyntaf erioed! 🐣 • Mae'r Bunny Run yn Ras Hwyl 2K i'r teulu i gyd, gyda llwybr pictiwrésg ar hyd Prom Ynys y Barri a Traeth 🎡 • Bydd yr holl elw yn mynd yn uniongyrchol i'r elusen ar gyfer Sgrinio'r Galon a Diffibrilwyr. • Bydd yr hwyl yn dechrau am 10am gyda chofrestru a chynnwrf ar y prom, gyda'r Run yn dechrau am 11am! 🏃‍♀️ • Bydd y bore yn ddechrau perffaith i gyfri'r Pasg ac yn hwyl i'r teulu 🐰🐣 i gyd Cofrestrwch yma - www.visitthevale.com/events/Barry-island-bunny-run #visitthevale #valeofglamorgan #easterevents
Botwm Cau
Eicon Plws
Eicon Lleoliad
Ni jyst ❤️yn siopa yn y Fro. Cymaint o siopau gwych i ddod o hyd i'r rhywbeth perffaith hwnnw, felly i gefnogi ein masnachwyr anhygoel ar draws ein holl drefi mae gennym ychydig o blaid gofyn... • Allech chi gymryd cwpl o funudau i gwblhau'r arolwg isod a rhannu eich barn ar siopa'n lleol 🛍️ Byddem wir yn ei werthfawrogi! • Os ydych chi wedi gwneud hynny'n barod... Diolch! 🫶🏼 ➡️ www.surveymonkey.co.uk/r/VTCShopLocal23 #visitthevale #shoplocal
Botwm Cau
Eicon Plws
Eicon Lleoliad
Ar gyfer ein mis Mawrth 'Llety'r Mis' rydym yn taflu goleuni ar @goodsheds a @urbanspacecardiff ✨ • Mae gan y Good Stay Apartments gasgliad o fflatiau un a dwy ystafell wely ar lefel uchaf adeilad gwreiddiol y Sidings gwreiddiol a brynwyd i chi gan @urbanspacecardiff . Mae pob un wedi'i gynllunio gyda steil, dodrefn dylunwyr a'r gofod rydych chi'n ei grefu gyda hwylustod Cartref a moethusrwydd Gwesty! 🏨 • Yn gyflawn gyda chegin llawn offer, gwely maint y brenin, peiriant coffi Nespresso a theledu clyfar. Mae gan y fflatiau hyn i gyd o'r mwynderau cartrefol ar gyfer arhosiad hir neu getaway penwythnos. • A newyddion cyffrous... Glywsoch chi? Mae'r Goodsheds yn ehangu a dim ond ychydig wythnosau sydd i fynd tan lansiad eu llety gwyliau hunan-arlwyo newydd! Arhosiad unigryw wedi'i osod ar y cledrau 🚂 rheilffordd gwreiddiol • Edrychwch ar @Goodsheds a @urbanspacecardiff am fwy o fanylion ar eich arhosiad nesaf yn Y Barri ac i gael y newyddion diweddaraf. • Ewch i www.visitthevale.com/accommodation/GoodStayApartments i archebu'ch arhosiad! • #accomodationofthemonth #visitthevale #valeofglamorgan #stayinthevale
Botwm Cau
Eicon Plws
Eicon Lleoliad
Mae'r Pasg ar y gweill ac mae yna lawer yn digwydd yn y Vale, gyda llawer o weithgareddau a digwyddiadau hwyliog i gymryd rhan yn 🐤🐰 • Edrychwch ar yr holl ddigwyddiadau anhygoel sy'n cael eu cynnal isod (ewch i'n gwefan am fwy o fanylion am bob digwyddiad www.visitthevale.com/events) • Cofiwch gael y wybodaeth ddiweddaraf am ein cymdeithasau am y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau! • #visitthevale #valeofglamorgan #easter
Botwm Cau
Eicon Plws
Eicon Lleoliad
Ymunwch @christywydd_welshweatherman am gyfres o 4 taith dywys trwy Fro Morgannwg, gan fwynhau bwyd a diod, archwilio'r dirwedd anhygoel, hanes rhyfeddol gyda rhai syrpreisys ar hyd y ffordd! 🌲🌿 • Archebwch eich tocynnau yma - www.eventbrite.co.uk/o/chris-jones-33272342385 • @christywydd_welshweatherman #visitthevale
Botwm Cau
Eicon Plws
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri
Yr ergyd fwyaf trawiadol i ddechrau ein hwythnos gan @pdmurphyphotography Just beautiful! 😍 #barry #barryisland #visitthevale #visitwales
Botwm Cau
Eicon Plws
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri
Ydych chi wedi gwirio'r Memo Arts Centre yn ddiweddar? 🎭 Gyda pherfformiadau byw, sinema reolaidd a darllediadau byw, dangosiadau ffilm arbenigol a digwyddiadau cymunedol wythnosol, mae'r Memo yn ganolfan hollbwysig i'r gymuned leol yn y Barri🎤✨ Os ydych chi eisiau gwybod beth sydd ymlaen yn y Memo yn eich ardal chi, cadwch y wybodaeth ddiweddaraf am eu digwyddiadau wythnosol yma! - www.memoartscentre.co.uk #visitthevale #barry @barrymemo
Botwm Cau
Eicon Plws
Eicon Lleoliad
Castell Ogwr eira heddiw😍❄️ 📸 @the_global_joe • • • #visitthevale #visitwales #ogmore #ogmorecastle
Botwm Cau
Eicon Plws
Eicon Lleoliad
Ydych chi'n chwilio am y lleoliad priodas unigryw hwnnw? 💒 Wyt ti wedi meddwl priodi ar Traeth, mewn castell, mewn Traeth cwt, mewn Gwinllan, mewn porthdy coedwig, ar Bier neu mewn Pentref Canoloesol... Gyda chymaint o leoliadau unigryw ym Mro Morgannwg, rydych chi'n siŵr o ddod o hyd i un fydd yn berffaith ar gyfer eich diwrnod🍾 arbennig Archwilio mwy drwy ymweld â @yourvaleceremony 💒❤️
Botwm Cau
Eicon Plws
Eicon Lleoliad
Sawl castell ym Mro Morgannwg wyt ti wedi eu darganfod eto? Mae cymaint i'w harchwilio felly rydyn ni wedi llunio rhestr o rai rydyn ni'n meddwl y byddwch chi'n hoffi 🏰 O Gastell Ogwr, rhan o driawd o gaerau a adeiladwyd i warchod Morgannwg rhag ymosodiadau o'r gorllewin a ddelir gan y Cymry, i gastell Fonmon, un o'r ychydig gestyll canoloesol sy'n dal i fyw ynddo fel Cartref, i lawer mwy! Dilynwch ein Llwybr Castell y Fro yma... www.visitthevale.com/inspiration/castle-trail #visitthevale #visitwales #llwybrau #walesbytrails @visitwales
Botwm Cau
Eicon Plws