Eicon Digwyddiadau

Gŵyl Fwyd a Diod Y Bont-faen

Archebu tocynnau
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Amdan

Gŵyl Fwyd a Diod Y Bont-faen

Y wledd flynyddol i fwydydd yn nhref hardd Y Bont-faen sy'n dychwelyd ym mis Mai eleni!

Cynhelir yr ŵyl ddau ddiwrnod ar draws y dref, gyda'r prif leoliadau ym Maes Parcio Arthur John, Ffordd y Gogledd, a Gerddi'r Hen Neuadd.

Dydd Sul 28 Mai - Diwrnod un o'r Ŵyl.

Mae'r safleoedd yn agor am 9.30am, yn mwynhau amrywiaeth wych o stondinau bwyd poeth ac oer, diodydd a digon o adloniant i'r ymwelwyr iau.

Dydd Llun 29 Mai – Diwrnod dau yr Wyl.

Bydd pob safle'n cau am 5pm.

Am yr holl fanylion blasus, ewch i dudalen Facebook yr ŵyl.

Tocynnau'r ŵyl yn dechrau am £5.00 i gael tocyn dydd ac £8.00 am docyn penwythnos.

Prynu eich tocynnau yma.

Sgôr

Heb ganfod unrhyw eitem.
Eicon Lleoliad

Lleoliad y Digwyddiad

NODER: Cynhyrchir y wybodaeth uchod gan ddata trydydd parti 
Gŵyl Fwyd a Diod Y Bont-faen
Eicon Chwith
Gweld pob Digwyddiad