Eicon CerddedEicon Beicio

Teithiau cerdded Dwnrhefn

Eicon Lleoliad
Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Amdan

Teithiau cerdded Dwnrhefn

Cyfres o dri llwybr cylchol yn cychwyn o Ganolfan yr Arfordir Treftadaeth ger Bae Dwnrhefn. Mae'r llwybr byrraf yn canolbwyntio ar Gastell Dyfnant a'r Ardd Furiog. Mae'r llwybr canol yn cynnwys pentref Southerndown a'r arfordir. Mae'r llwybr hiraf yn archwilio cefn gwlad ehangach cyn ymuno â Llwybr Arfordir Cymru.

Mae'r llwybr yn addas i gŵn, ond byddwch yn ymwybodol o anifeiliaid a chamfeydd, a rhannau byr ar ffyrdd tawel.  

Lleoedd o ddiddordeb

  • Castell Dwnrhefn a Gardd Furiog
  • Fferm Slade
  • Tafarn Y Farmers Arms
  • Tafarn Y Fox & Hounds
  • Tafarn Y Golden Cups
  • Llwybr Arfordir Cymru
  • Traeth Dwnrhefn
Pawennau y Fro - Rydym yn gyfeillgar i gŵn
Heb ganfod unrhyw eitem.
Gwersylla ym Mro Morgannwg
Eicon Lleoliad

man cychwyn

Eicon Chwith
Gweld pob Taith Gerdded