Llysgenhadon a Gweithredwyr Teithiau

Llysgenhadon

Mae Llysgenhadon Bro Morgannwg yn bobl leol sy'n angerddol am y Fro. Mae gan bob un ohonynt feysydd gwybodaeth arbenigol – er enghraifft, gerddi, traethau, hanes neu deithiau cerdded – a byddant yn falch iawn o'ch helpu i gael y gorau o'ch ymweliad.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni
01446 704867
tourism@valeofglamorgan.gov.uk

 

Canllawiau Teithiau a Gweithredwyr teithiau

Mae'r busnesau lleol hyn yn cynnig teithiau tywys o amgylch Bro Morgannwg a thu hwnt.

 

SARAH SALTER, CANLLAW TAITH

07709 247634

sarahswales@btinternet.com

www.walesbestguides.com

Discovery Wales Tours

07538 153980

kyle@discoverywalestours.co.uk

www.discoverywalestours.co.uk

 

Shân’s Wales Tours

07712 704767

eastwoodshan@aol.com

www.shanswalestours.com

 

Wild Trails Wales

07415 953311

info@realwalestours.com

wildtrailswales.com

 

Dylan’s Tours

07796 097202

dylanstoursofwales@gmail.com

www.dylanstours.cymru

 

South Wales Personal Tours

07828 151320

enquiries@southwalestours.com

www.southwalestours.com

Heb ganfod unrhyw eitem.
Eicon Lleoliad

Lleoliad

Eicon Instagram

Instagram

@visitthevale
Eicon Lleoliad
Dathlwch y Nadolig gyda gweithgareddau Nadoligaidd gwych ym Mro Morgannwg y penwythnos hwn. O deithiau cerdded hudolus drwy'r gerddi goleuedig yng Nghastell✨ Fonmon, i arwyddo carolau wrth Penarth Pier🎶, ysgrifennwch lythyron at Siôn Corn yn y profiad🎅 Nadolig porthiant neu galwch heibio at farchnad🎁 Nadolig y Barri... a llawer mwy! 🎄🌟 Mae digon mwy o fanylion ar ein gwefan! 🌟 www.visitthevale.com/events #visitthevale #christmasinthevale
Botwm Cau
Eicon Plws
Eicon Lleoliad
🍂Gyda'r hydref yn ei anterth a'r gaeaf rownd y gornel, rydyn ni wrth ein boddau'n gweld eich lluniau o'r Fro brydferth yr adeg hon o'r flwyddyn! 🌦️🌈 📸 Daliwch i rannu eich lluniau gyda ni gan ddefnyddio #visitthevale
Botwm Cau
Eicon Plws
Eicon Lleoliad
Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg
Pedair milltir ar ddeg o arfordir di-chwaeth, naturiol ac yn syml yn anadlu cymryd golygfeydd. Gyda digonedd o draethau syfrdanol sy'n cael eu hanwybyddu gan glogwyni dramatig mae'r GHC yn gefndir perffaith i ardal sy'n gyfoethog mewn daeareg a bywyd gwyllt bythgofiadwy, sy'n berffaith ar gyfer archwilio. 🥾 P'un a ydych chi'n chwilio am hygyrch hawdd Traeth gyda chyfleusterau sy'n addas i'r teulu, rhywle ar gyfer taith gerdded fer neu heriol, gweithgareddau i ysgogi'r plant, neu eisiau dianc yn unig, fe welwch y lle perffaith i ymweld ag ef ar hyd Arfordir 🌊 Treftadaeth Morgannwg Gallwch ddarllen mwy am y GHC trwy edrych ar - www.visitthevale.com/attractions/the-glamorgan-heritage-coast #visitthevale #walescoastpath #glamorganheritagecoast #glamorganheritagecoastpath #visitwales
Botwm Cau
Eicon Plws
Eicon Lleoliad
Mae'r Nadolig ar ei anterth ym Mro Morgannwg! Edrychwch ar ein hamserlen Nadoligaidd wedi'i diweddaru isod i weld pa ddigwyddiadau sy'n digwydd yn agos atoch chi'r ŵyl hon.... 🎅✨ Peidiwch ag anghofio, gallwch ddod o hyd i ragor o fanylion ar gyfer pob digwyddiad gan gynnwys sut i archebu tocynnau drwy ymweld â'n gwefan ➡️ www.visitthevale.com/events Cadwch lygad allan wrth i'n adran digwyddiadau o'r wefan gael ei diweddaru'n rheolaidd! 👀 #visitthevale #christmasinthevale
Botwm Cau
Eicon Plws
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri
Llai na 2 wythnos i fynd nes y cynhelir Marchnad Nadolig y Barri yn Sgwâr y Brenin y Barri fel rhan o Ŵyl Nadolig y Barri. Fe'i cynhelir rhwng 2 a 11 Rhagfyr rhwng 12pm-8pm bob dydd! Dewch draw i ddod â'r teulu i gyd- bydd rhywbeth i bawb! 🎅✨ Gweler masnachwyr isod ⬇️ @numnumsbarry @meggobakes @shecancloset @dimensionalart @charleywongillustrations @barryislandspiritscohq @wild_botanic @kelzojewellery @jadezbraidz_eventz @wedratherlather @harbour_jewellery a llawer mwy! (Mae'r rhestr lawn o fasnachwyr ar gael ar ein gwefan!) #BarryChristmasFest
Botwm Cau
Eicon Plws
Eicon Lleoliad
Mae cŵn wrth eu boddau yma ym Mro Morgannwg, o draethau tywodlyd i barciau gwyrdd a llawer o gaffis sy'n addas i gŵn i grwydro🐾 Fe welwch ddigon o Lleoedd Lle gallwch chi fynd â'ch ci ar wyliau: o feysydd gwersylla, gwestai a hyd yn oed bythynnod hunanarlwyo sy'n caniatáu anifeiliaid anwes! 🐕 Cofiwch ein dilyn @pawsinthevale ar Instagram i gael y wybodaeth ddiweddaraf am bopeth sy'n addas i gŵn yn y Fro! Gallwch hefyd edrych ar adran sy'n gyfeillgar i gŵn ein gwefan am fwy o ysbrydoliaeth. Os oes gennych hoff fan yn y Fro yr ydych wrth eich bodd yn ymweld â'ch ci, rhowch wybod i ni yn y sylwadau isod! 🐾🐕 #visitthevale #pawsinthevale
Botwm Cau
Eicon Plws
Eicon Lleoliad
AMSER CYSTADLU ⭐️ Ennill arhosiad 2 noson o Lwybrau'r Fro yn Nhŷ Gwadd hanesyddol Tŷ Mawr Llanilltud Fawr. Os ydych chi awydd penwythnos yn archwilio'r rhan wych hon o'r byd, rydym yn falch iawn o gynnig cyfle i chi ennill arhosiad 2 noson yn nhŷ gwadd hardd y Great House yn Llanilltud Fawr. Gan eistedd yng nghanol y Fro, byddwch wedi eich lleoli'n dda i archwilio'r gyrchfan hardd hon, a gyda 10 llwybr i ddewis ohonynt, yn ogystal â Llwybr Arfordir Cymru ar stepen eich drws, efallai na fydd 2 noson yn ddigon i ddarganfod y trysor cerdded cudd hwn. Os hoffech ennill y wobr wych hon, dilynwch y ddolen isod ac ateb un cwestiwn syml.. 'Sawl llwybr sy'n ffurfio cyfres Llwybrau'r Fro o fapiau?' www.visitthevale.com/pages/vale-trails Gyda diolch enfawr i Paula yn Great House Guest House am ei chefnogaeth i gynnig y wobr hon.
Botwm Cau
Eicon Plws
Eicon Lleoliad
Y penwythnos hwn yw Ffair 🚁✈️🎅 Nadolig @swamstathan Gyda dros 40+ o stondinau, anrhegion Nadolig, gwobrau raffl, bwyd a lluniaeth, cerddoriaeth ac ymweliad gan y prif ddyn ei hun... 🎅⭐️ Dim ond £1 ffi mynediad! ✨ @swamstathan
Botwm Cau
Eicon Plws
Eicon Lleoliad
Bob mis byddwn ni'n arddangos eiddo newydd ym Mro Morgannwg. 🏠 Y mis hwn rydym yn disgleirio'r sylw ar Gileston Manor! ⭐️ Mae'r Ystâd, sy'n dyddio 'nôl i'r 1320au, wedi'i hadfer yn gariadus i'w gogoniant blaenorol dros y 12 mlynedd diwethaf gan y perchnogion Lorraine Garrad Jones a Josh Llewellyn. Mae'r Ystâd y Frenhines Anne Gradd II* Maenordy rhestredig, sydd â golygfeydd gwynt o'r môr a lleoliad cefn gwlad, wedi'i amgylchynu gan saith ystafell wedi'u dylunio'n unigol wedi'u dyfeisio a'u steilio gan gymryd ysbrydoliaeth o bob cwr o'r byd. Mae dylunydd gwisg y Dywysoges Diana, David Emanuel, hefyd wedi dylunio un gyfres yn unig sy'n cynnig encil cain, tawel a moethus i gyplau. Gan ddefnyddio'r gorau mewn dodrefn a dodrefnu a gasglwyd o bob cwr o'r byd, gallai gwesteion ganfod eu hunain yn aros yn yr ystafell Siapaneaidd, ystafell Versailles, ystafell Antoinette, ystafell Hamptons, ystafell Highlands neu ystafell y Raffles a ysbrydolwyd gan y Rafflau Gwesty yn Singapore. ⭐️ Dysgwch fwy am yr arhosiad hardd hwn ar ➡️ www.visitthevale.com/accommodation/GilestonManorEstate Sicrhewch eich bod yn edrych yn ôl fis nesaf am y lleoliad nesaf yn ein cyfres i dynnu sylw, gan fod ym Mro Morgannwg yn wych. Lleoedd i aros! 🏩 #visitthevale #stayinthevale #inspiringstays #stayinwales @gilestonmanorestate @gileston.maenor
Botwm Cau
Eicon Plws
Eicon Lleoliad
Mae'n Nadolig Llawen iawn ar draws Bro Morgannwg! 🎄🎅 Rydyn ni mor gyffrous wrth fynd i ysbryd y tymor a dod â holl hwyl yr ŵyl i chi! ✨ Edrychwch ar ein calendr Nadolig isod i weld beth sy'n digwydd yn agos atoch chi yn y countdown at y Nadolig... Peidiwch ag anghofio: gallwch ddod o hyd i ragor o fanylion pob digwyddiad ar ein gwefan. Cadwch lygad allan am unrhyw ddigwyddiadau mwy sy'n cael eu hychwanegu! ➡️ www.visitthevale.com/events #visitthevale #christmasinthevale
Botwm Cau
Eicon Plws
Eicon Lleoliad
Yn ôl yn sgil galw mawr, cynhelir Gŵyl Golau'r Barri eleni dros 10 diwrnod✨🪩Yn cynnwys peli drych mawreddog, rhuban neon a llwybr anifeiliaid, sioe ysgafn, gardd dylwyth teg hudolus a mwy! 🧚🏼‍♀️⚡️ 🎟️ Rhaid archebu ymlaen llaw. Mae tocynnau ar werth trwy ein gwefan - www.visitthevale.com/events Mae'r Ŵyl wedi ei threfnu mewn partneriaeth rhwng Cyngor Bro Morgannwg a Chyngor Tref Y Barri ac yn addo bod yn brofiad bythgofiadwy a hudolus i'r teulu cyfan ei fwynhau. #visitthevale #festivaloflight #christmasinthevale
Botwm Cau
Eicon Plws
Eicon Lleoliad
Dydd Sadwrn a dydd Sul yma, ymunwch â'r @goodsheds ar gyfer penwythnos cyntaf eu Marchnadoedd🎄🎅 Nadolig Bydd stondinau'r farchnad yn llawn busnesau lleol ac annibynnol gyda chymysgedd o gynnyrch i chi siopa a phob cudd. ✨ Bydd y gwerthwyr bwyd stryd gwych yn rhedeg fel arfer i chi fwynhau ychydig o fwyd da. 🍔 Ar ben hynny i gyd bydd y siopau annibynnol hyfryd, ar hyd yr Urban High Street ar agor i chi godi anrhegion hardd ac unigryw i bawb, felly byddwch yn cael eich gorchuddio y Nadolig hwn! 🎁💝 Dilynwch @goodsheds am ddiweddariadau a rhagor o wybodaeth! #visitthevale #goodshedsbarry
Botwm Cau
Eicon Plws