Eicon Atyniad

Hanesion y Fro

Amdan

Hanesion y Fro

A ydych wedi clywed hanes gwraig wen Sain Tathan a gladdwyd hyd at ei gwddf gan ei gŵr am fod yn annheg?

Neu'r chwedl am wraig y Capten o Sili, y cadwyd ei chorff marw mewn blwch a gafodd ei gamgymryd am drysor a'i ddwyn.

Oeddech chi'n gwybod bod Big Ben, mae'n debyg, wedi'i enwi ar ôl Benjamin Hall, preswylydd tal iawn o Gastell Hensol. Bu'n goruchwylio'r gwaith o adeiladu San Steffan a gosod y gloch o fewn tŵr y cloc.

Datguddio'r mythau a'r chwedlau sydd wedi'u cynnwys yn treftadaeth Bro Morgannwg gyda Straeon y Fro – sbardunodd y GPS newydd ap adrodd straeon. Ceir hanesion trist, hanesion dirgel, hanesion rhamantus a hanesyddol, i gyd wedi'u dwyn atoch gan Iolo Morgannwg, meistr Cymreig yr hanes tal.

Gan gynnig profiad unigryw, digidol, gallwch wrando ar straeon niferus ac amrywiol yr ardal, wedi'u adrodd gan y chwedl leol Iolo Morganwg, tra'n archwilio a phrofi harddwch Bro Morgannwg.

Ble allwch chi ddod o hyd i'r straeon?

Gyda ffôn clyfar neu dabled wedi'i alluogi gan GPS, bydd yr ap yn eich rhybuddio pan fyddwch yn mynd i barth stori sy'n eich galluogi i gasglu a gwrando ar un o 46 o straeon wedi'u gwasgaru ar draws y 10 llwybr. Unwaith y byddwch wedi dod o hyd i stori, bydd yn cael ei hychwanegu at eich archif straeon, er mwyn i chi ddarllen neu wrando ar unrhyw amser rydych chi'n ei hoffi.

Mae'n syml, dilynwch y dolenni isod i lawrlwytho'r ap heddiw, a chael yr esgidiau cerdded hynny'n barod.

Dechrau Arni - Bydd angen y canlynol arnoch:

 • Dyfais symudol wedi'i galluogi gan GPS.
 • Mae'n ofynnol i GPS ddangos eich cynnydd a chaniatáu i chi ddatgloi'r straeon.
 • Batri wedi'i wefru'n llawn
 • Clustffonau (dewisol)
 • Map Llwybrau'r Fro

Gellir codi'r rhain mewn mannau gwybodaeth i dwristiaid o amgylch Bro Morgannwg neu gellir eu lawrlwytho ar ein tudalen Canllawiau. Fel arall, cysylltwch â ni heddiw i archebu eich mapiau a byddwn yn eu hanfon allan fel eich bod yn barod pan fyddwch yn cyrraedd.

Sut i ddefnyddio'r Ap:

 • Lansio'r ap a dewis pa lwybr rydych chi am ei ddilyn o'r Canfod Llwybr
 • Bydd cyflwyniad byr yn dweud wrthych ble y byddwch yn gallu dod o hyd i'r straeon ar hyd y llwybr.
 • Cliciwch 'Cychwyn Llwybr' a dechrau cerdded, bydd y map yn dangos eich cynnydd i chi.
 • Gallwch roi eich dyfais symudol i gysgu wrth i chi gerdded i warchod eich batri
 • Pan fyddwch yn rhoi 'parth stori' cewch eich hysbysu a bydd llyfr yn ymddangos ar y map
 • Cliciwch ar yr eicon llyfr i ddechrau'r stori
 • Rhowch eich ffôn i gysgu eto, bydd y stori'n parhau i chwarae

Unwaith y byddwch wedi casglu Talwrn y Fro, bydd yn cael ei storio yn eich Archif Stori i chi ei ddarllen eto pryd bynnag y byddwch yn hoffi.

Pawennau y Fro - Rydym yn gyfeillgar i gŵn
Dyfarniad Croeso Beicwyr 
Dyfarniad Aur 
Dyfarniad Barod Amdani 
Gwobr VAQAS
Dyfarniad Croeso Ceddwyr 
Gwobr WATO

Sgôr

Heb ganfod unrhyw eitem.
Gwersylla ym Mro Morgannwg
Eicon Lleoliad

Lleoliad Yr Atyniad

NODER: Cynhyrchir y wybodaeth uchod gan ddata trydydd parti 
Hanesion y Fro
Eicon Llety

Arhoswch Gerllaw

Lleoedd aros

GWELD Y CYFAN
Heb ganfod unrhyw eitem.
Eicon Chwith
Gweld pob Atyniad