Croesawn grwpiau i Ynys y Barri

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i Ynys y Barri a gobeithiwn y cewch amser gwych. Gweler isod rywfaint o wybodaeth a allai eich helpu i gynllunio eich diwrnod gyda ni.

Parcio bysiau:

Fe welwch barcio coets ym maes parcio Nells Point, o fewn pellter cerdded hawdd iawn i'r promenâd. Nid oes angen archebu ymlaen llaw. £30 yr hyfforddwr y dydd. Mae cyfarwyddyd ar gyfer talu ymlaen llaw neu daliad ar y diwrnod i'w weld yma. Byddai'n well ganddo pe bai modd gwneud trefniadau ar gyfer gollwng coetsys/codi gyda'r Resort Management o flaen llaw.

Rheolwr Resort – Graham Hatter: 07971 840971

Traeth Rhentu cytiau: gweler Ynys y Barri Traeth Cytiau

Mae gan Ynys y Barri 24 o liw bywiog Traeth cytiau gyda golygfeydd ardderchog ar draws Bae Whitmore. Mae dau floc o ddeuddeg cwt yn eistedd y naill ochr a'r llall i'r rhai sy'n drawiadol yn weledol Dringo wal a chymryd y llwyfan ar y promenâd dwyreiniol sydd wedi'i adfywio.

 

Mae'r cytiau mwy tua 2.4m x 2.5m, tra bod y cytiau llai yn 2.5m x 1.8m.

Ewch i'r wefan i archebu a chyfraddau:

Traeth Gellir gwneud trefniadau llogi cytiau ymlaen llaw drwy gysylltu â C1V ar: 01446700111

Traeth Cadeiriau olwyn:

Yr holl dir Traeth cadeiriau olwyn ar gael i'w llogi. Galwch ymlaen i gadw eich un chi am y diwrnod, neu siaradwch ag un o'r cynorthwywyr gwyliau pan fyddwch yn cyrraedd.

y Traeth Mae cadeiriau olwyn yn rhad ac am ddim i'w defnyddio

Gofynnir i ddefnyddwyr ddangos un math o ID llun megis pasbort neu drwydded yrru, neu ddau brawf o enw a chyfeiriad megis bil cyfleustodau a datganiad banc.

Mae rhagor o wybodaeth am y Traeth Gellir dod o hyd i gadeiriau olwyn yma.

Ffoniwch y Tîm Twristiaeth ar 01446 704867 neu e-bostiwch: tourism@valeofglamorgan.gov.uk i archebu.

 

Atyniadau

Yn ogystal â'r Traeth a phrisme, mae gan yr Ynys lawer o atyniadau i chi eu mwynhau. Gan y byddwch mewn grwpiau mawr, awgrymwn alw ymlaen at y rhai yr hoffech ymweld â hwy fel eu bod yn barod i chi gyrraedd. Mae'r atyniadau'n cynnwys:

·       Y Barri yn y Rhyfel Amgueddfa

·       Rheilffordd Croeso'r Barri

·       Cwarkzar

·       Golff Antur Cof Smyglwyr

·       Parc Pleser Ynys y Barri

·       Ffair Promenâd

·       Arcedau Difyrion

Edrychwch ar yr holl atyniadau sydd ar gael yma.

RNLI

Mae Profiad a Siop yr RNLI yn lle gwych i ymweld ag ef yn ystod eich cyfnod ar yr Ynys. Mae'r lleoliad yn cynnwys Canolfan Ymwelwyr a siopa a byddent yn hapus i glywed gennych chi a/neu gwrdd â'ch grŵp yn ystod eich ymweliad.

Yr RNLI Canolfan Ymwelwyr yn gallu trefnu i'r achubwyr bywyd ddarparu gwybodaeth werthfawr am Traeth diogelwch yn ystod eich ymweliad ac ati. Maent hefyd yn gallu eich helpu gyda'r canlynol:

Plant coll, Cymorth Cyntaf, Eiddo Coll, a chyswllt uniongyrchol â'r heddlu.

Manylion Cyswllt - Yma

RNLITraeth Gwybodaeth am Batrôl Achubwyr Bywyd

Digwyddiadau

Bob haf rydym yn cynnal calendr o ddigwyddiadau ar yr Ynys a allai fod o ddiddordeb i chi. Gweler ein tudalen digwyddiadau am fanylion.

 

Amseroedd Llanw

Gwnewch eich hunain yn ymwybodol o amseroedd y llanw yn ystod eich ymweliad.

Sefydliad Cenedlaethol Coastwatch

Mae Sefydliad Cenedlaethol Coastwatch wedi'i leoli yn Nell's Point ar Ynys y Barri ac mae'n werth ymweld ag ef.   Ffoniwch 01446 420746 neu e-bostiwch ncinellspt@tiscali.co.uk i'w drefnu.

Toiledau

Mae toiledau cyhoeddus wedi'u lleoli ar ddau ben y Promenâd. Lleolir cyfleusterau promenâd y Dwyrain gan y Traeth cytiau, ac mae'r cyfleusterau Gorllewinol wedi'u lleoli y tu ôl i'r Shelter Gorllewinol, gan gaffi Marco. Mae cyfleusterau i'r anabl ar gael, ac mae angen allwedd radar.

Lluniaeth

Mae caffis a bwytai wedi'u lleoli drwy gydol y gyrchfan.

Gwybodaeth Gyffredinol i Dwristiaid

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, byddem yn hapus iawn i glywed gennych:

Ffôn: 01446 704867 neu e-bostiwch: tourism@valeofglamorgan.gov.uk|  

Gweler ein tudalennau Facebook a Twitter i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y cyfan sy'n digwydd ar Ynys y Barri a Bro Morgannwg.

 

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i Ynys y Barri a gobeithiwn y cewch amser gwych. Gweler isod rywfaint o wybodaeth a allai eich helpu i gynllunio eich diwrnod gyda ni.

Parcio bysiau:

Fe welwch barcio coets ym maes parcio Nells Point, o fewn pellter cerdded hawdd iawn i'r promenâd. Nid oes angen archebu ymlaen llaw. £30 yr hyfforddwr y dydd. Mae cyfarwyddyd ar gyfer talu ymlaen llaw neu daliad ar y diwrnod i'w weld yma. Byddai'n well ganddo pe bai modd gwneud trefniadau ar gyfer gollwng coetsys/codi gyda'r Resort Management o flaen llaw.

Rheolwr Resort – Graham Hatter: 07971 840971

Traeth Rhentu cytiau: gweler Ynys y Barri Traeth Cytiau

Mae gan Ynys y Barri 24 o liw bywiog Traeth cytiau gyda golygfeydd ardderchog ar draws Bae Whitmore. Mae dau floc o ddeuddeg cwt yn eistedd y naill ochr a'r llall i'r rhai sy'n drawiadol yn weledol Dringo wal a chymryd y llwyfan ar y promenâd dwyreiniol sydd wedi'i adfywio.

 

Mae'r cytiau mwy tua 2.4m x 2.5m, tra bod y cytiau llai yn 2.5m x 1.8m.

Ewch i'r wefan i archebu a chyfraddau:

Traeth Gellir gwneud trefniadau llogi cytiau ymlaen llaw drwy gysylltu â C1V ar: 01446700111

Traeth Cadeiriau olwyn:

Yr holl dir Traeth cadeiriau olwyn ar gael i'w llogi. Galwch ymlaen i gadw eich un chi am y diwrnod, neu siaradwch ag un o'r cynorthwywyr gwyliau pan fyddwch yn cyrraedd.

y Traeth Mae cadeiriau olwyn yn rhad ac am ddim i'w defnyddio

Gofynnir i ddefnyddwyr ddangos un math o ID llun megis pasbort neu drwydded yrru, neu ddau brawf o enw a chyfeiriad megis bil cyfleustodau a datganiad banc.

Mae rhagor o wybodaeth am y Traeth Gellir dod o hyd i gadeiriau olwyn yma.

Ffoniwch y Tîm Twristiaeth ar 01446 704867 neu e-bostiwch: tourism@valeofglamorgan.gov.uk i archebu.

 

Atyniadau

Yn ogystal â'r Traeth a phrisme, mae gan yr Ynys lawer o atyniadau i chi eu mwynhau. Gan y byddwch mewn grwpiau mawr, awgrymwn alw ymlaen at y rhai yr hoffech ymweld â hwy fel eu bod yn barod i chi gyrraedd. Mae'r atyniadau'n cynnwys:

·       Y Barri yn y Rhyfel Amgueddfa

·       Rheilffordd Croeso'r Barri

·       Cwarkzar

·       Golff Antur Cof Smyglwyr

·       Parc Pleser Ynys y Barri

·       Ffair Promenâd

·       Arcedau Difyrion

Edrychwch ar yr holl atyniadau sydd ar gael yma.

RNLI

Mae Profiad a Siop yr RNLI yn lle gwych i ymweld ag ef yn ystod eich cyfnod ar yr Ynys. Mae'r lleoliad yn cynnwys Canolfan Ymwelwyr a siopa a byddent yn hapus i glywed gennych chi a/neu gwrdd â'ch grŵp yn ystod eich ymweliad.

Yr RNLI Canolfan Ymwelwyr yn gallu trefnu i'r achubwyr bywyd ddarparu gwybodaeth werthfawr am Traeth diogelwch yn ystod eich ymweliad ac ati. Maent hefyd yn gallu eich helpu gyda'r canlynol:

Plant coll, Cymorth Cyntaf, Eiddo Coll, a chyswllt uniongyrchol â'r heddlu.

Manylion Cyswllt - Yma

RNLITraeth Gwybodaeth am Batrôl Achubwyr Bywyd

Digwyddiadau

Bob haf rydym yn cynnal calendr o ddigwyddiadau ar yr Ynys a allai fod o ddiddordeb i chi. Gweler ein tudalen digwyddiadau am fanylion.

 

Amseroedd Llanw

Gwnewch eich hunain yn ymwybodol o amseroedd y llanw yn ystod eich ymweliad.

Sefydliad Cenedlaethol Coastwatch

Mae Sefydliad Cenedlaethol Coastwatch wedi'i leoli yn Nell's Point ar Ynys y Barri ac mae'n werth ymweld ag ef.   Ffoniwch 01446 420746 neu e-bostiwch ncinellspt@tiscali.co.uk i'w drefnu.

Toiledau

Mae toiledau cyhoeddus wedi'u lleoli ar ddau ben y Promenâd. Lleolir cyfleusterau promenâd y Dwyrain gan y Traeth cytiau, ac mae'r cyfleusterau Gorllewinol wedi'u lleoli y tu ôl i'r Shelter Gorllewinol, gan gaffi Marco. Mae cyfleusterau i'r anabl ar gael, ac mae angen allwedd radar.

Lluniaeth

Mae caffis a bwytai wedi'u lleoli drwy gydol y gyrchfan.

Gwybodaeth Gyffredinol i Dwristiaid

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, byddem yn hapus iawn i glywed gennych:

Ffôn: 01446 704867 neu e-bostiwch: tourism@valeofglamorgan.gov.uk|  

Gweler ein tudalennau Facebook a Twitter i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y cyfan sy'n digwydd ar Ynys y Barri a Bro Morgannwg.

 

Heb ganfod unrhyw eitem.
Eicon Lleoliad

Lleoliad