Eicon Digwyddiadau

Calan Gaeaf yng Nghastell Fonmon

Archebu tocynnau
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Amdan

Calan Gaeaf yng Nghastell Fonmon

Mae'n bleser gennym gyhoeddi, oherwydd y galw aruthrol, bod ein digwyddiad Calan Gaeaf yn ystod y dydd SELL-OUT yn dychwelyd yn fuddugoliaethus eleni! 

Yn galw pob Spooks a Ghouls! 


Ydych chi'n barod ar gyfer dathliad Calan Gaeaf fel dim un arall? Paratowch ar gyfer diwrnod o hudoliaeth, giggles, a gwisgoedd hyfryd wrth i'n digwyddiad Calan Gaeaf sy'n addas i blant bach ddod yn ôl am flwyddyn arall o hwyl arswydus!

Perffaith ar gyfer pwmpenni bach. Mae ein digwyddiad Calan Gaeaf yn ystod y dydd yn cael ei deilwra ar gyfer aelodau lleiaf y criw Calan Gaeaf. O bwmpenni cyfeillgar i ysbrydion mor frawychus, bydd eich rhai bach yn cael eu trochi mewn byd o hud Calan Gaeaf sy'n iawn ar gyfer eu hoedran.

Yr holl ardaloedd arferol, meysydd chwarae, deinosoriaid a staff mewn gwisg i'ch helpu i fwynhau'r diwrnod. Dewch i gwrdd â chymeriadau mewn gwisg ac ymunwch yn ein "Cystadleuaeth Disgo Arswydus."

Cymerwch lun gyda'n car Ghostbusters a Ghostbusters (ECTO-1). Dilynwch stori Fon & Mon wrth iddynt gychwyn ar Antur Calan Gaeaf. Mae gennym ardd sgerbwd 'llai brawychus' newydd ar gyfer ein ceiswyr gwefr iau. Gwnewch eich ffordd drwy'r "Halloween Run", ond peidiwch â phoeni gan fod hyn yn ystod y dydd ac ni fydd yn codi ofn a bydd yn bendant yn ddiogel!

Cerddoriaeth fyw yn y Dino Dome, bydd y fferm yn fyw gyda thylluanod a gweithgareddau. Mae gennym fwydlen amrywiol wedi'i hysbrydoli gan Calan Gaeaf ar gyfer pob oedran - yma gallwch gael bwyd poeth a diodydd poeth / oer.

Os ydych chi'n hela gweithred frawychus yna ewch i'n hatyniad gyda'r nos ond os ydych chi eisiau diwrnod tawelach mwy diogel gyda thro Calan Gaeaf, yn ddiogel i blant bach iawn – yna mae hwn i chi. Mae'r digwyddiad hwn yn cau am 3pm. Mynediad olaf am 1pm

Tocynnau nawr ar werth! Prynwch eich un chi cyn gwerthu allan! 


Rydym wrth ymyl Maes Awyr Caerdydd! Sgôr

Heb ganfod unrhyw eitem.
Eicon Lleoliad

Lleoliad y Digwyddiad

NODER: Cynhyrchir y wybodaeth uchod gan ddata trydydd parti 
Calan Gaeaf yng Nghastell Fonmon
Eicon Chwith
Gweld pob Digwyddiad