Marchnad Bwyd, Crefftau a Rhoddion Artisan - Y Barri a'r Bont-faen

Newydd ar gyfer 2023 - Marchnadoedd digwyddiadau gorau gwyrdd yng nghanol trefi'r Barri a'r Bont-faen

Barry Artisan Bwyd, Crefft a Marchnad Anrhegion

Dyddiadau ar gyfer eich dyddiadur:

EBRILL

Dydd Sul 4 Ebrill

Dydd Llun y Pasg 10fed Ebrill – Ffair Pasg

Dydd Gwener 28th Ebrill

MAI

Llun 1 Mai - Marchnad Calan Mai

Dydd Sul 7 Mai

Dydd Gwener 26 Mai

MEHEFIN

Dydd Sul 4 Mehefin

Dydd Mawrth 13 Mehefin

Gwener 23 Mehefin

GORFFENNAF

Dydd Sul yr 2il o Orffennaf

Dydd Mawrth 11 Gorffennaf

Gwener 28 Gorffennaf

AWST

Dydd Mawrth 1af Awst

Sul 6ed Awst

Dydd Mawrth 8 Awst

Dydd Mawrth 15 Awst

Mawrth 22 Awst

Gwener 25 Awst

Dydd Mawrth 29 Awst

Marchnad Bwyd, Crefftau ac Anrhegion Y Bont-faen

Dyddiadau ar gyfer eich dyddiadur:

Mae Green Top Events yn falch iawn o dreialu marchnad crefftus yn y Bont-faen sydd wedi'i leoli ym Maes Parcio Plas y Farchnad i gefn hen fwyty Market Place ar y dyddiadau canlynol hefyd.

Dyddiadau yw TBC, ond dyddiadau darparu yw:

Dydd Mercher 19Ebrill

Dydd Mercher 17th May

Mercher 21 Mehefin

Manylion pellach i ddilyn yn nes at ddyddiadau'r farchnad.

Mae hyn yn ychwanegol i'r farchnad wythnosol sy'n cael ei phrynu i chi bob wythnos gan Farchnad Ffermwyr y Bontfaen, sy'n cael ei gynnal bob bore Sadwrn trwy gydol y flwyddyn.

Sefydlwyd Digwyddiadau Top Gwyrdd yn 2020, ac ethos y Cwmni yw helpu a chefnogi busnesau bach, wedi'u lleoli yn ne Cymru, ein marchnadoedd bwyd a chrefft i greu awyrgylch hamddenol a chroesawgar. Eu nod yw helpu i hyrwyddo nid yn unig y busnesau bach maen nhw'n eu cyflwyno i'r marchnadoedd, ond y strydoedd a'r cymunedau sydd eisoes wedi'u sefydlu lle maen nhw wedi'u lleoli. Maen nhw'n gweithio fel tîm gyda'r ardal a Chynghorau i ddod â phobl yn ôl allan i siopa, a gobeithio gwario arian gyda ni i gyd.

Awdur:
Gwersylla ym Mro Morgannwg

Dewiswch Bwnc ysbrydoliaeth arall

Eicon Chwith
Gweld yr holl YSBRYDOLIAETH