Datgelwyd ffasâd wedi'i adfer ac agorwyd arddangosfa newydd yng Ngerddi Dyffryn

Datgelwyd ffasâd wedi'i adfer ac agor arddangosfa newydd wrth i sgaffaldiau ddod i ffwrdd Ty Hanesyddol yng Ngerddi Dyffryn

 

Yr wythnos hon mae Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru yn datgelu Tŷ Dyffryn wedi'i adnewyddu wrth i'r tu allan gael ei ddarganfod ar ôl 18 mis wedi'i lapio mewn sgaffaldiau.

Yn dilyn gwaith adfer hanfodol sylweddol i'r gwaith cerrig, gall ymwelwyr fwynhau golygfeydd o ffasâd trawiadol y tŷ trawiadol sy'n eistedd yn falch wrth galon Gerddi Dyffryn.

Mae gwarchod ffasâd calchfaen, gwaith i do ac adfer yr asiedydd ar y ffenestri yn golygu bod y tŷ Fictoraidd rhestredig Gradd II* bellach yn dal dŵr am y tro cyntaf ers degawdau. Mae'r prosiect wedi gweld pedwar drychiad y tŷ yn cael ei adfer, gan ddiogelu a hyrwyddo rhan sylweddol o dreftadaeth Cymru.

Wedi'i adeiladu o garreg Caerfaddon tua 125 yn ôl, adeiladwyd Tŷ Dyffryn gan John Cory, masnachwr glo cyfoethog, fel teulu Cartref. Fe'i defnyddiwyd fel Cartref am lai na 50 mlynedd cyn cael ei brydlesu i Gyngor Sir Morgannwg lle roedd ganddo wahanol ddefnyddiau, gan gynnwys Pencadlys wrth gefn yr Heddlu a chanolfan addysg a chynhadleddau.

Ers dod yn geidwaid Dyffryn yn 2013 mae'r Ymddiriedolaeth wedi gwneud gwaith atgyweirio i'r tŷ a'r ardd restredig Gradd I 55 erw.

Meddai Lizzie Smith-Jones, Preseb Gyffredinol Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru yng Ngerddi Dyffryn:

"Mae hwn yn gyfnod cyffrous i Erddi Dyffryn wrth i ni roi bywyd newydd i'r tŷ godidog.
Gyda'r sgleinio allanol Fictoraidd, rydym yn dathlu'r prosiect adfer llwyddiannus ac yn dychwelyd y tŷ i ganol cam yr ardd mewn pryd ar gyfer dechrau'r hydref. Bydd pobl sy'n dod i Ddyffryn i fwynhau lliwiau'r hydref hefyd yn gallu mwynhau golygfeydd syfrdanol o'r tŷ, sydd newydd gael ei adfer."

Nawr, gyda'r gwaith allanol wedi'i orffen mae'r elusen gadwraeth yn parhau i gydymffurfio a gwaith cadwraeth hanfodol i du mewn Dyffryn House i'w ddiogelu er mwyn i genedlaethau'r dyfodol ei fwynhau.

Er bod prif gorff mewnol y tŷ yn parhau i fod ar gau i ganiatáu i'r gwaith hanfodol ddigwydd, mae'r Ymddiriedolaeth yn agor arddangosfa newydd i rannu'r daith gadwraeth gyda phawb.  

'Tŷ Darganfod'

O 26 Hydref, bydd 'Tŷ'r Darganfod' ar agor i'w weld yn Ystafell y Bore bob dydd Iau, Gwener a Sadwrn rhwng 11am a 3pm.

Ychwanegodd Lizzie Smith-Jones:

"Rydym yn gyffrous i agor Ystafell y Bore i'n cefnogwyr yn Dyffryn.
Mae'r arddangosfa'n datgelu gwahanol fywydau a ffawd y tŷ ers iddo gael ei adeiladu yn y 1890au a'r gwaith rydym yn ei wneud i warchod yr adeilad, felly mae'n ymfalchïo yng nghalon y gerddi am 125 mlynedd arall."

Bydd gwirfoddolwyr yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol wrth law yn Ystafell y Bore i groesawu ymwelwyr ac yn cael eu harddangos bydd ambell ddarn dethol neu set de teulu Cory. Yn un o'r ychydig eitemau casglu gwreiddiol sydd ar ôl yn Dyffryn, rhoddwyd y set de i'r Ymddiriedolaeth yn 2018.

Derbyniwyd grant o £100,000 gan Sefydliad Wolfson i ariannu'r gwaith atgyweirio allanol yn rhannol i Ddyffryn House.

I gynllunio ymweliad i weld y tŷ sydd newydd ei ddatgelu ac arddangosfa newydd House of Discovery ewch i: www.nationaltrust.org.uk/dyffryn-gardens

20 Hydref 2023.

Lluniau - @DyffrynGardens credyd. Yn llym i'w ddefnyddio gyda'r stori newyddion hon

Awdur:
Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol - Tŷ Dyffryn a Gerddi
Gwersylla ym Mro Morgannwg

Ysbrydoliaeth Gysylltiedig

Mwy o syniadau ar gyfer eich ymweliad nesaf â'r Fro

GWELD Y CYFAN
Heb ganfod unrhyw eitem.

Dewiswch Bwnc ysbrydoliaeth arall

Eicon Chwith
Gweld yr holl YSBRYDOLIAETH