Distyllfa Castell Hensol yn cael 'anrhydedd uchaf' gan TripAdvisor

Mae distyllfa jin o Dde Cymru, sydd wedi'i leoli yn selerydd castell 400 oed, yn dathlu ei ben-blwydd cyntaf y mis hwn [Medi] trwy gael ei restru yn y 10% uchaf o atyniadau twristaidd ledled y byd, ar ôl cael Gwobr Dewis Trip Advisor 2022.

 

Cipiodd Distyllfa Castell Hensol, sydd ar ystâd Gwesty pedair seren y Vale Resort, yr anrhydedd ar ôl derbyn dros 100 o adolygiadau 5* gan ymwelwyr, a rannwyd ar TripAdvisor dros y 12 mis diwethaf. Dyma'r anrhydedd uchaf y gall llwyfan canllawiau teithio mwyaf y byd ei orau.  

 

Agorodd Distyllfa Castell Hensol ei brofiad i ymwelwyr ym mis Medi 2021, yn dilyn buddsoddiad gwerth miliynau o bunnoedd. Fel rhan o'r daith, gall ymwelwyr weld y ddistyllfa ar waith, dysgu am hanes jin a Chastell Hensol, mwynhau blasu jin a jin a thonic ar ddiwedd y daith.  Yn Ysgol y Jin, gall ymwelwyr ddistyllu a labelu eu potel 70cl eu hunain o jin gan ddefnyddio cynhwysion o'u dewis.

 

Ers ei lansio, mae profiad ymwelwyr Hensol Castle Distillery wedi croesawu ychydig o dan 10k o ymwelwyr trwy'r drws o mor bell i ffwrdd â Chanada, UDA a'r Almaen, sydd wedi blasu mwy na 25k o wydrau o jin a distyllu mwy na 2.5 miliwn o boteli.

 

Dywedodd Stephanie Metson, rheolwr marchnata Distyllfa Castell Hensol: "Dim ond am flwyddyn yr ydym wedi bod ar agor felly mae derbyn yr anrhydedd uchaf hon gan TripAdvisor yn hynod o werthfawr.

 

"Mae ein tîm talentog yn gweithio'n ddiflino i gynnig profiad gwych i ymwelwyr, ac mae'r gydnabyddiaeth hon yn dyst gwirioneddol i'w hymroddiad, eu hangerdd a'u brwdfrydedd.

 

"Rydyn ni bob amser yn gweithio'n galed i wneud y profiad i westeion y gorau y gall fod, ac rydym yn edrych ymlaen at weld beth sydd gan y 12 mis nesaf."

Daw gwobr TripAdvisor yn boeth ar sodlau cydio mewn gwobrau diwydiant eraill y mae Distyllfa Castell Hensol wedi'u sicrhau dros y 12 mis diwethaf. Cipiodd Fedalau Arian yng Nghystadleuaeth Ysbrydion Llundain ym mis Mawrth [2022] am ei dau jin blas - The Wild Strawberry a Hibiscus Gin and the Blood Orange Zest Gin, tra enillodd Jin Sych Cymry Castell Hensol hefyd Aur medal yng Ngwobrau Busnes Spirits ym mis Rhagfyr [2021].

 

Distyllfa Castell Hensol yw jin a gwirodydd contract distyllfa lawn cyntaf De Cymru, a dyma'r unig ddistyllfa mewncastell o'r 17 ganrif. Ers dechrau cynhyrchu yng ngwanwyn 2019, mae wedi mwynhau twf cyflym, llyfr archebu sy'n ehangu'n barhaus ar gyfer potelu contract; lansio casgliad anon-fasnach o jins a fodcaau yn ogystal â Trulo – ei ddiffinio ar y farchnad o ddiodydd alcoholig calorie llai.

 

Mae ystod Distyllfa Castell Hensol bellach ar gael trwy fwytai, tafarndai a bariau yn Ne Cymru, gan gynnwys y Hardwick, Pasture a'r bwytai Potted Pig, ac mae wedi taro bargeinion noddi gyda Chlwb Pêl-droed Dinas Caerdydd a Thriced Morgannwg i fod yn gyflenwr jin swyddogol y ddau glwb.

Dywedodd Kanika Soni, prif swyddog masnachol TripAdvisor: "Llongyfarchiadau i Enillwyr Dewis TripAdvisor Travelers 2022.

"Mae Gwobrau Dewis y Travelers yn cydnabod y gorau ym maes twristiaeth a lletygarwch, yn ôl y rhai sydd fwyaf pwysig. Mae safle ymhlith enillwyr Dewis y Travelers bob amser yn anodd — ond byth yn fwy felly nag eleni, wrth i ni ddod allan o'r pandemig. P'un a yw'n defnyddio technoleg newydd, gweithredu mesurau diogelwch neu logi staff rhagorol, mae'r camau a gymerwyd i gwrdd â theithwyr yn 'ofynion newydd' wedi creu argraff arnaf.

I weld adolygiadau ymwelwyr o Ddistyllfa Castell Hensol, ewch i https://www.tripadvisor.co.uk/Attraction_Review-g1077133-d20223432-Reviews-Hensol_Castle_Distillery-Hensol_Vale_of_Glamorgan_South_Wales_Wales.html

I archebu taith jin neu brofiad gwneud jin yn Distyllfa Castell Hensol, ewch i: https://www.hensolcastledistillery.com/gin-experiences/

Gin Sych Cymreig Distyllfa Castell Hensol yn cael ei enwi orau yng Nghymru

Mae Jin Sych Cymreig Distyllfa Castell Hensol wedi cael ei goroni ar y gorau yng Nghymru yng Ngwobrau Jin y Byd 2023.

Yn ystod y seremoni, sy'n rhoi llwyfan i'r gorau o'r jins gorau o bob cwr o'r byd, enillodd Jin Dre Cymreig Hensol Castell Distyllfa yn ennill y wobr am 'Gorau mewn Gwlad'. Bydd nawr yn mynd ymlaen i gystadlu i ennill y teitl 'Gin Glasurol Orau'r Byd' ym mis Chwefror 2023.

Y Jin Dre Gymreig sgwennodd hefyd Aur medal yn y categori jin clasurol, tra bod dau jin blas y ddistyllfa, a lansiwyd ym mis Chwefror 2022, hefyd wedi gwneud y podiwm gwobrwyo. Enillodd y Blood Orange Zest Gin fedal arian ac enillodd y Mefus Gwyllt a Hibiscus Gin fedal efydd yn y categori jin blas.

Yn ôl rhif un adnodd ar-lein y byd ar gyfer gweithwyr proffesiynol diodydd, TheDrinksReport.com, Gwobrau Diodydd y Byd - sy'n rhedeg Gwobrau Jin y Byd - dewis, gwobrwyo a hyrwyddo diodydd gorau'r byd i ddefnyddwyr a masnachu ar draws y byd.

Dywedodd Chris Leeke, rheolwr gyfarwyddwr Distyllfa Castell Hensol: "Mae cael ein cydnabod ar y platfform mawreddog hwn, gan gystadlu yn erbyn rhai enwau sefydledig, yn llwyddiant ysgubol i'n distyllfa gymharol newydd.

"Er mai dim ond yn 2021 yr agorodd, rydym eisoes yn diswyddo'r anrhydeddau. Enillodd ein Jac Dre Cymreig Castell Hensol Aur medal yng Ngwobrau Busnes Spirits y llynedd, ac enillodd ein dau jin blas y ddau fedal arian yng Nghystadleuaeth Ysbrydion Llundain 2022.

"Mae ein llwyddiant yn dyst i sgiliau ein distyllwr meistr a gwaith caled ein tîm, ac mae'n ein rhoi mewnstead da i barhau â'n cynnig trwy gydol 2023 a thu hwnt."

Mae ystod Distyllfa Castell Hensol ar gael yn Asda a Morrisons, drwy gydol bwytai, tafarndai a bariau yn ne Cymru a'r ystafelloedd lletygarwch a Stadiwm Principality ar gyfer holl ddigwyddiadau rygbi rhyngwladol a cherddoriaeth. Mae hefyd wedi sicrhau cytundebau nawdd gyda Chlwb Pêl-droed Dinas Caerdydd a Chriced Morgannwg i fod yn gyflenwr jin swyddogol y ddau glwb.

Gwobrau Jin y Byd yn cyhoeddi ei enillwyr 'Gorau'r Byd' ar 23 Chwefror 2023.

Awdur:
Gwersylla ym Mro Morgannwg

Dewiswch Bwnc ysbrydoliaeth arall

Eicon Chwith
Gweld yr holl YSBRYDOLIAETH