Distyllfa Castell Hensol yn cael 'anrhydedd uchaf' gan TripAdvisor

Mae distyllfa jin o Dde Cymru, sydd wedi'i leoli yn selerydd castell 400 oed, yn dathlu ei ben-blwydd cyntaf y mis hwn [Medi] trwy gael ei restru yn y 10% uchaf o atyniadau twristaidd ledled y byd, ar ôl cael Gwobr Dewis Trip Advisor 2022.

 

Cipiodd Distyllfa Castell Hensol, sydd ar ystâd Gwesty pedair seren y Vale Resort, yr anrhydedd ar ôl derbyn dros 100 o adolygiadau 5* gan ymwelwyr, a rannwyd ar TripAdvisor dros y 12 mis diwethaf. Dyma'r anrhydedd uchaf y gall llwyfan canllawiau teithio mwyaf y byd ei orau.  

 

Agorodd Distyllfa Castell Hensol ei brofiad i ymwelwyr ym mis Medi 2021, yn dilyn buddsoddiad gwerth miliynau o bunnoedd. Fel rhan o'r daith, gall ymwelwyr weld y ddistyllfa ar waith, dysgu am hanes jin a Chastell Hensol, mwynhau blasu jin a jin a thonic ar ddiwedd y daith.  Yn Ysgol y Jin, gall ymwelwyr ddistyllu a labelu eu potel 70cl eu hunain o jin gan ddefnyddio cynhwysion o'u dewis.

 

Ers ei lansio, mae profiad ymwelwyr Hensol Castle Distillery wedi croesawu ychydig o dan 10k o ymwelwyr trwy'r drws o mor bell i ffwrdd â Chanada, UDA a'r Almaen, sydd wedi blasu mwy na 25k o wydrau o jin a distyllu mwy na 2.5 miliwn o boteli.

 

Dywedodd Stephanie Metson, rheolwr marchnata Distyllfa Castell Hensol: "Dim ond am flwyddyn yr ydym wedi bod ar agor felly mae derbyn yr anrhydedd uchaf hon gan TripAdvisor yn hynod o werthfawr.

 

"Mae ein tîm talentog yn gweithio'n ddiflino i gynnig profiad gwych i ymwelwyr, ac mae'r gydnabyddiaeth hon yn dyst gwirioneddol i'w hymroddiad, eu hangerdd a'u brwdfrydedd.

 

"Rydyn ni bob amser yn gweithio'n galed i wneud y profiad i westeion y gorau y gall fod, ac rydym yn edrych ymlaen at weld beth sydd gan y 12 mis nesaf."

Daw gwobr TripAdvisor yn boeth ar sodlau cydio mewn gwobrau diwydiant eraill y mae Distyllfa Castell Hensol wedi'u sicrhau dros y 12 mis diwethaf. Cipiodd Fedalau Arian yng Nghystadleuaeth Ysbrydion Llundain ym mis Mawrth [2022] am ei dau jin blas - The Wild Strawberry a Hibiscus Gin and the Blood Orange Zest Gin, tra enillodd Jin Sych Cymry Castell Hensol hefyd Aur medal yng Ngwobrau Busnes Spirits ym mis Rhagfyr [2021].

 

Distyllfa Castell Hensol yw jin a gwirodydd contract distyllfa lawn cyntaf De Cymru, a dyma'r unig ddistyllfa mewncastell o'r 17 ganrif. Ers dechrau cynhyrchu yng ngwanwyn 2019, mae wedi mwynhau twf cyflym, llyfr archebu sy'n ehangu'n barhaus ar gyfer potelu contract; lansio casgliad anon-fasnach o jins a fodcaau yn ogystal â Trulo – ei ddiffinio ar y farchnad o ddiodydd alcoholig calorie llai.

 

Mae ystod Distyllfa Castell Hensol bellach ar gael trwy fwytai, tafarndai a bariau yn Ne Cymru, gan gynnwys y Hardwick, Pasture a'r bwytai Potted Pig, ac mae wedi taro bargeinion noddi gyda Chlwb Pêl-droed Dinas Caerdydd a Thriced Morgannwg i fod yn gyflenwr jin swyddogol y ddau glwb.

Dywedodd Kanika Soni, prif swyddog masnachol TripAdvisor: "Llongyfarchiadau i Enillwyr Dewis TripAdvisor Travelers 2022.

"Mae Gwobrau Dewis y Travelers yn cydnabod y gorau ym maes twristiaeth a lletygarwch, yn ôl y rhai sydd fwyaf pwysig. Mae safle ymhlith enillwyr Dewis y Travelers bob amser yn anodd — ond byth yn fwy felly nag eleni, wrth i ni ddod allan o'r pandemig. P'un a yw'n defnyddio technoleg newydd, gweithredu mesurau diogelwch neu logi staff rhagorol, mae'r camau a gymerwyd i gwrdd â theithwyr yn 'ofynion newydd' wedi creu argraff arnaf.

I weld adolygiadau ymwelwyr o Ddistyllfa Castell Hensol, ewch i https://www.tripadvisor.co.uk/Attraction_Review-g1077133-d20223432-Reviews-Hensol_Castle_Distillery-Hensol_Vale_of_Glamorgan_South_Wales_Wales.html

I archebu taith jin neu brofiad gwneud jin yn Distyllfa Castell Hensol, ewch i: https://www.hensolcastledistillery.com/gin-experiences/

Awdur:
Gwersylla ym Mro Morgannwg

Dewiswch Bwnc ysbrydoliaeth arall

Eicon Chwith
Gweld yr holl YSBRYDOLIAETH