Eicon Digwyddiadau

Cae Casglu Pwmpen, Sain Nicolas

Tocynnau LLYFR
Eicon Lleoliad
Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Amdan

Cae Casglu Pwmpen, Sain Nicolas

Mwynhewch bwmpen yn pigo a chrefftau ar ein 10 Erw o bwmpenni byw go iawn, gyda 20 math i ddewis ohonynt!

Mae Picking Patch yn cynnal hwyl dymhorol i bawb.

Rhowch eich welingtons ymlaen, gafael mewn saer olwyn a darganfod Pumpkins o bob lliw, maint a lliw dewiswch eich ffefrynnau i'w cymryd Cartref gyda chi eleni!

Mae parcio a mynediad am ddim, cadwch mewn cof yn ystod tywydd gwlyb bydd ein caeau'n mynd yn fwdlyd a bydd safleoedd ar gau os yw'r tywydd yn gwneud y safle'n anniogel.

Dyddiadau ac Amserau Agoriadol:

8 i 9 Hydref
15 i'r 16 Hydref
21 tan 30 Hydref.

9:30am i 4pm.

Mae pwmpenni yn dechrau am £1 ac yn cael eu mesur fesul maint.


Cofiwch wisgo esgidiau addas, welingtons ac esgidiau

Lapiwch yn gynnes gan y gall fod yn oer

Gwisgo dillad gwrth-ddŵr

Paciwch focs cardbord i fynd â'ch pwmpenni Cartref

Mae parcio am ddim, cadwch mewn cof mae'r maes yn mynd yn fwdlyd

Mae gennym luniaeth ysgafn a diodydd poeth ar gael ar y safle

Portaloos ar gael

Dim cŵn yn cael eu caniatáu ar y safle

Beth3 Geiriau

armed.paying.like

Sgôr

Heb ganfod unrhyw eitem.
Eicon Lleoliad

Lleoliad y Digwyddiad

NODER: Cynhyrchir y wybodaeth uchod gan ddata trydydd parti 
Cae Casglu Pwmpen, Sain Nicolas
Eicon Chwith
Gweld pob Digwyddiad