Eicon Digwyddiadau

Siop Hop Bwni'r Pasg ym Mhenarth 

Amdan

Siop Hop Bwni'r Pasg ym Mhenarth 

Cynhelir Siop Hop Y Bwni'r Pasg Penarth 1 - 8 Ebrill, ac mae'n ffordd unigryw a hwyliog i archwilio'r dref tra hefyd yn ymroi i siocledi blasus. Mae'r digwyddiad yn cynnwys ymweld â gwahanol siopau ledled y dref i gasglu danteithion siocled sy'n cael eu rhoi allan ar ddiwedd y siop hop. Nid yn unig ydy'r gweithgaredd  yn caniatáu i bobl ddarganfod siopau a busnesau newydd ond mae hefyd yn hybu ymgysylltu â'r gymuned drwy annog pobl i ryngweithio â pherchnogion siopau lleol.

Prynwch eich map ar-lein a chasglu o Willmore 1938 ar y clogwyni (Clifftops), neu brynu gan ddefnyddio arian parod. Dilynwch y map llwybr drwy Penarth i ddod o hyd i gliwiau i'ch helpu i gwblhau'r ymadrodd cudd. Ar ôl i chi gwblhau eich taith trwy Penarth, byddwch yn cyrraedd y stop olaf, lle mae syrpreis hyfryd a blasus yn eich disgwyl - tocyn aur ar gyfer danteithion siocled eich hun!

Mae'r digwyddiad hwn yn ffordd wych o ddathlu gwyliau'r Pasg a hefyd cefnogi'r economi leol. P'un a ydych chi'n hoff o siocled neu'n ond chwilio am hwyl mae Siop Hop Y Bwni'r Pasg yn ddigwyddiad na ddylid ei golli.

Mae Penarth yn cynnig cefndir swynol i ddathlu tymor y Pasg. Gyda'i phensaernïaeth Fictoraidd a'i olygfeydd godidog o'r môr, mae'n lle perffaith i dreulio diwrnod o wanwyn. Mae gan y dref ymdeimlad cryf o gymuned, gyda llawer o siopau a chaffis annibynnol i'w harchwilio. Ymunwch yn yr hwyl a chefnogi busnesau lleol ar yr un pryd drwy gymryd rhan. Am fwy o wybodaeth, edrychwch ar www.facebook.com/ShopLocalPenarth

Sgôr

Heb ganfod unrhyw eitem.
Eicon Lleoliad

Lleoliad y Digwyddiad

NODER: Cynhyrchir y wybodaeth uchod gan ddata trydydd parti 
Siop Hop Bwni'r Pasg ym Mhenarth 
Eicon Chwith
Gweld pob Digwyddiad