Eicon Digwyddiadau

Noson Sanctaidd - Geni Byw ym Mhorthcerri

Archebu tocynnau
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Amdan

Noson Sanctaidd - Geni Byw ym Mhorthcerri

Teithiwch gyda ni trwy Barc Porthceri a chwrdd â holl gymeriadau'r geni traddodiadol. Gydag asynnod, ceffylau, tanau ac angylion go iawn, côr oedolion, cymeriadau byw a charolau, mae hon yn ffordd berffaith o wahodd tawelwch, traddodiad a harddwch i'ch dathliadau blynyddol.

Er bod hwn yn ddigwyddiad perffaith i bobl o bob oed, mae'n daith gerdded hir ac efallai ei bod hi'n fwdlyd a glawog. Rhaid i ddeiliaid tocynnau allu cerdded hyd y parc (tua 1K) a gwisgo dillad cynnes, gwrth-ddŵr (os yn bwrw glaw) ac esgidiau addas.

Sgôr

Heb ganfod unrhyw eitem.
Eicon Lleoliad

Lleoliad y Digwyddiad

NODER: Cynhyrchir y wybodaeth uchod gan ddata trydydd parti 
Noson Sanctaidd - Geni Byw ym Mhorthcerri
Eicon Chwith
Gweld pob Digwyddiad