Eicon Digwyddiadau

DRIFFT FILKIN YN BYW YN Coco Cubanas

Archebu tocynnau
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Amdan

DRIFFT FILKIN YN BYW YN Coco Cubanas

Chris Roberts o Gaerdydd a Seth Bye, o Sir Gaerloyw yw'r ddeuawd gwerin Filkin's Drift sy'n cymysgu ffidil a gitâr gyda harmonïau lleisiol agos.

Mae CERDD // ED, taith gerdded 870 milltir o Lwybr Arfordir Cymru, yn ddull radical o deithio cynaliadwy. Gyda'r argyfwng hinsawdd yn canolbwyntio'n sydyn a phobl sy'n chwilio am ffyrdd newydd o gysylltu ar ôl covid, mae'n amlwg bod angen dulliau ffres a dychmygus ar y diwydiant cerddoriaeth o deithio. Mae'r ddeuawd werin ' Filkin's Drift' wedi dod o hyd i ateb yn y traddodiad barddol Cymreig hynafol. Yn yr iaith Gymraeg, ystyr 'Cerdd' yw cerddoriaeth ac mae 'Cerdded' yn golygu cerdded. I Filkin's Drift, mae hyn yn awgrymu cysylltiad cynhenid rhwng y gweithredoedd o grwydro a chreu cerddoriaeth.  Ar hyd y ffordd, bydd y ddeuawd yn casglu caneuon, straeon ac alawon i'w hymgorffori yn eu gigs, gan blethu tapestri o brofiadau a rennir o arfordir Cymru.

Byddant yn rhyddhau eu EP cyntaf Rembard's Retreat i gyd-fynd â dechrau'r daith.

Maen nhw hefyd yn gobeithio codi arian i elusen sy'n agos at eu calonnau Ceddoriaeth Fyw nawr.

Gweler yn bar Coco Cubanas, Y Barri, dydd Gwener 27 Hydref. Drysau 7pm Sioe 7.30-9.30pm Tocynnau £10/£7 conc.

Tocynnau https://ticketpass.org/event/ERCMEG/filkins-drift-live-at-cubanas-cubanas

 

I ddilyn y daith; yr holl wybodaeth. ynghyd â rhestr lawn o ddyddiadau taith yn a cael tocynnau; Gwelwch  https://filkinsmusic.com/cerdded/

 

 

Sgôr

Heb ganfod unrhyw eitem.
Eicon Lleoliad

Lleoliad y Digwyddiad

NODER: Cynhyrchir y wybodaeth uchod gan ddata trydydd parti 
DRIFFT FILKIN YN BYW YN Coco Cubanas
Eicon Chwith
Gweld pob Digwyddiad